PSİKOLOJİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PSİKOLOJİK ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

Psikolojik ölçme-değerlendirme, psikiyatri hekiminin koyacağı tanıyı kolaylaştırma ve destekleme, danışanı tanıma ve böylelikle ihtiyaç duyduğu doğru hizmeti sunma ya da yönlendirme amacıyla, objektif ve projektif yöntemler aracılığıyla gerçekleştirilen bir çalışma alanıdır. Self Psikoloji Akademi bünyesinde;

  • Rorschach Mürekkep Lekesi Testi
  • TAT (Tematik Algı Testi)
  • WISC-4 (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği)
  • WISC-R (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği)
  • CAT (Çocuklar İçin Tematik Algı Testi)
  • Stanford-Binet Zeka Testi
  • Denver 2 Gelişim Tarama Testi
  • Benton Görsel Bellek Testi ve diğer zeka/gelişim testleri uygulanmakta ve raporlanmaktadır.