PSİKOLOJİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PSİKOLOJİK ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

Psikolojik ölçme-değerlendirme, psikiyatri hekiminin koyacağı tanıyı kolaylaştırma ve destekleme, danışanı tanıma ve böylelikle ihtiyaç duyduğu doğru hizmeti sunma ya da yönlendirme amacıyla, objektif ve projektif yöntemler aracılığıyla gerçekleştirilen bir çalışma alanıdır. Self Psikoloji Akademi bünyesinde;

  • Rorschach Mürekkep Lekesi Testi
  • WISC-R (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği)
  • CAS (Cognitive Assessment System)
  • TAT (Tematik Algı Testi)
  • CAT (Çocuklar İçin Tematik Algı Testi)
  • Stanford-Binet Zeka Testi
  • Denver 2 Gelişim Tarama Testi
  • Benton Görsel Bellek Testi ve diğer zeka/gelişim testleri uygulanmakta ve raporlanmaktadır.Bunlarla birlikte Self Psikoloji Akademi bünyesinde çalışan uzmanlar danışanları ile yürüttükleri psikoterapi sürecini işlerken danışanı yakından tanımak, yaşadığı ruhsal aksaklığın boyutunu ve tipolojisini belirlemek için çeşitli standart form ve envanterlerden yararlanmaktadır.