HAKKIMIZDA

hak dene

Birçok öğretide “kendini bilmenin” önemi vurgulanır. Düşünürlerin kendini bilmek üzerine söyledikleri, hemen herkes tarafından bilinir ve paylaşılır. Oysa insan, en çok kendisine yabancıdır. Tarihi boyunca kendisi dışında olanları bilmeye, tanımaya ve anlamaya daha çok zaman harcamıştır. Belki de psikolojinin diğer birçok bilime göre daha geç gelişmesi bununla ilgilidir.

İnsanın kendisini bilmesi, tanıması ve anlaması; daha anlamlı bir yaşam sürmesi, üretebilmesi ve yeterince iyi ilişkiler kurmasını kolaylaştırır. Böylece mutluluğu ya da diğer bir ifadeyle “iyi hissetmeyi” nihai bir amaç olarak değil; yaşamsal bir süreç olarak deneyimleyebilir.

Self Psikoloji Akademi; insanların kendilerini tanımaları, anlamaları ve kendileri hakkında düşünmelerine bir alan oluşturmak için 2016 yılında Psk. M. Çağlar KARAMAN ve Uzm. Psk. Dan. Aykut BORA tarafından kuruldu. Bünyesinde çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik koruyucu, önleyici ve destekleyici nitelikte psikolojik destek hizmetleri sunuluyor. Yanı sıra ruh sağlığı alanında öğrenim gören ve aktif olarak çalışan meslektaş ve adayların mesleki gelişimlerini desteklemek adına çalışmalar sürdürülüyor.

 

Psikolojik Destek Hizmetleri Hakkında
  • Psikolojik destek; bireylerin kendini tanıma, ruhsal çatışmalarını anlama ve çözme, yeterliliklerini ve gizil yönlerini keşfetme, yaşam kalitesini arttırma gibi gereksinimlerle başvurdukları profesyonel bir yardımdır.
  • Psikolojik destek, karşılıklı konuşma üzerine inşa edilen terapötik bir süreçtir. Tıbbi bir tedavi değildir. Bu süreçte ilaç reçete edilemez ve önerilemez. İlaç tedavisine gereksinim duyulması halinde danışan bir psikiyatri hekimine yönlendirilir.
  • Psikolojik destek sürecinin ne kadar zaman alacağı; yardım alınmak istenen konunun niteliği, terapistin kuramsal yönelimi, seansların sıklığı ve düzeni, danışanın sürece aktif olarak katılma konusundaki motivasyonuyla yakından ilgilidir.
  • Psikolojik destek hizmetlerinin en önemli unsurlarından biri gizliliktir. Süreçte danışanın paylaştığı her bilgi ve yaşantı danışan mahremiyeti gerekçesiyle gizli tutulur. Hukuki bir zorunluluk olmadıkça hiçbir kişi ya da kurumla paylaşılmaz.

“Self Psikoloji Akademi’nin benzer ya da farklı bir isimle faaliyet gösteren, şubesi ya da çalışma ortağı olan başka bir kurum yoktur.”

Self Psikoloji Akademi

Aykut Bora&Çağlar Karaman