EĞİTİMLER

 MESLEĞE HAZIRLIK UYGULAMALI PSİKOLOJİ STAJ PROGRAMI   

[expand title=”Genel Bilgi”]

Self Psikoloji Akademi bünyesinde düzenlenen “Mesleğe Hazırlık Uygulamalı Psikoloji Staj Programı” ile katılımcıların psikolojinin farklı uzmanlık ve uygulama alanlarına ilişkin bilgi ve deneyim kazanmaları amaçlanmıştır. 4 hafta süresince pazar günleri düzenlenecek olan programın eğitimci kadrosunda alanında uzman klinisyen ve eğitimciler yer alacaktır. Ön kayıt için info@selfpsikoloji.com adresine mail gönderebilirsiniz.

[/expand]

[expand title=”Eğitimin İçeriği”]

 1. Hafta: Klinik Psikoloji (6 saat)
 • Psikopatolojiye Giriş
 • Psikoterapi Becerileri
 1. Hafta: Adli Psikoloji (6 saat)
 • Psikotravmatoloji
 • Adli Psikoloji ve Psikiyatri’de Bilirkişilik
 1. Hafta: Aile Terapileri (6 saat)
 • Evlilik ve Aile Terapisi
 • Cinsel Sorunlarda Psikoterapi
 1. Hafta: Spor, Endüstri Psikolojisi ve Olgu Sunumları (6 saat)
 • Spor ve Egzersiz Psikolojisi
 • Endüstriyel Psikoloji
 • Olgu Sunumları (İki psikoterapi vakası anlatılacaktır.)

[/expand]

[expand title=”Eğitimin Süresi”]

Eğitim dört hafta boyunca Pazar günleri 10.00-17.00 arasında düzenlenecektir. Toplam 24 akademik saati kapsamaktadır.

[/expand]

[expand title=”Katılımcılar”]

Eğitime yalnız psikoloji ile psikolojik danışma ve rehberlik bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile mezunları katılabilir.

[/expand]

[expand title=”Verilecek Belge”]

Katılımcılara Self Psikoloji Akademi onaylı “Mesleğe Hazırlık Uygulamalı Psikoloji Staj Programı”na katıldıklarına dair sertifika düzenlenecektir.

[/expand]

[expand title=”Eğitimin Ücreti”]

Eğitime katılım bedeli 690 TL’dir.

[/expand]

 

 

 


OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ  

 

[expand title=”Genel Bilgi”]Self Psikoloji Akademi bünyesinde yürütülecek olan “Oyun Terapisi” eğitimi ile katılımcı klinisyenlerin “oyunu” çocukla yürütülen terapötik çalışmada bir araç olarak kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.[/expand]

[expand title=”Eğitimin İçeriği”]

 • Çocuğun Bilişsel, Psikososyal ve Psikoseksüel Gelişimi
 • Çocukla İlk Görüşme
 • Ailelerle Çalışma Süreci
 • Çocuk Çizimlerinin Değerlendirilmesi
 • Oyun Terapisi Tarihçesi
 • Oyun Terapisi Yöntemleri ve Oyun Terapisi Odası
 • Oyun Terapisi Uygulama
 • Vaka Paylaşımı ve Grup Süpervizyonu

[/expand]

[expand title=”Eğitimin Süresi”]Eğitim toplam 24 akademik saat olarak planlanmaktadır. Her Pazar saat 11.00-18.00 saatleri arasında düzenlenmek üzere toplam 4 hafta sürecektir.

