OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARINA YÖNELİK ÜCRETSİZ ATÖLYELER

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARINA YÖNELİK ÜCRETSİZ ATÖLYELER

(TAMAMLANDI)

 

Çocukların Cinsel İstismarı (Tamamlandı)

Cinsel istismar, çocuk ruhsallığında kısa ve uzun vadede örseleyici etkileri olan travmatik bir yaşantıdır. Cinsel istismara ilişkin toplumsal eğilim, suç teşkil eden bu travmatik yaşantıyı gizlemeye yönelik olsa da fark ve müdahale edilen cinsel istismar vakalarında okul psikolojik danışmanlarının rolünün önemi gün geçtikçe daha çok anlaşılmaktadır. Bu atölye ile okul psikolojik danışmanlarının cinsel istismara ilişkin temel düzeyde farkındalık ve koruyucu-önleyici hizmetler sunabilme becerisi kazanmaları hedeflenmektedir. 

Atölye Kolaylaştırıcısı: Uzm. Psk. Dan. Aykut BORA

Katılım Koşulları:

  • Psikoloji ve psikolojik danışma ve rehberlik lisans mezunu olmak.
  • Okul öncesi, ilk-ortaokul ya da lise kademelerinde psikolojik danışman olarak çalışıyor olmak.

Katılım Belgesi: Katılımcılara Çocukların Cinsel İstismarı atölyesine katıldıklarına ilişkin katılım sertifikası düzenlenecektir.

Atölyenin Tarih ve Saati: 15 Aralık 2016 Saat:17.00-19.00

Atölye Yeri: Self Psikoloji Akademi, Fahrettin Kerim Gökay Cad. Mormin Ap. No:272/8 Göztepe/Kadıköy

İletişim ve Kayıt: Kayıt için katılımcıların egitim@selfpsikoloji.com adresine ad-soyad, mezun olunan üniversite ve bölüm bilgileriyle birlikte psikolojik danışman olarak görev yaptıkları kurumun bilgilerini mail olarak göndermeleri gerekmektedir.

 


Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servislerinde Oyun Tekniği (Tamamlandı)

Oyun; çocukla yürütülen terapötik çalışmanın lokomotifi, çocuğun serbest çağrışımıdır. Yetişkinler terapötik süreçte kendilerini söz ile ifade ederken, çocuk ifade aracı olarak oyuna gereksinim duyar. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servislerinde Oyun Tekniğinin Kullanımı atölyesi ile birlikte okul psikolojik danışmanlarının çocuklarla yürüttükleri çalışmalarda oyun tekniğinden yararlanma becerilerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Atölye Kolaylaştırıcısı: Psk. Çağlar KARAMAN

Katılım Koşulları:

  • Psikoloji ve psikolojik danışma ve rehberlik lisans mezunu olmak.
  • Okul öncesi, ilk-ortaokul ya da lise kademelerinde psikolojik danışman olarak çalışıyor olmak.

Katılım Belgesi: Katılımcılara “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servislerinde Oyun Tekniği” atölyesine katıldıklarına ilişkin katılım sertifikası düzenlenecektir.

Atölyenin Tarih ve Saati: 12 Ocak 2017 Saat:17.00-19.00

Atölye Yeri: Self Psikoloji Akademi, Fahrettin Kerim Gökay Cad. Mormin Ap. No:272/8 Göztepe/Kadıköy

İletişim ve Kayıt: Kayıt için katılımcıların egitim@selfpsikoloji.com adresine ad-soyad, mezun olunan üniversite ve bölüm bilgileriyle birlikte psikolojik danışman olarak görev yaptıkları kurumun bilgilerini mail olarak göndermeleri gerekmektedir.

 


Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servislerinde Aile Danışmanlığı (Tamamlandı)

Okul psikolojik danışma ve rehberlik servisleri, koruyucu ve önleyici ruh sağlığı hizmetlerinin sunulduğu birimlerdir. Bu birimlerde yalnız öğrenciye yönelik değil, gereksinimler doğrultusunda öğretmenlere ve ailelere de danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunulmaktadır. Bu hizmetlerin bütüncül bir anlayış ile sunulması hedeflenen olumlu neticelerin gerçekleşmesi açısından da kolaylaştırıcıdır. Aile, okul psikolojik danışma ve rehberlik servislerinde yürütülen çalışmalarda önemli bir sacayağıdır. Bu atölye ile okul psikolojik danışmanlarının ailelere danışmanlık hizmeti sunmaları hususunda güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Atölye Kolaylaştırıcısı: Psk. Türker OMCACIOĞLU

Katılım Koşulları:

  • Psikoloji ve psikolojik danışma ve rehberlik lisans mezunu olmak.
  • Okul öncesi, ilk-ortaokul ya da lise kademelerinde psikolojik danışman olarak çalışıyor olmak.

