MAKALELER

Çift Terapilerine Psikanalitik Bakış

Çift Terapilerine Psikanalitik Bakış

Anahtar Kelimeler: Evlilik Terapisti Psikanalitik Terapi Psikanaliz Çift Terapisi Giriş Günümüze değin yüz yılı aşkın bir zaman diliminde varlık gösteren psikanaliz, Freud ile temellenen ve birçok kuramcı ve klinisyenin katkıları ile öze sadık bir yenilikçilikle şekillenen, yalnız ruhsallığa ilişkin bir tedavi tekniği değil, insan ve onun ruhsallığını anlamayı mümkün kılan…

Belirsiz Kayıp Üzerine

Belirsiz Kayıp Üzerine

Belirsiz kayıp, ilk kez Pauline Boss tarafından 1975 yılında tanımlanmıştır. Boss, belirsiz kayıp kavramını ailelerle yürüttüğü klinik çalışma ve gözlemlerle birlikte ortaya atmıştır. Boss, aile üyelerinden biri savaşta olan, çocuğu kaybolan ya evi terk eden, aile üyelerinden biri alzheimer gibi ruhsal bir hastalığa yakalanan ailelerle belirsiz kayıp süreçlerini çalışmıştır. Çalışmalarını…

Tatil Dönüşü Okula Hazırlık

Tatil Dönüşü Okula Hazırlık

Uzun bir yaz döneminden sonra çocuklar için tatil dönüşü yeniden okula başlama süreci zaman zaman sancılı olabiliyor. Disiplinin dönem içine göre daha yumuşak olduğu, çocukların boş zamanlarını değerlendirme şekillerinin değiştiği, uyku düzenlerinin nispeten bozulduğu yaz tatilinden sonra çocuğuzun bu süreci daha rahat atlatabilmesi adına ufak hazırlıklar yapmanız faydalı olacaktır. Çocuğunuzun fiziksel ve ruhsal…

İlk Defa Okula Başlayacak Çocuklarda Adaptasyon Süreci

İlk Defa Okula Başlayacak Çocuklarda Adaptasyon Süreci

Ailesinden ilk defa ayrılacak olan çocukların okula adaptasyon sürecinde kaygı yaşıyor olmaları beklenen bir durumdur. Ancak bu süreci doğru yönetip kaygıları minimuma indirmek çocuğun duygusal gelişimi ve karakter oluşumu için oldukça önemlidir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken konuların başında, çocuğun gideceği kreşin/anaokulunun/oyun grubunun kendi yaşına uygun olması gelir. 2 yaşındaki…

Oyun Terapisi

Oyun Terapisi

Oyun terapisi, çocukların uyumlu ve mutlu olarak yaşamalarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. Çocukların oyunu ve oyuncakları kullanarak kendilerini ifade etme gereksinimlerine odaklanan özel bir süreçtir. Oyun, çocuğun genel anlamda hayatı deneyimlemesine olanak sağlayan, yaratıcılığını geliştiren, mekân ve zaman bütünlüğünü kavramasını kolaylaştıran, motor becerilerini destekleyen, genel gelişimine büyük katkı sağlayan bir…

2 Yaş Sendromu

2 Yaş Sendromu

Ailelerin en çok zorluk çektiği dönem, bebeklerinin 2 yaş dönemidir. 2 yaş sendromu ya da ilk ergenlik diye de adlandırılan bu dönemde çocuk, normal halinden daha sinirli, daha agresif, daha ısrarcı davranışlar sergileyebilir. Genellikle 18-36 ay arasında görülen, bu dönem çocuğun bebeklikten çıkıp çocukluğa adım attığı bir dönemdir. Fiziksel olarak…

Anoreksiye Nervoza

Anoreksiye Nervoza

Yeme bozukluğu yaşayan kişiler ne kadar zayıf olurlarsa olsunlar kendilerini her zaman şişman veya fazla kilolu olarak tanımlarlar. Sürekli olarak daha zayıf ve kendi kriterlerine göre daha güzel olma kaygısı vardır. Çoğunlukla mükemmeliyetçi bir yapıya sahip oldukları görülmektedir. Yaşadıkları problemlerle yüzleşmek ve onlara çözüm üretmek konusunda sıkıntı yaşar, genellikle kısa…

Bulimia Nervoza

Bulimia Nervoza

Bulimia Nervoza kişinin kısa sürede aşırı yemek yiyip akabinde kusarak ya da laksatif ilaçlar (müshil) kullanarak yediklerini vücuttan atmaya çalışması ile ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Anoreksiyanın aksine çoğu zaman normal ya da normalin üstünde kiloda olurlar. Birkaç saat gibi kısa bir süre içerisinde binlerce kalorilik yemek yiyip akabinde kontrol amaçlı…

Çocuklarda Benlik Kavramı

Çocuklarda Benlik Kavramı

Benlik kavramı ve benlik saygısı, benlik psikolojisi ve sosyal psikoloji literatüründe önemli yere sahip olan kavramlardan biridir. Yetiştirilme biçimi, sosyoekonomik düzey, anne-baba tutumları, fiziksel sağlık, okul başarısı ve arkadaşlık ilişkileri başta olmak üzere bireylerin benlik saygısı düzeylerini etkileyen ve bundan etkilenen pek çok faktörden söz etmek mümkündür. Benlik, tüm insanların…

İd Ego Süperego

İd Ego Süperego

20. yüzyılın ortalarında, özellikle Birinci Dünya Savaşı döneminde insanların vicdan duygusunu sorgulayan Freud, davranışlarımızı gelişim teorisi ekseninde inceleyerek, bilinci 3 ruhsal kategoriye ayırmıştır. – İd – Ego – Süperego Freud’a göre toplum içerisinde durum ve davranışlarımız bu 3 ruhsal duruma göre şekillenir. Karar verme ve yargılama yeteneklerimizin bu 3 ruhsal…