[/expand]

[expand title=”Katılımcılar”]Eğitime yalnız psikoloji ile psikolojik danışma ve rehberlik bölümü 3. ve 4. Sınıf öğrencileri ile mezunları katılabilir.[/expand]

[expand title=”Verilecek Belge”]Katılımcılara Self Psikoloji Akademi onaylı Oyun Terapisi Katılım Sertifikası düzenlenecektir.[/expand]

[expand title=”Eğitimin Ücreti”]24 saatlik eğitim ve grup süpervizyonu için belirlenen katılım bedeli 850 TL’dir. Talep eden katılımcılara bireysel süpervizyon desteği de sağlanmaktadır.[/expand]

 

 


WISC-R EĞİTİMİ

 

[expand title=”Genel Bilgi”]WISC-R, 6-16 yaş arası çocuk ve ergenlere uygulanan bir zeka ölçeğidir. Klinik ortamlarda ve bilişsel değerlendirmeye ilişkin tanı koymada en çok başvurulan testtir. Self Psikoloji Akademi bünyesinde yürütülecek olan WISC-R eğitimi ile birlikte katılımcıların testi uygulama ve raporlama becerisi kazanması hedeflenmektedir.

[/expand]

[expand title=”Eğitimin İçeriği”]

 • Psikolojik Testlere Kuramsal Giriş
 • Alt Testlerin Tanıtılması
 • Yönerge ve Materyallerin Kullanımı
 • Testin Uygulanması
 • Raporlama

  [/expand]

  [expand title=”Eğitimin Süresi”]Eğitim toplam 24 akademik saat olarak planlanmaktadır. Her Pazar saat 11.00-18.00 saatleri arasında düzenlenmek üzere toplam 4 hafta sürecektir.

  [/expand]

  [expand title=”Katılımcılar”]Eğitime yalnız psikoloji ile psikolojik danışma ve rehberlik bölümü 3. ve 4. Sınıf öğrencileri ile mezunları katılabilir.

  [/expand]

  [expand title=”Verilecek Belge”]Katılımcılara Self Psikoloji Akademi onaylı WISC-R Eğitimi Katılım Sertifikası düzenlenecektir. Katılım Sertifikası almaya hak kazanan katılımcılar, eğitimciye bir uygulama yaparak başarılı olmaları halinde kendilerine Uygulayıcı Belgesi düzenlenecektir.[/expand]

  [expand title=”Eğitimin Ücreti”]24 saatlik eğitim ve grup süpervizyonu için belirlenen katılım bedeli 850 TL’dir.[/expand]

 

 


PSİKOTERAPİ SANATI EĞİTİMİ

 

[expand title=”Genel Bilgi”]Söz ile ruhsal iyilik sağlamanın bir sanat olduğu varsayımı ile inşa edilen Psikoterapi Sanatı Eğitimi ile katılımcılara psikoterapi uygulamalarına ilişkin kendilerine olan güvenlerinin ve terapötik becerilerinin arttırılması hedeflenmektedir.

[/expand]

[expand title=”Eğitimin İçeriği”]

 • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
 • Psikoterapi Ekollerine Giriş
 • Psikoterapide İlk Görüşme
 • Psikoterapide Çerçeve Kavramı
 • Danışanı Tanılamak mı? Tanımak mı?
 • Psikoterapide Süreci Zorlayan Hususlar
 • Psikoterapide Mizahın Kullanımı
 • Psikoterapide Terminasyon
 • Psikoterapide Terminoloji
 • Psikoterapide Yasal ve Etik Mevzular

[/expand]

[expand title=”Eğitimin Süresi”]Eğitim toplam 12 akademik saat olarak planlanmaktadır. İki pazar saat 11.00-17.00 saatleri arasında düzenlenmek üzere toplam 2 hafta sürecektir.

[/expand]

[expand title=”Katılımcılar”]Eğitime yalnız psikoloji ile psikolojik danışma ve rehberlik bölümü 3. ve 4. Sınıf öğrencileri ile mezunları katılabilir.

[/expand]

[expand title=”Verilecek Belge”]Katılımcılara Self Psikoloji Akademi onaylı Psikoterapi Sanatı Eğitimi Katılım Sertifikası düzenlenecektir.

[/expand]

[expand title=”Eğitimin Ücreti”]10 saatlik eğitim için belirlenen katılım bedeli 350 TL’dir.[/expand]

 

 


ÇOCUKLARIN OBJEKTİF ve PROJEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

 

[expand title=”Genel Bilgi”]Çocukların Objektif ve Projektif Değerlendirilmesi eğitimi ile birlikte katılımcıların, eğitim içeriğinde yer alan testlerin uygulanması ve raporlanması hususunda yeterlilik göstermesi hedeflenmektedir.

