ÜCRETLENDİRME, İNDİRİM VE BURSLAR

ÜCRETLENDİRME, İNDİRİM ve BURSLAR HAKKINDA

Ücretlendirme: Self Psikoloji Akademi bünyesinde düzenlenen her mesleki eğitimin bedeline kapsadığı akademik ders saati göz önünde bulundurularak karar verilir. Bu belirleme sürecinde eğitim bedelinin hemen her meslektaş tarafından ulaşılabilir ve finanse edilebilir olmasına özen gösterilir. Bununla birlikte fırsat eşitliğini asgari düzeyde sağlamak amacıyla çeşitli indirim ve burslar düzenlenir.

İndirimler: Eğitimlere grup olarak kaydolmak isteyen meslektaşlar için bir grup indirim oranı belirlenir. Bu doğrultuda 5 kişi ve üzeri katılımlarda her bir katılımcı için %10; 10 kişi ve üzeri katılımlarda her bir katılımcı için %20 indirim uygulanır.

Burslar: Self Psikoloji Akademi tarafından; mesleki gelişimleri için çaba sarfeden, öğrenmeye ilişkin motivasyonu yüksek,  alandaki gelişmeleri takip eden; fakat finansal güçlüklerden ötürü eğitimlere katılamayan mezun ve öğrenciler için burs verilir. Burslar aşağıda belirtiliği gibidir:

  1. Lisans Öğrencisi Bursu (%100): Bu burstan yararlanmak için katılımcıların Psikoloji ya da Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümlerinde 4. sınıfta olmaları, devlet üniversitelerinde ya da vakıf üniversitelerinde %100 burslu olarak öğrenimlerine devam etmeleri ve ilk üç yılın not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması zorunluluğu söz konusudur. Burs için kabul alan adaydan transkript ve öğrenci belgesi talep edilir. Bu burstan yararlanmak üzere başvuran adayın egitim@selfpsikoloji.com adresine ad-soyad, öğrenim bilgileri, not ortalaması ve iletişim bilgilerini içeren bir mail göndermeleri rica olunur. Her bir eğitimde bu burstan yalnız 1(bir) öğrenci yararlanabilir.
  2. Mezun Psikolog/Psikolojik Danışman Bursu (%100): Bu burstan yararlanmak için katılımcıların devlet üniversitelerinden ya da vakıf üniversitelerinden %100 burslu Psikoloji ya da Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümlerinden mezun olmuş, mezuniyet not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması ve adayın herhangi bir kamu ya da özel kurumda çalışmıyor olması zorunluluğu söz konusudur. Burs için kabul alan adaydan transkript ve diploma talep edilir. Bu burstan yararlanmak üzere başvuran adayın egitim@selfpsikoloji.com adresine ad-soyad, öğrenim bilgileri, diploma görseli ve iletişim bilgilerini içeren bir mail göndermeleri rica olunur. Her bir eğitimde bu burstan yalnız 1(bir) mezun yararlanabilir.

Önemli Notlar:

*Yukarıdaki koşulları sağlamayan adayların burs başvuruları işleme alınmayacaktır.

*İlerleyen zamanlarda yanıltıcı beyanda bulunduğu fark edilen adayların bursları ve aldıkları sertifikalar iptal edilecektir. 

*Burs alan ve burs başvurusu yapan adayların bilgileri saklı tutulacak, diğer adaylarla paylaşılmayacaktır.