ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA

Bireyler, zorlayıcı bir ruhsal yaşantı sonrasında desteğe ihtiyaç duyabileceği gibi bariz bir belirtileri olmaksızın kendini tanıma, ruhsal çatışmalarını anlama ve çözme, yeterlilik ve gizil yönlerini keşfetme, yaşam kalitesini arttırma gibi gerekçelerle de bireysel danışmanlığa ihtiyaç duyabilirler. Bu yönüyle bireysel psikolojik danışmanlık, kişinin iç dünyasına yönelik gerçekleştirdiği ruhsal bir çalışmadır. Bu çalışma; profesyonel bir çerçeveye sahip, danışanın mahremiyetinin korunduğu, yargılanmadan dinlendiği, anlaşılmaya çalışıldığı, karşılaştığı ruhsal çıkmazların üstesinden gelmesi konusunda güçlendirildiği ve ruhsal işleyişine ilişkin içgörü kazandığı özel bir süreçtir. Günümüz toplumlarında kişilerin bir psikopatolojileri (ruhsal bozuklukları) olmaksızın dahi belirli periyotlarda bir danışmanı ziyaret etmeleri oldukça yaygındır. Böylelikle bireyler, ruhsal bir bozulma meydana gelmeden de koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetler ile daha mutlu ve ruhsal açıdan daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmektedir. 

ÇOCUK, ERGEN ve EBEVEYNLERLE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Çocuk ve gençlerin ruhsal açıdan sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri önemli bir toplumsal meseledir. Günümüzde ebeveynler, çocuklarının ruhsal gelişimleri başta olmak üzere birçok alandaki gelişimleri ile de yakından ilgilenmektedir. Çocuk ve ergenler; yaşadıkları güçlükleri ifade etmek için yetişkinlerden farklı yollara ihtiyaç duyarlar. Ruhsal işleyişleri hala oluşmaya devam eden dinamik bir yapı olması nedeniyle, hem oldukça hassas hem de dönüştürülmek üzere elverişli bir esnekliğe sahiptir. Ofisimizde daha küçük yaşlardaki çocuklar için rahatlıkla hareket edebilecekleri şekilde tasarlanmış bir çocuk görüşme ve oyun odası mevcuttur. Çocuklarla bu odada, oyun tekniği kullanılarak çalışılmakta; ergenlerle yürütülen çalışmalar ise yüz yüze sürdürülmektedir. Bu çalışmalara paralel olarak çocuk ve ergenlerin ebeveynlerine de danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

İLİŞKİ VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI

Sağlıklı bir ilişki, mutlu ve doyurucu bir yaşamın temel belirleyicilerinden biridir. Aksaklıkların yaşanmaya başladığı ilişki ya da evlilikler, çiftin bireysel yaşam kalitesini de düşürebilmektedir. İlişki ve evlilik danışmanlığı, ilişkilerde meydana gelen bu zorlukların ruhsal kökenlerinin saptandığı, bu zorlukların neden olduğu güncel sorunlarını çözümleme ve çözme hususunda çiftlerin güçlendirildiği, ilişkide yaşanan krizlere müdahale edildiği, partnerlerin arasındaki iletişim ve ilişkinin düzenlendiği bir süreçtir. Evlilik öncesi danışmanlık, ilişkide kriz durumları, aldatma, boşanma, kıskançlık, cinsellik gibi konular ilişki ve evlilik danışmanlığı kapsamında sunulan destek hizmetlerindendir.

PSİKOLOJİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Psikolojik ölçme-değerlendirme, psikiyatri hekiminin koyacağı tanıyı kolaylaştırma ve destekleme, danışanı tanıma ve böylelikle ihtiyaç duyduğu doğru hizmeti sunma ya da yönlendirme amacıyla, objektif ve projektif yöntemler aracılığıyla gerçekleştirilen bir çalışma alanıdır. Self Psikoloji Akademi bünyesinde;

  • TAT (Tematik Algı Testi)
  • Rorschach Mürekkep Lekesi Testi
  • WISC-4 (Türk Psikologlar Derneği tarafından sertifikalı)
  • WISC-R (Türk Psikologlar Derneği tarafından sertifikalı)
  • Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi
  • AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
  • Peabody Resim Kelime Testi
  • Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
  • Beier Cümle Tamamlama Testi
  • Porteus Labirentleri-Kent EGY Testleri uygulanmakta ve raporlanmaktadır.