SERTİFİKALANDIRMA

Katılım Belgesi: Herhangi bir konuda verilen kısa süreli seminer ve atölye çalışmaları sonrasında kişinin o etkinliğe katılım gösterdiğine ilişkin düzenlenen belgedir. 

Eğitim Sertifikası: Alanda çalışan uzmanlara yönelik düzenlenen, bir konuda beceri ve yeterlilik kazandırmayı amaçlayan, katılım için belirli koşulların zorunlu kılındığı eğitimlerin sonunda düzenlenen sertifikadır.

Uygulayıcı Belgesi: Bir ya da birden çok psikolojik ölçme ve değerlendirme aracını uygulama, değerlendirme ve raporlama yetisi kazandırmayı amaçlayan eğitimlerin sonunda gerçekleştirilen bir sınav ve/veya süpervizyon sonrasında düzenlenen belgedir.

*Alanda kullanılan kimi psikolojik ölçme değerlendirme araçları ve psikoterapi tekniklerinin eğitimlerinin verilmesi ve ardından bir yetkinlik tanınması telif hakları nedeniyle yalnız bazı dernek ve kuruluşların bünyesinde mümkün olmaktadır. Self Psikoloji Akademi’de düzenlenen eğitimlerde bu durum hassasiyetle göz önünde bulundurulmakta ve böylesi eğitimlerin talep edilmesi halinde katılımcıların doğru kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi yapılmaktadır.