[/expand]

[expand title=”Eğitimin İçeriği”]

 • Psikolojik Testlere Kuramsal Giriş
 • Gessel Gelişim Figürleri
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • Cattell 2A Zeka Testi
 • Porteus Labirentleri Zeka Testi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Frankfurter Konsantrasyon Testi
 • Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
 • Çocuk Çizimlerinin Projektif Yorumlanması[/expand][expand title=”Eğitimin Süresi”]Eğitim toplam 12 akademik saat olarak planlanmaktadır. İki pazar saat 11.00-17.00 saatleri arasında düzenlenmek üzere toplam 4 hafta sürecektir.

  [/expand]

  [expand title=”Katılımcılar”]Eğitime yalnız psikoloji ile psikolojik danışma ve rehberlik bölümü 3. ve 4. Sınıf öğrencileri ile mezunları katılabilir.

  [/expand]

  [expand title=”Verilecek Belge”]Katılımcılara eğitimin son gününde gerçekleştirilecek sınavda başarılı bulunmaları halinde Self Psikoloji Akademi onaylı Uygulayıcı Sertifikası düzenlenecektir.

  [/expand]

  [expand title=”Materyal”]Katılımcılara eğitim içeriğinde yer alan tüm testler ücretsiz olarak verilecektir.

  [/expand]

  [expand title=”Eğitimin Ücreti”]12 saatlik eğitim için belirlenen katılım bedeli 450 TL’dir.[/expand]

 


CİNSEL DANIŞMANLIK ve TERAPİLER EĞİTİMİ

 

[expand title=”Genel Bilgi”]Cinsel Danışmanlık ve Terapiler eğitimi ile katılımcıların, cinselliğe ilişkin biyo-psiko-sosyo-kültürel bir perspektif, cinsel sorunlara ilişkin bilgi ve farkındalık, cinsel sorunla başvuran danışana uygun müdahale ve yönlendirme yapabilme becerisi kazanmaları hedeflenmektedir.

[/expand]

[expand title=”Eğitimin İçeriği”]

 • Cinsel Terapi Tarihçesi
 • Cinsiyet, Cinsel Kimlik, Yönelim ve Toplumsal Cinsiyet
 • Cinsel Sağlık Eğitimi ve Cinsel Danışmanlık
 • Cinselliğin Fizyoloji ve Anatomisi
 • Cinsel Yanıt Döngüsü ve Sağlıklı Cinsellik
 • Cinsel Öykü ve Anamnez Alma
 • Cinselliğe İlişkin Yanlış İnanışlar
 • Cinsel Terminoloji ve Utanç
 • Erkeklerde Görülen Cinsel Fonksiyon Bozuklukları
 • Kadınlarda Görülen Cinsel Fonksiyon Bozuklukları
 • Cinsel Sapmalar (perversiyonlar-parafililer)
 • Cinsel İstismar ve Cinsel Travmalar
 • Cinsel Terapide Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Araçları
 • Cinsel Terapi Yaklaşımları
 • LGBTİ Bireylerde Cinsel Terapi Yaklaşımı
 • Vaka Sunumları ve Tartışma[/expand][expand title=”Eğitimin Süresi”]Eğitim toplam 24 saat olarak planlanmaktadır. Her Pazar saat 11.00-18.00 saatleri arasında düzenlenmek üzere toplam 4 hafta sürecektir.

  [/expand]

  [expand title=”Katılımcılar”]Eğitime yalnız psikoloji ile psikolojik danışma ve rehberlik bölümü 3. ve 4. Sınıf öğrencileri ile mezunları katılabilir.

  [/expand]

  [expand title=”Verilecek Belge”]Katılımcılara Self Psikoloji Akademi onaylı Cinsel Danışmanlık ve Terapiler Katılım Sertifikası düzenlenecektir.

  [/expand]

  [expand title=”Eğitimin Ücreti”]24 saatlik eğitim için belirlenen katılım bedeli 850 TL’dir.[/expand]