KADROMUZ

Dr. Psk. Dan. Aykut Bora

Lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda, bilim uzmanlığı eğitimini İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı’nda Psikolog Yrd. Doç. Dr. Z. Belma GÖLGE’nin danışmanlığında yürüttüğü “Evlilikte Kadına Yönelik Şiddet: Tutum, Yaşantı ve Yasal Farkındalık Açısından Cinsiyetler Arası Karşılaştırma” başlıklı tez ile tamamlamıştır. Doktora eğitimini yine aynı enstitüde, Dr. Öğr. Üyesi Z. Belma GÖLGE’nin danışmanlığı, Prof. Dr. Gökhan ORAL ve Prof. Dr. Burak DOĞANGÜN’ün izleme sürecinde “Çocukluk Çağı Örselenmelerindeki Savunma Mekanizmaları ve Duygu Düzenleme Güçlüğünün Borderline ve Narsisistik Kişilik Örgütlenmeleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” başlık doktora tezi ile tamamlayarak bilim doktoru (Ph.D.) unvanı almıştır. Lisansüstü eğitim sürecinde çalışmalarını; çocukluk çağı örselenmeleri, kişilik örüntüleri, evlilik içi şiddet, cinsel istismar, cinsel fonksiyon sorunları gibi konularda derinleştirmiştir.

2009-2011 yılları arasında “Popüler Psikiyatri” dergisinde düzenli olarak çalışmaları yayımlanmıştır.

2013-2016 yılları arasında özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde çocuklara ve yetişkinlere psikolojik destek sunmuş, psikoloji öğrenci ve profesyonellerine yönelik düzenlenen eğitimlerde eğitimci olarak yer almıştır.

Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nce düzenlenen 40 saatlik “Kuramsal Eğitim” ile aynı dernek bünyesinde Prof. Dr. Tevfika İkiz tarafından düzenlenen 2 yıl süreli “Rorschach Mürekkep Lekesi Testi”, 1 yıl süreli Tematik Algı Testi (TAT) eğitim ve süpervizyon süreçlerini tamamlamıştır.

Kadıköy bölgesinde oluşturulan travma ve krize müdahale ekibinde gönüllü olarak çalışmalar yürütmektedir.

Yanı sıra, İstanbul Medipol Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak dersler vermektedir.

Dr. Aykut BORA,  çalışmalarını kurucularından olduğu Self Psikoloji Akademi’de sürdürmektedir. Self Psikoloji Akademi bünyesinde, psikoloji ve psikolojik danışmanlık alanındaki öğrencilere ve profesyonellere yönelik psikolojik ölçme değerlendirme ve psikotravmatoloji gibi konularda eğitimler düzenlemiştir.

Psikoterapi seanslarını psikanalitik yönelimli sürdüren Aykut BORA’nın kişisel psikanaliz süreci devam etmektedir.

Rorschach ve Projektif Testler Derneği üyesidir.

İletişim ve Randevu:

aykut.psk@gmail.com

0506 158 1920

Sunum ve Konuşmaları:

