MAKALELER

Çocuklar Neden Okuldan Korkar 1

Çocuklar Neden Okuldan Korkar 1

“Bu yazıda, okul öncesi bir eğitim kurumuna ya da ilkokul birinci sınıfa henüz başlayacak olan çocuklar ve ebeveynlerinin ruhsal süreçleri hakkında bir şeyler okuma, kendi deneyimlerinizi anımsama ve çocuklar ile ebeveynlerinin başlangıç deneyimleri üzerine düşünme fırsatı bulabilirsiniz.” Okul zilinin çalmasına beş kala, okula başlayacak olan çocukların evlerinde endişe ile eş…

Çocukların Bedensel Söz Hakkı

Çocukların Bedensel Söz Hakkı

Bir yetişkin olarak çocuklarla ilişkilerimizde farklı farklı konumlarda bulunuyor olabiliriz: ebeveyn, bakım veren, öğretmen, psikolojik danışman, akraba, aile dostu, restoranda servis yapan garson, oyun parkındaki görevli, toplum merkezindeki gönüllü… Konumumuz her ne olursa olsun, doğdukları andan itibaren çocukların da tıpkı yetişkinler gibi saygı görmeyi hak ettiklerini bilmemiz önemlidir. Bu yazı;…

Uysallık Üzerine

Uysallık Üzerine

Ebeveynler, çocuklarında gözlemledikleri uyumsuz davranışlar hakkında endişelenir ve yardım almak üzere bir terapiste başvururlar. Öğretmenler, sınıflarındaki bazı öğrencileri uyumsuz davranışları nedeniyle cezalandırır ya da rehberlik servisine yönlendirirler. Yöneticiler, çalışanlarını uyumsuz davranışları nedeniyle uyarır ya da işten çıkarırlar. Ve yine; Ebeveynler, çocuklarından bahsederken “çok uysaldır, bizi hiç üzmez” diye övünürler. Öğretmenler,…

İçimizdeki Ebeveyn

İçimizdeki Ebeveyn

İçimizdeki çocuk –mutlu çocuk modu- eğlenmek için, kendiliğinden ve otantik bir yolla tam harekete geçecekken eleştirici, cezalandırıcı ya da talepkar bir ses duyuluyor:   “Bu zamana kadar neyi becerebildin ki?” “İşe yaramazsın.” “Hiçbir şeyi hak etmiyorsun.” “Seni kim ne yapsın?” “Sevilmeye değer değilsin.” “Bencil olma, önce diğer insanları düşünmelisin.” “Her…

Bedenin Ötesinde Obezite 

Bedenin Ötesinde Obezite 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “vücutta sağlığı tehdit edecek ölçüde, olağandışı ve aşırı yağ birikmesi” olarak tanımlanan obezite, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça sık görülen ve gün geçtikçe artan önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu 2016 verilerine göre Türkiye’de obezite oranının %19,6 olduğu belirlenmiştir. Bu orana…

Bir Savunma Mekanizması Olarak Bastırma

Bir Savunma Mekanizması Olarak Bastırma

Zihin deniz gibidir; gittikçe derinleşen, derinleştikçe uzaklaşan ve uzaklaştıkça karanlıklaşan. Bu denizin yüzeyini bilinç oluşturur. Bilinç; zihnin farkında olduğumuz dış ve iç uyaranları, algıları, düşünceleri ve duyguları kapsayan bölümüdür. Biraz daha ilerleyerek ulaştığımız sığ bölgede ise bilinçöncesi bulunur. O an bilinç düzeyinde olmayan fakat özel bir çaba ile bilinç düzeyine…

Sınırlar ve İç İçe Geçme Üzerine

Sınırlar ve İç İçe Geçme Üzerine

Temas, kişi ve çevre arasındaki sınırda kurulur. Sınırın olmaması ise iç içe geçme durumudur. Perls (1973, akt: Daş, 2014), iç içe geçmeyi hücreler üzerinden örnek vererek açıklamıştır. Hücrelerimizin hepsi zarla birbirlerinden ayrı bulunur ve bu zar sayesinde neyi içlerine kabul edecekleri ve neyi reddedecekleri belirlenir. Eğer hücrelerimiz iç içe geçmiş…

Çocuğun Ruhsallığında Babanın Konumu

Çocuğun Ruhsallığında Babanın Konumu

Anne çocuk arasındaki ilişki, psikanalitik düşünce ve çalışmalarda önemli bir yer tutar. Çocuğun ruhsallığında anneye ait alan oldukça geniştir. Bebek, annenin “içinde” var olur. Baba, şimdilik dışarıdadır. Doğum, yolculukları “içte” başlayan anne-bebek arasındaki ilk ayrılıktır. Bu ayrılık, Otto Rank için bir travmadır.  Ruhsal bozuklukların etyolojisini “doğum travması” ile ilişkilendiren Rank’e…

Obsesif Kompulsif Bozukluğa Psikanalitik Bir Bakış

Obsesif Kompulsif Bozukluğa Psikanalitik Bir Bakış

Obsesif Kompulsif Bozukluk; kişinin anksiyete yaratan düşünce, dürtü, arzu ve duygulanımlar (obsesyon) yaşantılayarak, adeta bir ritüel haline gelen tekrarlayıcı davranış ve zihinsel eylemlerde (kompulsiyon) bulunduğu ruhsal bir hastalıktır. Kişinin isteği ve kontrolü dışında gelişen bu yineleyici obsesyonlar, bir anksiyete kaynağı haline gelerek kişiyi kompulsiyon olarak tanımlanan belirli rutin ve ritüelleri…

Pedofili Nedir? Ne Değildir?

Pedofili Nedir? Ne Değildir?

İnsana Özgü Cinsel Davranışlar İnsan türünün cinsel davranışları, diğer türlere göre farklılık gösterir. Birçok türde üreme içgüdüsü ile sürdürülen cinsel davranışlar, türün devamlılığına hizmet eder. Oysa insan türünün cinsel davranışları, diğer türlerde olduğu gibi salt üreme içgüdüsü ile ilintili değildir. İnsanın gelişmiş zihinsel işlevleri, diğer birçok alanda olduğu gibi cinsel…