PSİKOLOJİK TESTLER EĞİTİMİ

Çocukların Psikopedagojik Değerlendirilmesinde Kullanılan
Temel Psikolojik Testler Eğitimi

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Çocukların Psikopedagojik Değerlendirilmesinde Kullanılan Temel Psikolojik Testler Eğitimi ile birlikte katılımcıların, psikolojik ölçme değerlendirme süreçlerine ilişkin temel kuramsal çerçeveyi kavramaları, eğitim içeriğinde yer alan testlerin uygulanması ve raporlanması hususunda yeterlilik kazanması hedeflenmektedir. Eğitimin içeriği aşağıda belirtildiği gibidir:

Psikolojik Ölçme ve Değerlendirmeye Kuramsal Giriş

Bu modülde psikolojik ölçme ve değerlendirme süreçlerinin tarihçesi ve kuramsal alt yapısına değinilecektir. Psikolojik ölçme ve değerlendirme yalnız bir pratik alan ve bireyi tanımada tek amaç değil; felsefesi olan bir araçtır. O nedenle bir testör “Neyi, Neden, Nasıl ve Ne İle” ölçüyoruz sorularının yanıtını verebilmelidir. Modül içeriğinde testöre, testi alan kişiye, testin verildiği ortama ve raporlamaya ilişkin önemli hususlara yer verilecektir.

Gessel Gelişim Figürleri
3-7 yaş arası çocuklara uygulanan bir test olan Gessel Gelişim Figürleri, birçok zeka ve gelişim testi öncesinde bir ön-test niteliğinde kullanılır. Kolaydan zora doğru sıralanan 7 şekilden oluşmaktadır. Sonradan 3 şekil daha eklenmiştir. Bireysel ve grup halinde uygulanabilen bir test olmakla birlikte çocuğun görsel ve motor koordinasyonu ve bilişsel gelişimine ilişkin veriler sağlar. Akademik başarı için yordayıcıdır.

Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, görsel uyaranın algılanması, görsel motor koordinasyonu, algılanan uyaranın motor işlevleri ile ifade edilebilmesi ve genel anlamda görsel motor bütünleşmesini ölçmek amacıyla kullanılan bir testtir. Toplam 9 karttan oluşmaktadır. Ortalama 6-10 dakika sürmektedir. Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, çocukların yaptığı bazı anlamlı hata gruplarında beyin incinmesine ilişkin detaylı bir nörolojik muayeneye yönlendirilmesi için bir öngörü de sağlamaktadır.

Porteus Labirentleri Zeka Testi
Stanley David Porteus tarafından geliştirilmiş bir zeka testidir. 7-14 yaş arası çocuk ve ergenlerle birlikte okuma-yazma bilmeyen yetişkinlere de uygulanmaktadır. Bireysel uygulanan bir performans testidir. Zekanın daha çok planlama alanını ölçen Porteus Labirentleri testinde süre sınırlaması yoktur.

Kent EGY Zeka Testi
6-14 yaş aralığındaki bireylere uygulanan sözel bilgiye dayanan bir zeka testidir. Uygulanması ve yorumlanması oldukça ekonomiktir. Çoğunlukla Porteus Labirentleri Zeka Testi ile birlikte uygulanır ve her iki testten alınan zeka bölümlerinin aritmetik ortalaması kişinin zeka bölümünü verir.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri
Ankara Gelişim Tarama Envanteri, bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir envanterdir. 0-6 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır. Envanter, gelişimsel gecikme ve gerilik gösterme açısından risk altında olduğu düşünülen çocukların erken dönemde tanınması ve gerekli önlemlerin alınmasına olanak sağlar.

Peabody Resim Kelime Testi
Peabody Resim-Kelime Testi, ABD’de Loyd ve Dunn tarafından hazırlanmış, Türkçeye uyarlanıp normları geliştirilmiştir. 3-17 yaş arasındaki çocukların alıcı dil yaşını ölçmeye yarayan bir testtir. Üzerinde görsellerin yer aldığı 100 adet karttan oluşmaktadır. Dil ve konuşma güçlüğü, geriliği ve gecikmesi olan çocuklarda etyolojinin tespit edilmesinde kolaylık sağlayan bir testtir.

Frankfurter Konsantrasyon Testi
Kısa süreli dikkat ve konsantrasyonu anlamayı kolaylaştıran bir testtir. 5-6 yaş(60-72 ay) çocuklara uygulanır. Bireysel olarak uygulanması gereken bir testtir ve sürelidir. Uygulanması ve değerlendirilmesi açısından oldukça ekonomik bir testtir.

Beier Cümle Tamamlama Testi
Yarım bırakılmış cümlelerin testi alan kişi tarafından tamamlanması beklenen projektif bir testtir. A ve B formu farklı yaş aralıklarına uygulama yapmayı mümkün kılmaktadır. A formu 8-16 yaş arası çocuk ve ergenlere uygulanırken B formu daha çok genç yetişkin ve yetişkinler için uygulanmaktadır.

Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
Yarım bırakılmış 10 hikayeden oluşan projektif bir testtir. Her bir testin sonunda sorulan soru ile çocuğun hikayeyi tamamlaması istenir. Çocuğun verdiği yanıtlar doğrultusunda çocuğun ruhsal işleyişine ilişkin değerlendirilmede bulunulur. Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi’nin işlevsel olarak kullanılması için testörün psikanalitik kurama ilişkin bilgi düzeyine gereksinim duyulur.

Çocuk Çizimlerinin Ruhsal Açıdan Değerlendirilmesi
Çocuk Çizimlerinin Ruhsal Açıdan Değerlendirilmesi, modülünde resmin çocuk ruhsallığındaki önemine değinilecek, çocuk resimlerinin psikopedagojik ve projektif bağlamda yorumlanmasında hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği paylaşılacaktır. Bu modülde yalnız Bir İnsan Çiz ve Bir Aile Çiz’e değinilecek örnek resimler üzerinden çalışılacaktır.

Eğitimciler: Uzm.Psk. Dan. Aykut BoraPsk. Çağlar Karaman

Eğitim Tarihi ve Saati: Eğitim 20 saat olarak planlanmaktadır.

Materyal:  Materyaller ücretsiz olarak verilecektir.

Sınav: Eğitimin sonunda düzenlenecek olan, uygulama becerilerine yönelik hazırlanan açık uçlu, boşluk doldurma ve çoktan seçmeli soruların yer aldığı sınavda, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan katılımcılar başarılı kabul edilecektir. Sınavda yeterli puan alamayan katılımcılar, bir sonraki eğitim döneminin sınavına ücretsiz olarak katılabilirler. Bütün modüllere devamlılık zorunludur.

Süpervizyon: Talep eden katılımcıların uygulamalarına ücretsiz süpervizyon desteği sağlanacaktır.

Katılımcılar: Eğitime klinik psikologlar, psikolojik danışmanlar, psikologlar ve aile danışmanları ile birlikte ilgili lisans bölümü 3. ve 4. Sınıf öğrencileri katılabilir.

 

Önceki eğitimlerde katılımcıların geri bildirimlerini okumak için görsellere tıklayabilirsiniz.