 • Mayıs 2019, “PDR Pratiğinde Psikanalitik Düşünceye Yer Açmak”, Marmara Üniversitesi
 • Nisan 2019, “Psikoterapi Pratiğinde Projektif Testlerin Katkısı”, Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Nisan 2019, “Psikoterapide Karşılaşma, Kavrama ve Ayrılık Üzerine Düşünceler”, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, I. Psikoloji Günleri
 • Mart 2019,Düşler Nereye Düşer? Psikoterapide Düşleri Anlamak Üzerine“, Boğaziçi Üniversitesi, V. Psikolojik Danışma Sempozyumu
 • Mart 2019, “Seans Odasındaki Şiddet ve Yıkıcılığı Dönüştürebilmek” Medipol Üniversitesi, IV. PDR Günleri
 • Aralık 2018, “PDR Pratiğinde Psikanalitik Düşünceye Yer Açmak”, Yıldız Teknik Üniversitesi II. Kariyer Günü
 • Mart 2018, “Dünden Bugüne Bilinçdışı”, Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışma Sempozyumu
 • Şubat 2018, “Çocukların Ruhsal-Cinsel Gelişimleri ve Cinsel İstismar” Özel Atacan Eğitim Kurumları
 • Aralık 2017, “Çocuk Ruhsallığında Ebeveynin Rolü”, Zehra Ülker İlkokulu
 • Nisan 2017“Freud’dan Günümüze Psikanaliz”, Sakarya Üniversitesi
 • Nisan 2017“Temel Kavramlarıyla Adli Psikoloji”, Sakarya Üniversitesi
 • Mart 2017“Cinsel İstismara Psikodinamik Bir Bakış”, Maltepe Üniversitesi
 • Ekim 2016“Reklam ve Bilindışı”, İstanbul Üniversitesi
 • Aralık 2016“Mutlu Ebeveyn Mutlu Çocuk”, Avrupa Koleji
 • Ocak 2016“Mutlu Ebeveyn Mutlu Çocuk”, Mimar Sinan Eğitim Kurumları
 • Kasım 2015, “Çocuk ve Eğitim Perspektifinden Cinsel Haklar”, TAP Vakfı
 • Aralık 2014“Büyüyünce Ne Olacağım Söyleşisi”, Boğaziçi Üniversitesi
 • Aralık 2014“Cinsel İstismara İlişkin Çocukların Güçlendirilmesi”, Boğaziçi Üniversitesi
 • Kasım 2014“Silence Filmi ve Çocuk İstismarı Hakkında Söyleşi” Boğaziçi Üniversitesi
 • Mayıs 2013“Çocukların Cinsel İstismarı: Aile Eğitimi”, Rasimpaşa Gönüllüler Evi

 

Ulusal ve Uluslararası Kongre Bildirileri:

 • Bora A., Gölge ZB. “Narsisistik Kişilik Örgütlenmesi ve Duygu Düzenleme Güçlüğü Arasındaki İlişki” 21. ULUSLARARASI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK KONGRESİ, 24-25-26-27 Ekim 2019. p.1-1.
 • Bora A., Belendir Ç., Atila Ekinci E. “Narsisistik Kişilik Örgütlenmesinde Sosyal Endişenin Görünümü” 21. ULUSLARARASI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK KONGRESİ, 24-25-26-27 Ekim 2019. p.1-1.
 • Bora A., Gölge ZB. “Çocukluk Çağı İstismar Yaşantıları ile Borderline Kişilik Örgütlenmesi Arasındaki İlişkide Savunma Mekanizmaları ve Duygu Düzenleme Güçlüğünün Etkisi”, 3. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 18-21 Nisan 2019, pp.1-1.
 • Bora A. “Majör Depresyon Tanısı Konan Kadın Hastanın Ruhsal İşleyişindeki Narsisistik Görüngüler Üzerine Projektif Bir Değerlendirme”, 4. ULUSAL RORSCHACH ve PROJEKTİF TESTLER KONGRESİ, İSTANBUL, 5-6-7 Eylül 2018, pp.1-1.
 • Bora A., Gölge Z.B., Çalici C., “Violence Against Women In Marriage: The Comparison Of Legal Awareness Between Genders”, 11TH BAFS CONGRESS ANNUAL MEETING, YAŞ, ROMANYA, 10-13 Haziran 2015, pp. 1-1.
 • Bora A., Gölge Z.B., Çalici C., “Violence Against Women In Marriage: The Comparison Of Attitudes and Experıences Between Genders”, 11TH BAFS CONGRESS ANNUAL MEETING, YAŞ, ROMANYA, 10-13 Haziran 2015, pp. 1-1.
 • Özkubat U., Töret G., Bora A., Sevinç B., “The Impact of Inclusion Preparation Activities on Increasing Social Acceptance of Children with Disabilities”, 2ND INTERNATIONAL SPECIAL EDUCATION CONGRESS, KONYA, 19-21 Haziran 2013, pp. 1-1.

