OYUN TERAPİSİ

OYUN TERAPİSİ

Çocuklarla yürütülen psikolojik danışmanlık süreci birçok yönüyle yetişkinlerle olandan farklıdır. Yetişkinler, çoğunlukla danışmanlık sürecini gönüllü olarak başlatır ve terapisti ile sözel bir ortaklığı sürdürme konusunda motivedir. Oysa çocuklar bu sürece bir yetişkin tarafından yönlendirilir. Bu yetişkin ebeveynleri ya da öğretmenleri olabilir. Terapötik süreci başlatma hususunda inisiyatifi olmayan çocuğun sürdürme konusunda da motivasyonu düşebilmektedir. Diğer yandan çocuklar ruhsal çatışmalarını ve bu çatışmaların yarattığı görünür belirtileri yetişkinler gibi anlatmakta güçlük çekerler. Yetişkinlerde sözel ortaklığı başlatmak ve sürdürmek için kullanılan serbest çağrışımın çocuklardaki karşılığı “oyundur”. Oyun, çocuğun ruhsal çağrışımlarını taşıyabileceği ve terapiste dolaylı olarak ifade edebileceği güvenilir bir alandır. Çocuk bu alanda arzularını, korkularını, hayal kırıklıklarını, endişelerini, öfkesini çeşitli yollarla ifade eder. Çocuğun oyun odasına taşıdığı bu yaşantılar ise terapist tarafından alınır ve dönüştürülerek çocuğa yorumlanır. Ruhsal boşalım yaşayan ve çatışmalarının yarattığı ruhsal ıstırabı anlaşılır hale gelen çocukta ruhsal bir iyilik hali gözlenir.