boşanmada çocuk

Boşanma Süreci | Boşanma Sürecinde Çocuk Ruhsallığı

Boşanma Süreci | Boşanma Sürecinde Çocuk Ruhsallığı

Hemen her evlilik birliği, sonsuza dek sürmesi umuduyla kurulur; fakat süreç içerisinde kimi faktörlerden dolayı örselenir. Kimi evlilikler, kendi dinamikleri ya da profesyonel destek aracılığıyla bu örselenmeyi onarabilirken; kimi evlilikler bu örseleyici faktörler nedeniyle bir çözülme sürecine girip, sonlanabilmektedir. Boşanma, evlilik birliğinin eşlerden birinin ya da her ikisinin ortak talebi ile…