 

İlgi ve Çalışma Alanları:

 • Bireysel Psikolojik Danışmanlık
 • Ergen ve Ebeveyn Danışmanlığı
 • İlişkisel Sorunlarda Danışmanlık

[/amoteam_text]

Uzm. Psk. Çağlar Karaman

2002 yılında Haydarpaşa Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra lisans eğitimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji bölümünde başlamıştır. Psikolojiye olan merakı ve ilgisi nedeniyle lisans eğitimini psikoloji bölümünde sürdürmeye karar vermiş ve Yeditepe Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Lisansüstü eğitimini, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Aile Danışmanlığı yüksek lisans programında tamamlamıştır.

Öğrencilik döneminde ve mezuniyetinin ardından çeşitli eğitim ve sivil toplum kuruluşlarında gönüllü psikolog olarak çalışmış, özel bir dershanede velilerle ve öğrencilerle çalışmalar düzenlemiş, bir okul öncesi eğitim kurumunda farklı gelişim döneminden çocuklarla oyun terapisi uygulamıştır.

İstanbul Maltepe Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen “0-6 Yaş Projesi” kapsamında ilçeye bağlı 43 adet okulunun anaokulu sınıflarında çocuklara objektif ve projektif testler uygulamış, ebeveynleri ile görüşmeler yapmış ve bunların yazılı ve sözel raporlarını sunmuştur.

Askerlik görevini Hatay’da Sağlık Teğmen rütbesi ile tamamlamıştır. Bu süreçte rehberlik ve koruyucu ruh sağlığı alanında gerçekleştirdiği çalışmalar ve hizmetlerle Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından takdir belgesine layık görülmüştür.

2013-2015 yılları arasında Dr. Backup Sağlık Hizmetleri’nde üyelere terapi hizmeti sunmuş, kuruluşun kendi dergisinde ve çeşitli gazetelerde düzenli olarak makaleler yazmış ve çeşitli kurum ve kuruluşlarda kişisel gelişim workshopları düzenlemiştir.

Aynı dönem içerisinde özel bir psikolojik danışma merkezinde de çocuklarla ve yetişkinlerle çalışmalarını sürdürmüştür.

Türk Psikologlar Derneği’nden onaylı WISC-R Zeka Testi uygulayıcı sertifikasına sahiptir.

Oyun Terapisi eğitimini Yrd. Doç. Dr. Elif Akdağ Göçek’ten almıştır.

Çeşitli gelişim ve zeka testlerinin uygulama belgesine sahiptir.

Psikolog Çağlar KARAMAN, kurucularından olduğu Self Psikoloji Akademi’de danışanlarına psikolojik danışmanlık desteği sunmaktadır. Seanslarını analitik yönelimli olarak sürdürmektedir.

İletişim ve Randevu:

psk.caglarkaraman@gmail.com

0532 312 9092

İlgi ve Çalışma Alanları

 • Yetişkin Danışmanlığı
 • Çocuk/Ergen/Ebeveyn Danışmanlığı
 • Oyun Terapisi
 • Çocukların Objektif ve Projektif Değerlendirilmesi
 • Kurumsal Seminerler ve Eğitimler

[/amoteam_text]

 

Uzm. Psk. İpek Türkoğlu

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi’nde eğitimine devam ederken birçok kurumda gönüllü çalışmalar ve stajlar yapmıştır. Bakırköy Ruh ve Sinir hastalıkları Hastanesi, Çapa Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bunlardan bazılarıdır.

Yüksek lisans eğitimini Haliç Üniversitesinde, Yard. Doç. Dr. Sevda Bıkmaz eşliğinde ‘’Şiddet Görmüş Kadınların Kişilik Özelliklerinin Somatik Belirtiler ve Depresyon Üzerine Etkisi’’ adlı tezi ile 2013 yıllında tamamlayarak ‘’Uzman Psikolog’’ ünvanını almıştır.

2009 yılı itibariyle alanda çalışan Türkoğlu, birçok psikolojik ölçme ve değerlendirme araçlarının eğitimlerini alarak uygulama yeterliliği kazanmıştır. Çalışma hayatı sürecinde terapi teknikleri ile ilgili eğitimler almış ve uygulayıcı olmaya hak kazanmıştır. Çözüm Odaklı Terapi, EMDR, Cinsel Terapi, Aile ve Çift Terapisi bunlardan bazılarıdır.

