HAKKIMIZDA

hak dene

 

Psikolojik destek hizmetlerinin standartlarının yükseltilmesine katkı sağlama, bu hizmetleri ihtiyaç duyan kimseler için ulaşılır kılma ve alanda çalışan profesyoneller ile öğrencilerin mesleki gelişimlerini destekleme misyonu ile çalışmalarını sürdüren Self Psikoloji Akademi, Psikolog Çağlar KARAMAN ve Uzman Psikolojik Danışman Aykut BORA tarafından kurulmuştur.

Gelişen dünyada ruh sağlığı ve ruhsal iyilik hali oldukça önem kazanmıştır. Geçmişte sağlık daha çok bedensel bir hastalığın olmaması şeklinde yorumlanırken günümüzde sağlıklı olmak; fiziksel, ruhsal ve toplumsal olarak bir uyum ve denge hali içerisinde olmak anlamına gelmektedir. Ruhsal sağlığın bu denli öne çıkmasıyla birlikte bireylerin ihtiyaç duydukları ruhsal destek hizmetleri de yaygınlaşmaya ve daha çok görünür olmaya başlamıştır. Self Psikoloji Akademi olarak bu ihtiyacın bilimsel gerçekler ve etik değerler ışığında karşılanmasına özen göstermekte; bu doğrultuda farklı uzmanlık alanlarından ruh sağlığı profesyonelleri ile koruyucu, önleyici ve destekleyici ruhsal hizmetler sunmaktayız.

“Self Psikoloji Akademi’nin benzer ya da farklı bir isimle faaliyet gösteren, şubesi ya da çalışma ortağı olan başka bir kurum yoktur.”


Self Psikoloji Akademi bünyesinde;

  • Çocuk, yetişkin, çift ve aileler için psikoterapi,
  • Psikoloji alanında çalışan uzman ve öğrencilere yönelik sertifikalandırılmış eğitim,
  • Profesyonel kurum ve kuruluşlara yönelik endüstriyel danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Psikolojik Destek Hizmetleri Hakkında

  • Psikoterapi; bireylerin kendini tanıma, ruhsal çatışmalarını anlama ve çözme, yeterliliklerini ve gizil yönlerini keşfetme, yaşam kalitesini arttırma gibi gereksinimlerle başvurdukları profesyonel bir yardımdır.
  • Psikoterapist; danışanın mahremiyetinin korunduğu, yargılanmadan dinlendiği, anlaşılmaya çalışıldığı, ruhsal çatışmalarını çözümleme hususunda güçlendirildiği ve içgörü kazanmasının sağlandığı özel bir süreci işlemek üzere eğitim almış profesyoneldir.
  • Psikoterapi, karşılıklı konuşma üzerine inşa edilen terapötik bir süreçtir. Tıbbi bir tedavi değildir. Bu süreçte ilaç reçete edilemez ve önerilemez. İlaç tedavisine gereksinim duyulması halinde danışan bir psikiyatri hekimine yönlendirilir.
  • Psikoterapinin ne kadar süreceği; yardım alınmak istenen konunun niteliği, psikoterapistin kuramsal yönelimi, seansların sıklığı ve düzeni, danışanın sürece aktif olarak katılma konusundaki motivasyonuyla yakından ilgilidir.
  • Psikoterapinin en önemli unsurlarından biri gizliliktir. Süreçte danışanın paylaştığı her bilgi ve yaşantı danışan mahremiyeti gerekçesiyle gizli tutulur. Hukuki bir zorunluluk ve talep olmadıkça hiçbir kişi ya da kurumla paylaşılmaz.
  • Psikoterapi sürecinin verimli işlenebilmesi adına psikoterapist ve danışan, seans gün ve saatine özen göstermelidir.

Bedenen ve ruhen sağlıklı günler dileriz.

Self Psikoloji Akademi

Aykut Bora&Çağlar Karaman