çocuklarda bağımlılık

Postmodern Bağımlılıklar Ekseninde Teknoloji Bağımlılığı

Postmodern Bağımlılıklar Ekseninde Teknoloji Bağımlılığı

BiPosrçok disiplinde olduğu üzere psikoloji ve psikiyatride de kavram ve yaklaşımlar güncelden etkilenebilmektedir. Kimi kavram ve yaklaşımlar zamanla popülarite ve geçerliğini kaybederken kimi kavram ve yaklaşımlar, bilim ve teknolojideki gelişme ve değişimlere paralel olarak farklı disiplinlerde kaçınılmaz olarak yer alabilmektedir. Teknoloji bağımlılığı da bu gelişme ve değişimlere bağlı olarak literatürde…