PSİKOLOJİK TESTLER EĞİTİMİ

20. PSİKOLOJİK TESTLER EĞİTİMİ

Çocukların Objektif ve Projektif Değerlendirilmesi

29 Ocak-30 Ocak-31 Ocak- 1 Şubat- 2 Şubat 2018

11.00-15.00

19. PSİKOLOJİK TESTLER EĞİTİMİ (SAKARYA): 9-10 ARALIK 2017 (Kontenjan Doldu)

Değerli Meslektaşlarımız,

Çocukların Objektif ve Projektif Değerlendirilmesi Eğitimi ile birlikte katılımcıların, eğitim içeriğinde yer alan testlerin uygulanması ve raporlanması hususunda yeterlilik kazanması hedeflenmektedir. Eğitimin son günü uygulanacak Uygulayıcı Yeterlilik Sınavında 70 puan ve üzeri alan katılımcılara “Uygulayıcı Belgesi” takdim edilecektir. Eğitimin konu başlıkları aşağıda paylaşıldığı gibidir.

 • Psikolojik Testlere Kuramsal Giriş
  Bu modülde psikolojik ölçme ve değerlendirme süreçlerinin tarihçesi ve kuramsal alt yapısına değinilecektir. Psikolojik ölçme ve değerlendirme yalnız bir pratik alan ve bireyi tanımada tek amaç değil; felsefesi olan bir araçtır. O nedenle bir testör “Neyi, Neden, Nasıl ve Ne İle” ölçüyoruz sorularının yanıtını verebilmelidir. Modül içeriğinde testöre, testi alan kişiye, testin verildiği ortama ve raporlamaya ilişkin önemli hususlara yer verilecektir.
 • Gessel Gelişim Figürleri
  3-7 yaş arası çocuklara uygulanan bir test olan Gessel Gelişim Figürleri, birçok zeka ve gelişim testi öncesinde bir ön-test niteliğinde kullanılır. Kolaydan zora doğru sıralanan 7 şekilden oluşmaktadır. Sonradan 3 şekil daha eklenmiştir. Bireysel ve grup halinde uygulanabilen bir test olmakla birlikte çocuğun görsel ve motor koordinasyonu ve bilişsel gelişimine ilişkin veriler sağlar. Akademik başarı için yordayıcıdır.
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
  Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, görsel uyaranın algılanması, görsel motor koordinasyonu, algılanan uyaranın motor işlevleri ile ifade edilebilmesi ve genel anlamda görsel motor bütünleşmesini ölçmek amacıyla kullanılan bir testtir. Toplam 9 karttan oluşmaktadır. Ortalama 6-10 dakika sürmektedir. Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, çocukların yaptığı bazı anlamlı hata gruplarında beyin incinmesine ilişkin detaylı bir nörolojik muayeneye yönlendirilmesi için bir öngörü de sağlamaktadır.
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
  Marianne Frostig tarafından geliştirilen, görsel motor koordinasyonu ölçmekte kullanılan bir testtir. 4-8 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır. Görsel algının; el-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayrımı, şekil değişmezliği, mekan konum algısı, mekan ilişkilerinin algısı olmak üzere beş boyutunu ölçmektedir.
 • Cattell 2A Zeka Testi
  Cattell 2A Zeka Testi, 7:6 ile 14 yaş arası bireyler ile okuma yazma bilmeyen yetişkinlere uygulanmaktadır. Tamamen görsel itemlerden oluşması nedeni ile kültürden arındırılmış bir zeka testidir. 4 alt test ve 46 maddeden oluşmaktadır. Her bir alt testin süresi farklı olmakla birlikte süreli bir testtir.
 • Porteus Labirentleri Zeka Testi
  Stanley David Porteus tarafından geliştirilmiş bir zeka testidir. 7-14 yaş arası çocuk ve ergenlerle birlikte okuma-yazma bilmeyen yetişkinlere de uygulanmaktadır. Bireysel uygulanan bir performans testidir. Zekanın daha çok planlama alanını ölçen Porteus Labirentleri testinde süre sınırlaması yoktur.
 • Kent EGY Zeka Testi
  6-14 yaş aralığındaki bireylere uygulanan sözel bilgiye dayanan bir zeka testidir. Uygulanması ve yorumlanması oldukça ekonomiktir. Çoğunlukla Porteus Labirentleri Zeka Testi ile birlikte uygulanır ve her iki testten alınan zeka bölümlerinin aritmetik ortalaması kişinin zeka bölümünü verir.
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri
  Ankara Gelişim Tarama Envanteri, bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir envanterdir. 0-6 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır. Envanter, gelişimsel gecikme ve gerilik gösterme açısından risk altında olduğu düşünülen çocukların erken dönemde tanınması ve gerekli önlemlerin alınmasına olanak sağlar. 
 • Peabody Resim Kelime Testi
  Peabody Resim-Kelime Testi, ABD’de Loyd ve Dunn tarafından hazırlanmış, Türkçeye uyarlanıp normları geliştirilmiştir. 3-17 yaş arasındaki çocukların alıcı dil yaşını ölçmeye yarayan bir testtir. Üzerinde görsellerin yer aldığı 100 adet karttan oluşmaktadır. Dil ve konuşma güçlüğü, geriliği ve gecikmesi olan çocuklarda etyolojinin tespit edilmesinde kolaylık sağlayan bir testtir.
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
  Okula başlama yaşının geriye çekilmesiyle birlikte eğitim ve sağlık kuruluşlarında sıklıkla başvurulan Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, çocukların okula hazır bulunuşluklarını ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Test; çocuk hakkında okula hazırlık, verilen yönergeleri anlama ve takip etme, dil gelişimi, görsel ve işitsel algılama, motor koordinasyon ve sayı bilgisi konularında bilgi vermektedir. Bireysel ve grup halinde uygulanabilen testin uygulama yaşı 5:6 ile 6 yaştır. Test, 6 alt test ve 100 maddeden oluşmaktadır.
 • Frankfurter Konsantrasyon Testi
  Kısa süreli dikkat ve konsantrasyonu anlamayı kolaylaştıran bir testtir. 5-6 yaş(60-72 ay) çocuklara uygulanır. Bireysel olarak uygulanması gereken bir testtir ve sürelidir. Uygulanması ve değerlendirilmesi açısından oldukça ekonomik bir testtir.
 • Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi
  Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi, çocuk resiminin obketif değerlendirilmesi ile zeka bölümüne ilişkin tespitte bulunulabilen bir zeka testidir. Çocuktan bir insan resmi çizmesi istenir ve yönergede puanlanması beklenen her bir detayın çocuğun resminde olup olmaması durumuna göre puanlanır. Alınan toplam puana karşılık gelen zeka yaşı ya da bölümü çocuğun zihin düzeyinin anlaşılmasını sağlar.
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
  Yarım bırakılmış cümlelerin testi alan kişi tarafından tamamlanması beklenen projektif bir testtir. A ve B formu farklı yaş aralıklarına uygulama yapmayı mümkün kılmaktadır. A formu 8-16 yaş arası çocuk ve ergenlere uygulanırken B formu daha çok genç yetişkin ve yetişkinler için uygulanmaktadır.
 • Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
  Yarım bırakılmış 10 hikayeden oluşan projektif bir testtir. Her bir testin sonunda sorulan soru ile çocuğun hikayeyi tamamlaması istenir. Çocuğun verdiği yanıtlar doğrultusunda çocuğun ruhsal işleyişine ilişkin değerlendirilmede bulunulur. Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi’nin işlevsel olarak kullanılması için testörün psikanalitik kurama ilişkin bilgi düzeyine gereksinim duyulur.
 • Çocuk Çizimlerinin Projektif Yorumlanması
  Çocuk Çizimlerinin Projektif Yorumlanması modülünde resmin çocuk ruhsallığındaki önemine değinilecek, çocuk resimlerinin psikopedagojik ve projektif bağlamda yorumlanmasında hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği paylaşılacaktır. Bu modülde yalnız Bir İnsan Çiz ve Bir Aile Çiz’e değinilecek örnek resimler üzerinden çalışılacaktır.

