GRUP PSİKOTERAPİLERİ

GRUP PSİKOTERAPİSİ

Grup psikoterapisi, psikoterapinin temel ilkeleri üzerine inşa edilmiş ve grup terapisti tarafından seçilmiş ve öncesinde bireysel olarak görüşülmüş ortalama 8-12 danışanın katıldığı bir ruhsal destek hizmetidir. Grup psikoterapilerinde kişinin kendine ilişkin ruhsal süreçleri etkileşimsel bir deneyimle fark etmesi, ruhsal aksaklıklarının çözümlenmesinde grup dinamiğinden yararlanabilmesi, empati ve hoşgörü yetisinin gelişmesi, karşılaştığı güçlüklerde yalnız olmadığını hissetmesi, kendine ve ötekine ilişkin farkındalık ve içgörü kazanması amaçlanır.

Self Psikoloji Akademi bünyesinde uzmanlarımız, grup psikoterapileri bir terapist ve bir co-terapist ile sürdürmektedir. Benzer şikayetlere sahip danışanlarla, kapalı gruplar halinde, ortalama 8-10 seans olarak yapılandırılmış grup psikoterapileri yürütmektedir. Görüşmeler, haftada 1 gün ortalama 90 dakikalık seanslar halinde gerçekleştirilir.

Grup psikoterapileri kapsamında, travmatik yaşantılar, kaygı bozuklukları, yeme bozuklukları, alkol ve sigara bağımlığı, cinsel fonksiyon bozuklukları ve sınav kaygısına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.