KADROMUZ

Uzm. Psk. Dan. Aykut Bora

 

Lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda onur derecesi ile tamamlamıştır. Bilim uzmanlığı (MA) eğitimini İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı’nda Psikolog Yrd. Doç. Dr. Z. Belma GÖLGE’nin danışmanlığında yürüttüğü “Evlilikte Kadına Yönelik Şiddet: Tutum, Yaşantı ve Yasal Farkındalık Açısından Cinsiyetlerarası Karşılaştırma” başlıklı tez ile tamamlamıştır. Yüksek lisans sürecinde çalışmalarını cinsel istismar ve şiddet, cinsel işlev bozuklukları ve cinsel sorunlarda psikoterapi gibi konularda derinleştirmiştir. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı’nda doktora (PhD) tez aşamasındadır.

Lisansüstü düzeyde Adli Tıp, Adli Psikiyatri, Adli Davranış Bilimleri, Nöropsikiyatri, Psikanalitik Teori ve Adli Tıp, Psikopatolojiye Güncel Yaklaşımlar, Dissosiyatif Bozukluklar, Çocuk ve Ergen Psikopatolojileri, Gelişim ve Prodrom ile Ruhsal Travma gibi dersleri tamamlamıştır.

2009-2011 yılları arasında “Popüler Psikiyatri” dergisinde düzenli olarak çalışmaları yayımlanmıştır.

2013-2016 yılları arasında özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde çocuklara ve yetişkinlere psikolojik destek sunmuş, psikoloji öğrenci ve profesyonellerine yönelik düzenlenen eğitimlerde eğitimci olarak yer almıştır.

Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nce düzenlenen 40 saatlik “Kuramsal Eğitim” ile aynı dernek bünyesinde Prof. Dr. Tevfika İkiz tarafından düzenlenen 2 yıl süreli “Rorschach Mürekkep Lekesi Testi” eğitimini tamamlamıştır.

Evlilik öncesi ruhsal ve toplumsal süreçlerin anlatıldığı Tuzlu Kahve, Çiftetelli, Gerdek isimli kitabın yazarıdır.

Uzman Psikolojik Danışman Aykut BORA,  çalışmalarını kurucularından olduğu Self Psikoloji Akademi’de sürdürmektedir. Self Psikoloji Akademi bünyesinde, psikoloji ve psikolojik danışmanlık alanındaki öğrencilere ve profesyonellere yönelik mesleki eğitimlerde de eğitimci olarak yer almaktadır.

Kadıköy bölgesinde oluşturulan travma ve krize müdahale ekibinde gönüllü olarak çalışmalar yürütmektedir.

Psikoterapi seanslarını psikanalitik yönelimli sürdüren Aykut BORA’nın kişisel psikanaliz süreci devam etmektedir.

 

Sunum ve Konuşmalar:

 • Nisan 2017“Freud’dan Günümüze Psikanaliz”, Sakarya Üniversitesi
 • Nisan 2017“Temel Kavramlarıyla Adli Psikoloji”, Sakarya Üniversitesi
 • Mart 2017“Cinsel İstismara Psikodinamik Bir Bakış”, Maltepe Üniversitesi
 • Ekim 2016“Reklam ve Bilindışı”, İstanbul Üniversitesi
 • Aralık 2016“Mutlu Ebeveyn Mutlu Çocuk”, Avrupa Koleji
 • Ocak 2016“Mutlu Ebeveyn Mutlu Çocuk”, Mimar Sinan Eğitim Kurumları
 • Kasım 2015, “Çocuk ve Eğitim Perspektifinden Cinsel Haklar”, TAP Vakfı
 • Aralık 2014“Büyüyünce Ne Olacağım Söyleşisi”, Boğaziçi Üniversitesi
 • Aralık 2014“Cinsel İstismara İlişkin Çocukların Güçlendirilmesi”, Boğaziçi Üniversitesi
 • Kasım 2014“Silence Filmi ve Çocuk İstismarı Hakkında Söyleşi” Boğaziçi Üniversitesi
 • Mayıs 2013“Çocukların Cinsel İstismarı: Aile Eğitimi”, Rasimpaşa Gönüllüler Evi

 

Ulusal ve Uluslararası Kongre Bildirileri:

 • Bora A., Gölge Z.B., Çalici C., “Violence Against Women In Marriage: The Comparison Of Legal Awareness Between Genders”, 11TH BAFS CONGRESS ANNUAL MEETING, YAŞ, ROMANYA, 10-13 Haziran 2015, pp. 1-1.
 • Bora A., Gölge Z.B., Çalici C., “Violence Against Women In Marriage: The Comparison Of Attitudes and Experıences Between Genders”, 11TH BAFS CONGRESS ANNUAL MEETING, YAŞ, ROMANYA, 10-13 Haziran 2015, pp. 1-1.
 • Özkubat U., Töret G., Bora A., Sevinç B., “The Impact of Inclusion Preparation Activities on Increasing Social Acceptance of Children with Disabilities”, 2ND INTERNATIONAL SPECIAL EDUCATION CONGRESS, KONYA, 19-21 Haziran 2013, pp. 1-1.

