İLİŞKİ VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI

Sağlıklı bir ilişki, mutlu ve doyurucu bir yaşamın temel belirleyicilerinden biridir. Aksaklıkların yaşanmaya başladığı ilişki ya da evlilikler, çiftin bireysel yaşam kalitesini de düşürebilmektedir. İlişki ve evlilik danışmanlığı, ilişkilerde meydana gelen bu zorlukların ruhsal kökenlerinin saptandığı, bu zorlukların neden olduğu güncel sorunlarını çözümleme ve çözme hususunda çiftlerin güçlendirildiği, ilişkide yaşanan krizlere müdahale edildiği, partnerlerin arasındaki iletişim ve ilişkinin düzenlendiği bir süreçtir. Evlilik öncesi danışmanlık, ilişkide kriz durumları, aldatma, boşanma, kıskançlık, cinsellik gibi konular ilişki ve evlilik danışmanlığı kapsamında sunulan destek hizmetlerindendir.