Eğitimciler: Uzm.Psk. Dan. Aykut BoraPsk. Çağlar Karaman

Eğitim Tarihi ve Saati: 29 Ocak-30 Ocak-31 Ocak- 1 Şubat- 2 Şubat 2018 11.00-15.00 saatleri arasında.

Eğitim Ücreti: 690 TL (KDV Dahildir) Materyaller ücretsiz olarak verilecektir.

Sertifikasyon: İkinci günün sonunda düzenlenecek olan sınavda 70 ve üzeri puan alan katılımcılara Self Psikoloji Akademi onaylı “Uygulayıcı Belgesi” düzenlenecektir. Sınavda yeterli puan alamayan katılımcılar, bir sonraki eğitim döneminin sınavına ücretsiz olarak katılabilmektedir. Bütün modüllere devamlılık zorunludur.

Süpervizyon: Talep eden katılımcıların uygulamalarına ücretsiz süpervizyon desteği sağlanacaktır.

Katılımcılar: Eğitime psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi eğitimi, özel eğitim bölümü öğrencileri ve mezunları ile aile danışmanları katılabilir.

Eğitim Yeri: Self Psikoloji Akademi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Mormin Apartmanı No:272/8 Göztepe/Kadıköy

Kayıt: Kayıt için egitim@selfpsikoloji.com adresine ad-soyad, eğitim durumu/mezuniyeti ve iletişim numarası bilgilerini içeren bir mail göndererek ön kaydınızı oluşturabilirsiniz. Ön kayıt başvurunuzun ardından kesin kayıt için izlemeniz gereken basamaklar hakkında tarafınıza bilgi maili gönderilecektir.

Önceki eğitimlerde katılımcıların geri bildirimlerini okumak için görsellere tıklayabilirsiniz.