 

Uzmanın İlgi ve Çalışma Alanları:

 • Bireysel Psikolojik Danışmanlık/Psikoterapi
 • Ebeveyn Danışmanlığı
 • Cinsel ve İlişkisel Sorunlarda Psikoterapi

[/amoteam_text]

Psk. M. Çağlar Karaman

2002 yılında Haydarpaşa Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra lisans eğitimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji bölümünde başlamıştır. Psikolojiye olan merakı ve ilgisi nedeniyle lisans eğitimini psikoloji bölümünde sürdürmeye karar vermiş ve Yeditepe Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünden mezun olmuştur.

Öğrencilik döneminde ve mezuniyetinin ardından çeşitli eğitim ve sivil toplum kuruluşlarında gönüllü psikolog olarak çalışmış, özel bir dershanede velilerle ve öğrencilerle çalışmalar düzenlemiş, bir okul öncesi eğitim kurumunda farklı gelişim döneminden çocuklarla oyun terapisi uygulamıştır.

İstanbul Maltepe Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen “0-6 Yaş Projesi” kapsamında ilçeye bağlı 43 adet okulunun anaokulu sınıflarında çocuklara objektif ve projektif testler uygulamış, ebeveynleri ile görüşmeler yapmış ve bunların yazılı ve sözel raporlarını sunmuştur.

Askerlik görevini Hatay’da Sağlık Teğmen rütbesi ile tamamlamıştır. Bu süreçte rehberlik ve koruyucu ruh sağlığı alanında gerçekleştirdiği çalışmalar ve hizmetlerle Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından takdir belgesine layık görülmüştür.

2013-2015 yılları arasında Dr. Backup Sağlık Hizmetleri’nde üyelere terapi hizmeti sunmuş, kuruluşun kendi dergisinde ve çeşitli gazetelerde düzenli olarak makaleler yazmış ve çeşitli kurum ve kuruluşlarda kişisel gelişim workshopları düzenlemiştir.

Aynı dönem içerisinde özel bir psikolojik danışma merkezinde de çocuklarla ve yetişkinlerle çalışmalarını sürdürmüştür.

Türk Psikologlar Derneği’nden onaylı WISC-R Zeka Testi uygulayıcı sertifikasına sahiptir.

Oyun Terapisi eğitimini Yrd. Doç. Dr. Elif Akdağ Göçek’ten almıştır.

Çeşitli gelişim ve zeka testlerinin uygulama belgesine sahiptir.

Psikolog Çağlar KARAMAN, kurucularından olduğu Self Psikoloji Akademi’de danışanlarına psikolojik danışma ve psikoterapi desteği sunmaktadır. Seanslarını analitik yönelimli olarak sürdürmektedir.

Uzmanın İlgi ve Çalışma Alanları

 • Yetişkin Psikoterapisi
 • Çocuk/Ergen/Ebeveyn Psikoterapisi
 • Oyun Terapisi
 • Çocukların Objektif ve Projektif Değerlendirilmesi
 • Kurumsal Seminerler ve Eğitimler

[/amoteam_text]

 

Uzm. Kln. Psk. Ece Konuralp

Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi, Psikoloji bölümünde Toplum Cinsiyeti ve Aile yandal eğitimi ile tamamlamıştır. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimini sürdürmüştür.

Çocukluk dönemi istismar ve ihmal mağdurlarının yetişkin ilişkilerinde yeniden mağdur olmaları üzerine olan tezinin onaylanmasıyla klinik psikoloji alanında bilim uzmanı unvanı almıştır

Çapa Tıp Fakültesi psikiyatri bölümünden süpervizyon almış, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde stajyer klinik psikolog olarak bireysel psikoterapiler gerçekleştirmiş ve yatılı servislerin grup toplantılarında etkin rol almıştır.

Özel bir tıp merkezi ile beraber yürütülen “Bağları Kuvvetlendiriyoruz” projesi ile kanser tedavisinde aile içi iletişimin düzeltilmesini amaçlayan programda gönüllü olarak danışmanlık vermektedir.

Çeşitli lise ve anaokullarında okul psikoloğu ve aile danışmanı pozisyonunda yarı zamanlı olarak görev almaktadır.

