MAKALELER

Çocuğun Ruhsallığında Babanın Konumu

Çocuğun Ruhsallığında Babanın Konumu

Anne çocuk arasındaki ilişki, psikanalitik düşünce ve çalışmalarda önemli bir yer tutar. Çocuğun ruhsallığında anneye ait alan oldukça geniştir. Bebek, annenin “içinde” var olur. Baba, şimdilik dışarıdadır. Doğum, yolculukları “içte” başlayan anne-bebek arasındaki ilk ayrılıktır. Bu ayrılık, Otto Rank için bir travmadır.  Ruhsal bozuklukların etyolojisini “doğum travması” ile ilişkilendiren Rank’e…

Obsesif Kompulsif Bozukluğa Psikanalitik Bir Bakış

Obsesif Kompulsif Bozukluğa Psikanalitik Bir Bakış

Obsesif Kompulsif Bozukluk; kişinin anksiyete yaratan düşünce, dürtü, arzu ve duygulanımlar (obsesyon) yaşantılayarak, adeta bir ritüel haline gelen tekrarlayıcı davranış ve zihinsel eylemlerde (kompulsiyon) bulunduğu ruhsal bir hastalıktır. Kişinin isteği ve kontrolü dışında gelişen bu yineleyici obsesyonlar, bir anksiyete kaynağı haline gelerek kişiyi kompulsiyon olarak tanımlanan belirli rutin ve ritüelleri…

Pedofili Nedir? Ne Değildir?

Pedofili Nedir? Ne Değildir?

İnsana Özgü Cinsel Davranışlar İnsan türünün cinsel davranışları, diğer türlere göre farklılık gösterir. Birçok türde üreme içgüdüsü ile sürdürülen cinsel davranışlar, türün devamlılığına hizmet eder. Oysa insan türünün cinsel davranışları, diğer türlerde olduğu gibi salt üreme içgüdüsü ile ilintili değildir. İnsanın gelişmiş zihinsel işlevleri, diğer birçok alanda olduğu gibi cinsel…

İlk Nesne Olarak Anne Memesi: “Paranoid-Şizoid” ve “Depresif” Konum

İlk Nesne Olarak Anne Memesi: “Paranoid-Şizoid” ve “Depresif” Konum

Anne ve bebek için doğum, içinde “hoş geldin” barındıran bir “vedadır”. Doğuma dek bütünleşik bir halde yaşantılananlar sona ermiş, anne ile bebek bir bakıma ayrışmıştır. Bebek, anne rahmindeki güvenilir, besleyici ve koruyucu dünyasından çıkarılarak, bilinmezlikler ve tehditlerle dolu bambaşka bir ortamda bulmuştur kendini. Doğum ile birlikte, annenin de hamilelik boyunca…

Medea’nın Cinayetinden Annenin Bilinçdışına

Medea’nın Cinayetinden Annenin Bilinçdışına

Annenin bilinçdışı Eski Yunan’dan günümüze değin uzanan tragedyalar, yazıldığı dönemin ruhsal ve toplumsal işleyişlerinin yanı sıra insanlığın ortak bilinçdışına ilişkin izler taşıyan eserlerdir. O nedenle; psikoloji ve psikanalizi, tragedyalar ve onlara esin kaynağı olan mitolojik hikayelerden ayrı düşünmek pek mümkün değildir. Konu, insan ruhsallığının anlaşılması olduğunda ruh çözümleme ve söylence…

Çocuklukta Oyunun Yeri

Çocuklukta Oyunun Yeri

Çocukların dünyası erişkinlerinkinden oldukça farklıdır. Çocuklar; küçüklüklerine sığdırdıkları kocaman dünyalarında dış gerçeklikleri farklı şekillerde anlamlandırır ve yaşantılarını farklı şekillerde ifade ederler. Arzularını, fantezilerini, çatışmalarını yani genel bir ifadeyle ruhsallıklarını yansıtmalarındaki en büyük araç; oyun ve bu oyunlarda kullanmış oldukları sembolik dildir. İfade aracı olmasının yanında bir öğrenim ve gelişim süreci…

Bebek Gözlemi Üzerine

Bebek Gözlemi Üzerine

Psikoloji ve psikanaliz tarihinde birçok kuramcı, alışılageldik üzere kendi ya da başkalarının çocuklarını gözlemlemişlerdir. Çocukluk çağının farklı gelişim evrelerinde gerçekleştirilen bu gözlemler, bebeğin ya da çocuğun ruhsal örgütlenme sürecine ilişkin uygulamadan edinilen kuramsal dayanaklar oluşturmuştur.  Psikanaliz ve Uygulama eserinde Freud, Hans adında bir çocukta görülen fobik belirtilerden ve bunların fallik…

Okul Psikolojik Danışmanlarının Yanındayız!

Okul Psikolojik Danışmanlarının Yanındayız!

Geçtiğimiz günlerde, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’nde gerçekleştirilecek yeni düzenleme ve değişikliklere ilişkin kimi haberler paylaşıldı. Yapılacak düzenleme ve değişiklikler hakkında yetkili mercilerce henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmakla birlikte planlanan düzenlemeye ilişkin eğitim ortamında çalışan meslektaşlarımızın endişelerini paylaşmaktayız. Düzenleme hakkında paylaşılan haberler doğrultusunda eklenecek ve çıkarılacak yönetmelik maddelerinin,…

Terapistin Serbest Çağrışımı

Terapistin Serbest Çağrışımı

Serbest çağrışım, Freud’un da çalışmalarında sıklıkla gönderme yaptığı yakın dostu Breuer’ın keşfettiği konuşma tedavisi ile başlar. Bilinen adıyla Anna O.’yu tedavi etmekte olan Breuer, hastasının belirtiler hakkında konuşmasının ardından belirtilerin hafiflediğini ve ortadan kalktığını fark eder. Gerçek adı Bertha Pappenheim olan Anna O., bu süreci konuşma tedavisi olarak ifadelendirir. Yaklaşık…