Türk Psikologlar Derneği’nden onaylı WISC-R Zeka Testi, MMPI Kişilik Testi ve Nöropsikolojik Testlerin uygulayıcı sertifikasına sahiptir. Aynı zamanda TAT ve Rorschach Testi’ni Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nden aldığı eğitimlerle tamamlamıştır.

Self Psikoloji Akademi bünyesinde çocuk, ergen, çift ve yetişkin danışanlarına psikolojik danışmanlık desteği sunmaktadır.

Uzmanın ilgi ve Çalışma Alanları

Yetişkin Danışmanlığı

Çift, Cinsel ve Aile Danışmanlığı

Uzm. Psk. Tuğba Keloğlu

Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamış, lisansüstü eğitimini Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde sürdürmüştür. Kadıköy Bölgesinde Ruh Sağlığı Hizmetine Başvurmuş 200 Kadın Vakanın SCL-90 Psikolojik Belirti Tarama Testine Göre İncelenmesi başlıklı yüksek lisans tezini tamamlamasıyla uzman psikolog ünvanı almış ve mezuniyetinin ardından klinik alanlarda çalışmaya başlamıştır.

Çeşitli alanlarda yetişkinlere yönelik psikoeğitimler vermiştir. Özellikle gebe eğitimlerinde anne ve babalara yönelik çalışmalar sürdürmüştür.

Yaşlılık dönemi psikolojisiyle de ilgilenen Tuğba Keloğlu, ileri yaş bireylerle bireysel seanslar sürdürmektedir. Bu alanda çalışmalar yürüten Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Yüksek Lisans Bölümü’nün Kadıköy bölgesinde yürüttüğü projelerde yer almıştır.

Uzun yıllar kısa süreli dinamik psikoterapi alanında pratik yapmış, bireysel psikoterapi seanslarını psikanalitik yönelimli sürdürmektedir.

TAT, WISC-R ve MMPI gibi testlerin uygulayıcı sertifikasına sahiptir.

Self Psikoloji Akademi bünyesinde yetişkin danışanlara psikolojik danışmanlık desteği sunmaktadır.

Uzm. Kln. Psk. Çisen Belendir

Uzm. Kln. Psk. Çisen Belendir

Yeditepe Üniversitesi’nde “Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik” lisansıyla eş zamanlı olarak “Psikoloji” lisansını da tamamlayarak her iki bölümden de yüksek onur derecesiyle mezun olmaya hak kazandı. Lisansüstü eğitimine Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Klinik Psikoloji Programı’nda devam etti. Bitirme projesini “Madde Bağımlılığı ile Ayrılma Bireyleşme Süreçleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” konusunda yürüterek “Uzman Klinik Psikolog” ünvanını aldı.

Eğitimi süresince çeşitli hastanelerde, psikolojik danışmanlık merkezlerinde ve okullarda staj yaptı; gönüllü çalışmalar yürüttü. Yüksek lisans eğitimi kapsamındaki saha stajlarını İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile NP Beyin Hastanesi’nde tamamladı. Bu süreçte farklı çalışma alanlarında deneyim kazandı.

“Oyun Terapisi” eğitimine ek olarak çocukların objektif ve projektif olarak değerlendirilmesine ilişkin test eğitimlerine katıldı. Süpervizyon sürecine devam ettiği “Masterson Yönelimli Psikanalitik Psikoterapi” kuramsal eğitimini tamamladı. Çalışmalarını psikanalitik yönelimli olarak sürdürmekte olan Uzman Psikolog Çisen Belendir, yetişkin ve çocuk danışanlara yönelik psikoterapi desteği sunmaktadır.

Uzm. Spor Psk. Osman Urfa

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bilim dalında; yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Egzersiz ve Spor Psikolojisi alanında tamamlamıştır. Türkiye’deki üniversitelerde Egzersiz ve Spor Psikolojisi yüksek lisans programını tamamlayarak mezun olan ilk uzmandır. Yüksek lisans tezini “Genç sporcular ile psikolojik beceri antrenmanı” temelli yapmış olduğu deneysel çalışma ile tamamlamıştır. Halen Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde doktora eğitimine devam etmektedir.

