ÜCRETSİZ ÖN GÖRÜŞME İÇİN TIKLAYINIZ

Ücretsiz Ön Görüşme Hakkında

Psikoterapi sürecini başlatmak birçok danışan için zor bir karardır. Danışanlar; psikoterapinin nasıl sürdürüleceği, iyi hissetmek için ne kadar süreye ihtiyaçları olduğu ve psikoterapi sürecine ilişkin diğer birçok konuda bilgilendirilmeye ihtiyaç duyarlar. Yeterince iyi yapılandırılmış bir ön görüşme; danışanların sürece ilişkin sorularının yanıtlanmasını, psikolojik destek almaya ilişkin motivasyonlarının artmasını sağlar.

Self Psikoloji Akademi olarak psikolojik desteğe gereksinim duyan danışanlar için ücretsiz ön görüşme olanağı sunuyoruz. Danışanların gereksinim duydukları ruhsal desteğin niteliğinin belirlenip Self Psikoloji Akademi kadrosundan bir uzmana yönlendirileceği, psikoterapi süreci hakkında bilgilendirilip ihtiyaç duyulması halinde faydalanabileceği alternatif uzman ve kuruluşlar hakkında rehberlik edileceği ücretsiz ön görüşmeler için Psikolog B. Sare KILIÇ ile 0538 661 51 84 numaralı telefondan iletişim kurabilirsiniz.   eticaret

Psikoterapi Hakkında

  • Psikoterapi; bireylerin kendini tanıma, ruhsal çatışmalarını anlama ve çözme, yeterliliklerini ve gizil yönlerini keşfetme, yaşam kalitesini arttırma gibi gereksinimlerle başvurdukları profesyonel bir yardımdır.
  • Psikoterapist; danışanın mahremiyetinin korunduğu, yargılanmadan dinlendiği, anlaşılmaya çalışıldığı, ruhsal çatışmalarını çözümleme hususunda güçlendirildiği ve içgörü kazanmasının sağlandığı özel bir süreci işlemek üzere eğitim almış profesyoneldir.
  • Psikoterapi, karşılıklı konuşma üzerine inşa edilen terapötik bir süreçtir. Tıbbi bir tedavi değildir. Bu süreçte ilaç reçete edilemez ve önerilemez. İlaç tedavisine gereksinim duyulması halinde danışan bir psikiyatri hekimine yönlendirilir.
  • Psikoterapinin ne kadar süreceği yardım alınmak istenen konunun niteliği, seanslara devam etme sıklığı ve düzeni, sürece aktif olarak katılma konusundaki motivasyonla yakından ilgilidir.
  • Psikoterapinin en önemli unsurlarından biri gizliliktir. Süreçte danışanın paylaştığı her bilgi ve yaşantı danışan mahremiyeti gerekçesiyle gizli tutulur. Hukuki bir zorunluluk ve talep olmadıkça hiçbir kişi ya da kurumla paylaşılmaz.
  • Psikoterapi sürecinin verimli işlenebilmesi adına psikoterapist ve danışan seans gün ve saatine özen göstermelidir. Randevuyu erteleme ya da iptal etme talebi en az bir gün önceden iletilmelidir. seo

 

Self Psikoloji Akademi