MAKALELER

Çocukların Cinsel İstismarı

Çocukların Cinsel İstismarı

Son yıllarda çocukların cinsel istismarı hakkında yürütülen bilimsel çalışmalar ve farkındalık kampanyaları, anne-baba ve eğitimcilere kavramsal bir aşinalık kazandırdı. Bütün bu çabalara rağmen ne yazık ki çocuklar, cinsel olarak sömürülmeye devam ediyor. Çocukların cinsel istismarı, uluslararası sözleşmeler ve ulusal hukuk metinlerinde çocuk olarak tanımlanan kimselerin, bir yetişkin tarafından cinsel olarak…

Postmodern Bağımlılıklar Ekseninde Teknoloji Bağımlılığı

Postmodern Bağımlılıklar Ekseninde Teknoloji Bağımlılığı

BiPosrçok disiplinde olduğu üzere psikoloji ve psikiyatride de kavram ve yaklaşımlar güncelden etkilenebilmektedir. Kimi kavram ve yaklaşımlar zamanla popülarite ve geçerliğini kaybederken kimi kavram ve yaklaşımlar, bilim ve teknolojideki gelişme ve değişimlere paralel olarak farklı disiplinlerde kaçınılmaz olarak yer alabilmektedir. Teknoloji bağımlılığı da bu gelişme ve değişimlere bağlı olarak literatürde…