PSİKOLOJİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PSİKOLOJİK ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

Psikolojik ölçme-değerlendirme, psikiyatri hekiminin koyacağı tanıyı kolaylaştırma ve destekleme, danışanı tanıma ve böylelikle ihtiyaç duyduğu doğru hizmeti sunma ya da yönlendirme amacıyla, objektif ve projektif yöntemler aracılığıyla gerçekleştirilen bir çalışma alanıdır. Psikolojik ölçme ve değerlendirme; ilgili bir hekimin yönlendirmesi, bir eğitim ya da sağlık kuruluşunun resmi yazılı talebi ya da psikolojik danışmanlık desteği sunan uzmanın danışanını daha iyi tanımak ve anlamak üzere duyduğu gereksinim doğrultusunda sağlanır. Ofisimizde yukarıdaki gerekçelerin dışında danışanların bireysel talebi ile psikolojik ölçme değerlendirme yapılmamaktadır.

a

UYGULANAN TESTLER
  • TAT (Tematik Algı Testi)
  • Rorschach Mürekkep Lekesi Testi
  • WISC-4 (Türk Psikologlar Derneği tarafından sertifikalı)
  • WISC-R (Türk Psikologlar Derneği tarafından sertifikalı)
  • Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi
  • AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
  • Peabody Resim Kelime Testi
  • Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
  • Beier Cümle Tamamlama Testi
  • Porteus Labirentleri-Kent EGY Testleri uygulanmakta ve raporlanmaktadır.