eğitim politikaları

Eğitim Politikalarımız Hakkında

Psikoterapi eğitimi programları, başarılı ve özerk yetişkinleri alıp onları yetersiz çocuklar gibi hissettirmekle ünlüdür.

Nancy McWilliams

Ruh sağlığı, yaşam boyu öğrenme sürecinin kaçınılmaz olduğu bilim ve uygulama alanlarının başında geliyor. Birçok mesleğin icrası için lisans eğitimi yeterli görülürken, konu insan ruhsallığına ilişkin uygulamalı çalışmalar yürütmek olunca lisansüstü eğitimin yeterliliği dahi sorgulanır hale geliyor. O nedenle ruh sağlığı alanında öğrenim gören öğrenciler, üniversitede almakta oldukları formal eğitimin yanı sıra mesleki gelişimlerini güçlendirecek diğer eğitim programlarını tamamlama sürecini başlatıyorlar. Bu süreç, mesleğin ilerleyen dönemlerinde de varlığını sürdürüyor. 

Psikoloji ile psikolojik danışma ve rehberlik bölümlerinde  sürdürülen formal eğitimlerin içerik ve uygulama bakımından zayıf, akademisyen kadrolarının yetersiz olması, bir meslek yasa ve odasının oluşturulamaması gibi nedenler bu bölümlerden mezun olan kimselerin yoğun bir çaba göstermelerini zorunlu kılıyor. Bu çaba, mesleki gelişim açısından motive edici olsa da diğer yandan finansal ve ruhsal bir tükenmeyi de beraberinde getirebiliyor. Hemen her eğitimde katılımcı meslektaşlarımızla da paylaştığımız üzere Self Psikoloji Akademi ailesi olarak üniversitelerdeki psikoloji ile psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinde eğitim içeriklerinin zenginleştirilmesi ve güçlendirilmesini temenni ediyor, lisans ve lisansüstü eğitim süreçlerinden geliştirilmesi gereken bir yeterlilik ile mezun olan psikolog ve psikolojik danışmanların mesleki gelişim süreçlerinde finansal ve ruhsal olarak daha az örseleneceklerine inanıyoruz.

Self Psikoloji Akademi olarak eğitim politikalarımızı belirlerken yukarıda değindiğimiz hassasiyetleri göz önünde bulundurma sorumluluğu hissediyoruz. O nedenle, eğitimlerde fırsat eşitliğini sağlamak üzere meslektaşlarımızın ve meslektaş adaylarımızın ücretsiz olarak katılabilecekleri etkinlikler düzenliyor ve ücretli olarak düzenlediğimiz her eğitime iki kişinin %100 burslu olarak gelmelerini sağlıyoruz. Eğitim bedellerinin belirlenmesinde meslektaşların finansal olarak asgari güçlükle azami kazanım edinmeleri ilkesini gözetiyor ve bu çalışma ve çabalarımıza ilişkin meslektaşlarımızdan çokça olumlu geribildirimler alıyoruz. Böylesi geri bildirimlerle mesleğimize ilişkin daha çok sorumluluk almak konusunda cesaretleniyoruz.

Birlikte daha çok çalışmak, üretmek ve mesleki olarak güçlenmek dileklerimizle.

Self Psikoloji Akademi