HAKKIMIZDA

hak dene  

Psikolojik destek hizmetlerinin standartlarının yükseltilmesine katkı sağlama, bu hizmetleri ihtiyaç duyan kimseler için ulaşılır kılma ve alanda çalışan profesyoneller ve öğrencilerin mesleki gelişimlerini destekleme misyonu ile çalışmalarını sürdüren Self Psikoloji Akademi, Psikolog Çağlar KARAMAN ve Uzman Psikolojik Danışman Aykut BORA tarafından kurulmuştur.

Gelişen dünyada ruh sağlığı ve ruhsal iyilik hali oldukça önem kazanmıştır. Önceleri sağlık ve normallik daha çok bedensel bir hastalığın olmaması şeklinde yorumlanırken günümüzde sağlıklı olmak; fiziksel, ruhsal ve toplumsal olarak bir uyum ve denge hali içerisinde olmak anlamına geliyor. Ruhsal sağlık ise bu uyum ve dengenin en önemli unsurlarındandır; çünkü ruhsal sağlık, fiziksel ve toplumsal iyilik halini de beraberinde getirmektedir. Ruhsal sağlığın bu denli öne çıkmasıyla birlikte bireylerin ihtiyaç duydukları ruhsal destek hizmetleri de yaygınlaşmaya ve daha çok görünür olmaya başlamıştır. Self Psikoloji Akademi olarak, bu ihtiyacın bilimsel gerçekler ve etik değerler ışığında karşılanması gerektiğine inanmaktayız. O nedenle yardım almak üzere başvuran kimselerin ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi ve doğru hizmetin alanındaki uzman profesyoneller tarafından sunulmasını önemsiyoruz.

Self Psikoloji Akademi bünyesinde;

  • Çocuk, yetişkin, çift ve aileler için psikoterapi,
  • Psikoloji alanında çalışan uzman ve öğrencilere yönelik sertifikalandırılmış eğitim,
  • Profesyonel kurum ve kuruluşlara yönelik endüstriyel danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Psikolojik Destek Hizmetleri Hakkında

  • Psikoterapi; bireylerin kendini tanıma, ruhsal çatışmalarını anlama ve çözme, yeterliliklerini ve gizil yönlerini keşfetme, yaşam kalitesini arttırma gibi gereksinimlerle başvurdukları profesyonel bir yardımdır.
  • Psikoterapist; danışanın mahremiyetinin korunduğu, yargılanmadan dinlendiği, anlaşılmaya çalışıldığı, ruhsal çatışmalarını çözümleme hususunda güçlendirildiği ve içgörü kazanmasının sağlandığı özel bir süreci işlemek üzere eğitim almış profesyoneldir.
  • Psikoterapi, karşılıklı konuşma üzerine inşa edilen terapötik bir süreçtir. Tıbbi bir tedavi değildir. Bu süreçte ilaç reçete edilemez ve önerilemez. İlaç tedavisine gereksinim duyulması halinde danışan bir psikiyatri hekimine yönlendirilir.
  • Psikoterapinin ne kadar süreceği yardım alınmak istenen konunun niteliği, seanslara devam etme sıklığı ve düzeni, sürece aktif olarak katılma konusundaki motivasyonla yakından ilgilidir.
  • Psikoterapinin en önemli unsurlarından biri gizliliktir. Süreçte danışanın paylaştığı her bilgi ve yaşantı danışan mahremiyeti gerekçesiyle gizli tutulur. Hukuki bir zorunluluk ve talep olmadıkça hiçbir kişi ya da kurumla paylaşılmaz.
  • Psikoterapi sürecinin verimli işlenebilmesi adına psikoterapist ve danışan seans gün ve saatine özen göstermelidir. Randevuyu erteleme ya da iptal etme talebi en az bir gün önceden iletilmelidir.

Bedenen ve ruhen sağlıklı günler dileriz.

Self Psikoloji Akademi 

Aykut Bora&Çağlar Karaman