MMPI, TAT, WISC-R, CAT, Denver II, AGTE, Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Koppitz Bir İnsan Çiz Testi ile nöropsikolojik testleri uygulama ve raporlama yeterliliğine sahiptir.

Self Psikoloji Akademi bünyesinde çocuk ve yetişkin danışanlarına psikoterapi desteği sunmaktadır.

Uzm. Kln. Psk. Cansu Torun

Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde onur derecesi ile tamamlamıştır. Aynı üniversitenin Çocuk ve Ergen Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda uzmanlık eğitimini almıştır. “Kız Babalarının Kızının Yaşamının İlk Senesindeki Fiziksel ve Psikolojik Varlıklarının, Kızın Ödipal Gelişimine Etkileri” başlıklı yüksek lisans bitirme projesini tamamlayarak, uzman klinik psikolog unvanı almaya hak kazanmıştır.

Lisans eğitimi boyunca çeşitli sivil toplum örgütlerinde (TEGV ve Tarlabaşı Toplum Merkezi) gönüllü olarak çalışmıştır. Adli Tıp Kurumu’nda ve PSI Gelişim, Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde staj yapmıştır.

Yüksek lisans eğitiminin parçası olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk ve Ergen Danışmanlık Merkezi’nde ilişkisel, duygusal ve davranışsal zorlukları olan çocuklarla, ergenlerle ve ebeveynleriyle psikodinamik yönelimli terapi çalışmaları yapmıştır.

2011-2015 yılları arasında PSI Gelişim, Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde Uzman Pedagog Feriha Dildar Şenkaya’nın asistanlığını yapmış ve gelişimsel bozukları olarak çocuklarla evde eğitsel çalışmalar yürütmüştür.

Haziran-Eylül 2014 aralığında Nilüfer Parkı Çocukları Projesi’nde Suriyeli mülteci çocuklara yönelik yapılan psikososyal grup çalışmalarında kolaylaştırıcı psikolog olarak yer almıştır.

2014-2016 yılları arasında DOT Tiyatrosu’nda çocuk oyunculara psikolojik danışmanlık vermiştir.

2015 yılından beri özel bir danışmanlık merkezinde bireysel psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir. Eylül 2016’dan beri ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde kısmi zamanlı uzman psikolog olarak çalışmaktadır.

WISC-R, Bender Gestalt, CAT, TAT, Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, İnsan Çiz ve Aile Çiz Testlerini uygulama ve raporlama yeterliliğine sahiptir.

Self Psikoloji Akademi bünyesinde çocuk, ergen ve genç yetişkin danışanlara psikoterapi desteği sunmaktadır.

Uzmanın İlgi ve Çalışma Alanları

 • Çocuk/Ergen/Ebeveyn Psikoterapisi
 • Oyun Terapisi
 • Çocukların Objektif ve Projektif Değerlendirilmesi

Uzm. Psk. İpek Türkoğlu

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi’nde eğitimine devam ederken birçok kurumda gönüllü çalışmalar ve stajlar yapmıştır. Bakırköy Ruh ve Sinir hastalıkları Hastanesi, Çapa Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bunlardan bazılarıdır.

Yüksek lisans eğitimini Haliç Üniversitesinde, Yard. Doç. Dr. Sevda Bıkmaz eşliğinde ‘’Şiddet Görmüş Kadınların Kişilik Özelliklerinin Somatik Belirtiler ve Depresyon Üzerine Etkisi’’ adlı tezi ile 2013 yıllında tamamlayarak ‘’Uzman Psikolog’’ ünvanını almıştır.

2009 yılı itibariyle alanda psikoterapist olarak çalışan Türkoğlu, birçok psikolojik ölçme ve değerlendirme araçlarının eğitimlerini alarak uygulama yeterliliği kazanmıştır. Çalışma hayatı sürecinde terapi teknikleri ile ilgili eğitimler almış ve uygulayıcı olmaya hak kazanmıştır. Çözüm Odaklı Terapi, Emdr, Cinsel Terapi, Aile ve Çift Terapisi bunlardan bazılarıdır.

Türk Psikologlar Derneği’nden onaylı WISC-R Zeka Testi, MMPI Kişilik Testi ve Nöropsikolojik Testlerin uygulayıcı sertifikasına sahiptir. Aynı zamanda TAT ve Rorschach Testi’ni Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nden aldığı eğitimlerle tamamlamıştır.

Self Psikoloji Akademi bünyesinde çocuk, ergen, çift ve yetişkin danışanlarına psikoterapi desteği sunmaktadır.