Çalışmalarını Bilişsel Davranışçı Terapi ve özelinde Akılcı Duygusal Davranış Terapisi temelinde yürütmektedir. Akılcı Duygusal Davranış Terapisi eğitimini Albert Ellis Enstitüsü’nün düzenlediği, APA (American Psychological Association) onaylı uygulayıcı eğitimiyle almıştır.

Çalışmalarını sporcuların psikolojik becerilerinin geliştirilmesi (özgüven, motivasyon, konsantrasyon vb.), müsabakalara zihinsel hazırlık ve genç sporcuların psikolojik gelişimi temelinde yürütmektedir. Bunun yanında spor kulüplerine ve antrenörlere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Bilimsel Yayınlar

 • Urfa O, Aşçı FH (2018). Irrational Performance Belief Inventory-2: Reliability and Validity Study. IV. International Exercise and Sport Psychology Congress, Marmara University.
 • Urfa O and Aşçı FH (2017). Comparison of irrational beliefs of adolescents athletes and non-athletes. 15th International Sport Sciences Congress, Antalya.
 • Urfa DT, Urfa O (2017). Examination of exercise and sport participation of mainstreaming students in middle schools. 15th International Sport Sciences Congress, Antalya.
 • Aşçı FH, Çağlar E. and Urfa O (2017). Psychometric properties of Turkish version of short form of physical selfdescription questionnaire. 14th International Society of Sport Psychology (ISSP), Sevilla.
 • Urfa O, Aşçı FH (2016). The role of achievement goals and self perception in emotional states of young athletes. 14th International Sport Sciences Congress, Antalya.
 • Urfa O (2015). Seven weekly Psychological Skills Training program, in athletes who play in young team, effection the trait and state anxiety. III. International Exercise and Sport Psychology Congress, Marmara University.

 

Köşe Yazıları

 • Kayak Sporu ve Psikoloji, Makale, Para Dergisi, 28 Ocak – 3 Şubat 2018
 • Psikolojik Momentum, Makale, Gönül Dergisi, 2017
 • Spor Psikolojisi ve Performans Geliştirme, Röportaj, Gönül Dergisi, 2016
 • Egzersiz ve Hayatın İçinde Olmak, Makale, Gönül Dergisi, 2016

 

Ödüller

 • Sosyal Birey, Özel Yetenekli Bireyler İçin, Etkinliği Geliştir Geleceği Değiştir Yarışması,  Üçüncülük Ödülü, Bahçelievler RAM, 2017

 

İlgi Alanları

 • Genç Sporcuların Psikolojik Gelişimi
 • Performans Psikolojisi
 • Psikolojik Beceri Antrenmanı
 • Bireysel Psikolojik Danışmanlık
 • İstatistik

Psk. Türker Omcacıoğlu

Lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi, Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından özel eğitim, psikolojik danışmanlık merkezleri ve insan kaynakları departmanlarında staj sürecini tamamlamıştır.

Imago Çift Terapisi eğitimi almıştır ve özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde çift olarak başvuran danışanlarına bu yöntemi uygulamıştır. Bu sürece eş zamanlı olarak evlilik ve aile terapileri çalışmaları yürüten özel bir psikolojik danışmanlık merkezinin Nişantaşı şube müdürlüğünü yürütmüştür.

Üç yıl boyunca özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde yetişkin danışanlarına psikolojik destek sunmuştur. Düzenlenen mesleki eğitimlerde eğitimci olarak yer almıştır.

Endüstriyel Psikoloji, mesleki ilgi ve çalışma alanları arasındadır. Özel firmalara yarı zamanlı olarak danışmanlık vermektedir.

Self Psikoloji Akademi bünyesinde yetişkin danışanlara ve çiftlere psikolojik destek sunmakta ve firmalara yönelik kurumsal danışmanlık hizmetleri sürdürmektedir.