MAKALELER

Bedenin Ötesinde Obezite 

Bedenin Ötesinde Obezite 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “vücutta sağlığı tehdit edecek ölçüde, olağandışı ve aşırı yağ birikmesi” olarak tanımlanan obezite, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça sık görülen ve gün geçtikçe artan önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu 2016 verilerine göre Türkiye’de obezite oranının %19,6 olduğu belirlenmiştir. Bu orana…

Bir Savunma Mekanizması Olarak Bastırma

Bir Savunma Mekanizması Olarak Bastırma

Zihin deniz gibidir; gittikçe derinleşen, derinleştikçe uzaklaşan ve uzaklaştıkça karanlıklaşan. Bu denizin yüzeyini bilinç oluşturur. Bilinç; zihnin farkında olduğumuz dış ve iç uyaranları, algıları, düşünceleri ve duyguları kapsayan bölümüdür. Biraz daha ilerleyerek ulaştığımız sığ bölgede ise bilinçöncesi bulunur. O an bilinç düzeyinde olmayan fakat özel bir çaba ile bilinç düzeyine…

Sınırlar ve İç İçe Geçme Üzerine

Sınırlar ve İç İçe Geçme Üzerine

Temas, kişi ve çevre arasındaki sınırda kurulur. Sınırın olmaması ise iç içe geçme durumudur. Perls (1973, akt: Daş, 2014), iç içe geçmeyi hücreler üzerinden örnek vererek açıklamıştır. Hücrelerimizin hepsi zarla birbirlerinden ayrı bulunur ve bu zar sayesinde neyi içlerine kabul edecekleri ve neyi reddedecekleri belirlenir. Eğer hücrelerimiz iç içe geçmiş…

Çocuğun Ruhsallığında Babanın Konumu

Çocuğun Ruhsallığında Babanın Konumu

Çocuğun ruhsal gelişimi ve kişilik örgütlenmesinde anne babasının rolü  bugün herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Genetik birtakım donanım ve yatkınlıklarla dünyaya gelen bebek; önceleri anne babası ile içinde bulunduğu ilişkiler örüntüsünün ardından dış dünyaya ait etkenlerin devreye girmesiyle devam eder yaşamına. Anne-baba-çocuk üçgeni, psikanalitik düşünce ve çalışmalarda önemli bir yer…

Obsesif Kompulsif Bozukluğa Psikanalitik Bir Bakış

Obsesif Kompulsif Bozukluğa Psikanalitik Bir Bakış

Obsesif Kompulsif Bozukluk; kişinin anksiyete yaratan düşünce, dürtü, arzu ve duygulanımlar (obsesyon) yaşantılayarak, adeta bir ritüel haline gelen tekrarlayıcı davranış ve zihinsel eylemlerde (kompulsiyon) bulunduğu ruhsal bir hastalıktır. Kişinin isteği ve kontrolü dışında gelişen bu yineleyici obsesyonlar, bir anksiyete kaynağı haline gelerek kişiyi kompulsiyon olarak tanımlanan belirli rutin ve ritüelleri…

Pedofili Nedir? Ne Değildir?

Pedofili Nedir? Ne Değildir?

İnsana Özgü Cinsel Davranışlar İnsan türünün cinsel davranışları, diğer türlere göre farklılık gösterir. Birçok türde üreme içgüdüsü ile sürdürülen cinsel davranışlar, türün devamlılığına hizmet eder. Oysa insan türünün cinsel davranışları, diğer türlerde olduğu gibi salt üreme içgüdüsü ile ilintili değildir. İnsanın gelişmiş zihinsel işlevleri, diğer birçok alanda olduğu gibi cinsel…

İlk Nesne Olarak Anne Memesi: “Paranoid-Şizoid” ve “Depresif” Konum

İlk Nesne Olarak Anne Memesi: “Paranoid-Şizoid” ve “Depresif” Konum

Anne ve bebek için doğum, içinde “hoş geldin” barındıran bir “vedadır”. Doğuma dek bütünleşik bir halde yaşantılananlar sona ermiş, anne ile bebek bir bakıma ayrışmıştır. Bebek, anne rahmindeki güvenilir, besleyici ve koruyucu dünyasından çıkarılarak, bilinmezlikler ve tehditlerle dolu bambaşka bir ortamda bulmuştur kendini. Doğum ile birlikte, annenin de hamilelik boyunca…

Medea’nın Cinayetinden Annenin Bilinçdışına

Medea’nın Cinayetinden Annenin Bilinçdışına

Annenin bilinçdışı Eski Yunan’dan günümüze değin uzanan tragedyalar, yazıldığı dönemin ruhsal ve toplumsal işleyişlerinin yanı sıra insanlığın ortak bilinçdışına ilişkin izler taşıyan eserlerdir. O nedenle; psikoloji ve psikanalizi, tragedyalar ve onlara esin kaynağı olan mitolojik hikayelerden ayrı düşünmek pek mümkün değildir. Konu, insan ruhsallığının anlaşılması olduğunda ruh çözümleme ve söylence…

Çocuklukta Oyunun Yeri

Çocuklukta Oyunun Yeri

Çocukların dünyası erişkinlerinkinden oldukça farklıdır. Çocuklar; küçüklüklerine sığdırdıkları kocaman dünyalarında dış gerçeklikleri farklı şekillerde anlamlandırır ve yaşantılarını farklı şekillerde ifade ederler. Arzularını, fantezilerini, çatışmalarını yani genel bir ifadeyle ruhsallıklarını yansıtmalarındaki en büyük araç; oyun ve bu oyunlarda kullanmış oldukları sembolik dildir. İfade aracı olmasının yanında bir öğrenim ve gelişim süreci…

Bebek Gözlemi Üzerine

Bebek Gözlemi Üzerine

Psikoloji ve psikanaliz tarihinde birçok kuramcı, alışılageldik üzere kendi ya da başkalarının çocuklarını gözlemlemişlerdir. Çocukluk çağının farklı gelişim evrelerinde gerçekleştirilen bu gözlemler, bebeğin ya da çocuğun ruhsal örgütlenme sürecine ilişkin uygulamadan edinilen kuramsal dayanaklar oluşturmuştur.  Psikanaliz ve Uygulama eserinde Freud, Hans adında bir çocukta görülen fobik belirtilerden ve bunların fallik…