Uzmanın ilgi ve Çalışma Alanları

Yetişkin Psikoterapisi

Çocuk ve Ergen Psikoterapisi

Çift, Cinsel ve Aile Psikoterapileri

Uzm. Kln. Psk. Eda Yılmaz

Uzm. Kln. Psk. Eda Yılmaz

2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde tam burslu olarak başladığı Psikoloji lisans eğitimini 2015 yılında tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince birçok şirketin İnsan Kaynakları departmanının işe alım ve eğitim bölümlerinde stajyer olarak görev almıştır. Aura Psikoterapi Merkezi’nin “Alternatif Gelişim Projesi” kapsamında “Sosyal Yaşama Katılım ve Bağımsızlaşma Programları, Psikososyal Grup Programı, GeçişEvi Programı, Toplumla Bütünleşme Programları”nda süpervizyon eşliğinde sekiz ay boyunca farklı gelişen bireylerle çalışmıştır. Nadis Eğitim & Danışmanlık’ın düzenlediği psikoloji atölyelerine ve İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde Susan Yabsley (MEd, PhD, CPsych) ve Elizabeth Tuters (MSW,RSW,FIPA) tarafından verilen Anne-Çocuk Terapisi atölyelerine katılmıştır.

Bilim uzmanlığı eğitimini 2015-2017 yılları arasında Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın yetişkin modülünde tamamlamıştır. Uzmanlık eğitimi esnasında Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Birimi’nde Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tosun’dan süpervizyon alarak bir yıl boyunca danışan görmüştür. Prof. Dr. Gonca Soygüt tarafından verilen ISST (International Society for Schema Therapy) onaylı Şema Terapi eğitiminin teorik kısmını tamamlamıştır, süpervizyon aşamasındadır.

Self Psikoloji Akademi bünyesinde yetişkin danışanlarına Şema Terapi ve Bilişsel-Davranışçı Terapi yaklaşımlarıyla psikoterapi desteği sunmaktadır.

İlgi ve Çalışma Alanları:

Depresyon

Anksiyete / Kaygı

Panik Bozukluk

İlişki Sorunları

Benlik değeri

Özgüven

Psk. Türker Omcacıoğlu

Lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi, Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından özel eğitim, psikoterapi merkezleri ve insan kaynakları departmanlarında staj sürecini tamamlamıştır.

Imago Çift Terapisi eğitimi almıştır ve özel bir psikoterapi merkezinde çift olarak başvuran danışanları ile bu terapi yöntemini uygulamıştır. Bu sürece eş zamanlı olarak evlilik ve aile terapileri çalışmaları yürüten özel bir psikoterapi merkezinin Nişantaşı şube müdürlüğünü yürütmüştür.

Üç yıl boyunca özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde yetişkin danışanlarına psikolojik destek sunmuştur. Düzenlenen mesleki eğitimlerde eğitimci olarak yer almıştır.

Endüstriyel Psikoloji, mesleki ilgi ve çalışma alanları arasındadır. Özel firmalara yarı zamanlı olarak danışmanlık vermektedir. Firmaların kurumsal işleyişlerini psikolojik açıdan değerlendirmekte ve düzenlemektedir.

Self Psikoloji Akademi bünyesinde yetişkin danışanlara ve çiftlere psikolojik destek sunmakta ve firmalara yönelik kurumsal danışmanlık hizmetleri sürdürmektedir.

Cinsel Sağ. Dan. Efsun Sertoğlu

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü mezunudur. Üniversiteden itibaren cinsel sağlık, kadın sağlığı, ergen sağlığı, çocuk hakları, kadın hakları, toplumsal cinsiyet, cinsel şiddet alanlarında çalışmalar yürütmüştür. 2009-2016 yılları arasında Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nda “Okul Temelli Cinsel Sağlık Eğitim Programı”nın koordinatörlüğünü ve eğitimciliğini yürütmüştür.

Eylül 2016’dan bu yana çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Efsun Sertoğlu; okullarda çocuklar, ergenler, ebeveynler, öğretmenler ve okul psikolojik danışmanlarına yönelik cinsel eğitim ve toplumsal cinsiyet çalışmaları yapmaktadır. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği üyesidir; ebeveynleri, öğretmenleri, hizmet sunucuları cinsel istismara karşı koruyucu-önleyici yaklaşım hakkında bilgilendirmek üzere seminerler ve atölyeler gerçekleştirmektedir.

Self Psikoloji Akademi bünyesinde kurumlara, profesyonellere ve diğer ilgililere yönelik düzenlenen eğitimlerde koordinatör ve eğitimci olarak yer almaktadır. Bununla birlikte cinsel sağlık konularında yetişkinlere yönelik danışmanlık hizmeti sunmaktadır.