Katılım Belgesi: Katılımcılara Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servislerinde Aile Danışmanlığı atölyesine katıldıklarına ilişkin katılım sertifikası düzenlenecektir.

Atölyenin Tarih ve Saati: 16 Şubat 2017 Saat:17.00-19.00

Atölye Yeri: Self Psikoloji Akademi, Fahrettin Kerim Gökay Cad. Mormin Ap. No:272/8 Göztepe/Kadıköy

İletişim ve Kayıt: Kayıt için katılımcıların egitim@selfpsikoloji.com adresine ad-soyad, mezun olunan üniversite ve bölüm bilgileriyle birlikte psikolojik danışman olarak görev yaptıkları kurumun bilgilerini mail olarak göndermeleri gerekmektedir.

 


Fırtınalı Bir Ruhsallık: Ergenlik (Tamamlandı)

Ruhsal bir geçiş alanı olan ergenlik dönemi, yalnız bir ruhsal gelişim evresi değil; başlı başına bir işleyiştir. Ergenle ilişkilenmek, gerek ebeveyn gerek de öğretmenleri açsından zaman zaman zorlayıcı olabilmektedir. Ergenlerin ruhsal çalışma içerisinde “tutulması” da çoğu zaman güçtür. Bu atölye ile birilikte bilhassa ortaokul ve lise kademelerinde görevli psikolojik danışmanların ergenlerle çalışma hususunda terapötik becerilerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Atölye Kolaylaştırıcısı: Uzm. Psk. Dan. Aykut BORA

Katılım Koşulları:

  • Psikoloji ve psikolojik danışma ve rehberlik lisans mezunu olmak.
  • Okul öncesi, ilk-ortaokul ya da lise kademelerinde psikolojik danışman olarak çalışıyor olmak.

Katılım Belgesi: Katılımcılara “Fırtınalı Bir Ruhsallık: Ergenlik” atölyesine katıldıklarına ilişkin katılım sertifikası düzenlenecektir.

Atölyenin Tarih ve Saati: 16 Mart 2017 Saat:17.00-19.00

Atölye Yeri: Self Psikoloji Akademi, Fahrettin Kerim Gökay Cad. Mormin Ap. No:272/8 Göztepe/Kadıköy

İletişim ve Kayıt: Kayıt için katılımcıların egitim@selfpsikoloji.com adresine ad-soyad, mezun olunan üniversite ve bölüm bilgileriyle birlikte psikolojik danışman olarak görev yaptıkları kurumun bilgilerini mail olarak göndermeleri gerekmektedir.

 


Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yöntemleri (Tamamlandı)

Okul psikolojik danışmanları çocuk ve ergenlerle çoğunlukla eğitsel ve ruhsal alanın kesiştiği konularda çalışmalar yürütmektedir. Sınav kaygısı ve baş etme yöntemleri tam da böylesi bir alana denk gelir. Sınav kaygısı, çocuğun eğitsel başarısını düşüren ruhsal bir aksaklıktır ve bu aksaklığın boyutu göz önünde bulundurularak okul psikolojik danışmanlarının müdahale ya da yönlendirmesine gereksinim duyulur. Bu atölye ile okul psikolojik danışmanlarının sınav kaygısı yaşayan öğrencilere yönelik ruhsal müdahale ve yönlendirme becerilerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Atölye Kolaylaştırıcısı: Psk. Çağlar KARAMAN

Katılım Koşulları:

  • Psikoloji ve psikolojik danışma ve rehberlik lisans mezunu olmak.
  • Okul öncesi, ilk-ortaokul ya da lise kademelerinde psikolojik danışman olarak çalışıyor olmak.

Katılım Belgesi: Katılımcılara Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yöntemleri atölyesine katıldıklarına ilişkin katılım sertifikası düzenlenecektir.

Atölyenin Tarih ve Saati: 13 Nisan 2017 Saat:17.00-19.00

Atölye Yeri: Self Psikoloji Akademi, Fahrettin Kerim Gökay Cad. Mormin Ap. No:272/8 Göztepe/Kadıköy

İletişim ve Kayıt: Kayıt için katılımcıların egitim@selfpsikoloji.com adresine ad-soyad, mezun olunan üniversite ve bölüm bilgileriyle birlikte psikolojik danışman olarak görev yaptıkları kurumun bilgilerini mail olarak göndermeleri gerekmektedir.