ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA

Bireyler, zorlayıcı bir ruhsal yaşantı sonrasında psikolojik desteğe ihtiyaç duyabileceği gibi bariz bir belirtileri olmaksızın kendini tanıma, ruhsal çatışmalarını anlama ve çözme, yeterlilik ve gizil yönlerini keşfetme, yaşam kalitesini arttırma gibi gerekçelerle de psikolojik desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu yönüyle bireysel psikolojik danışmanlık, kişinin iç dünyasına yönelik gerçekleştirdiği ruhsal bir yolculuktur. Bu yolculuk, profesyonel bir çerçeveye sahiptir. Bireysel psikolojik danışmanlık; danışanın mahremiyetinin korunduğu, yargılanmadan dinlendiği, anlaşılmaya çalışıldığı, karşılaştığı ruhsal çıkmazların üstesinden gelmesi konusunda güçlendirildiği ve ruhsal işleyişine ilişkin farkındalık kazandığı özel bir süreçtir. Modern toplumlarda kişilerin bir psikopatolojileri olmaksızın dahi belirli periyotlarda bir terapisti ziyaret etmeleri oldukça yaygındır. Böylelikle bireyler ruhsal bir bozulma meydana gelmeden koruyucu ve önleyici ruh sağlığı hizmetleri ile daha mutlu ve ruhsal açıdan daha sağlıklı bir yaşam sürdürmektedirler. 

ÇOCUK VE ERGENLERLE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Çocuk ve gençlerin ruhsal açıdan sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri önemli bir toplumsal meseledir. Günümüzde ebeveynler, alışılageldik ebeveyn modelinin aksine çocuk ve gençlerin yaşadıkları ruhsal sorunlarla yakından ilgilenmektedir. Self Psikoloji Akademi ailesi olarak her çocuğun özel ve her birinin ruhsal işleyişinin birbirinden farklı olduğuna inanıyoruz. Çocuklar, kendisiyle birlikte ebeveynlerinin psikolojik tarihinden de izler barındırır. Onlar da ruhsal çatışmalarını yetişkinlerde olduğu gibi belirtilerle ifade ederler. Çocuk ve ergen danışmanlığında, çocuğun bu belirtilerinin ardında yatan çatışmaları sürece taşıyabileceği alanlar yaratılır. Self Psikoloji Akademi’de çocukların rahatlıkla hareket edebilecekleri şekilde tasarlanmış bir çocuk görüşme ve oyun odası mevcuttur. Bu odada çocuk ve ergen danışmanlığı konusunda hizmet veren uzmanlarımız projektif ve psikanalitik oyun tekniği gibi yöntemler ile çocuklarla çalışmakta ve paralel olarak ebeveynlere danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 

OYUN TERAPİSİ

Çocuklarla yürütülen psikolojik danışmanlık süreci birçok yönüyle yetişkinlerle olandan farklıdır. Yetişkinler, çoğunlukla danışmanlık sürecini gönüllü olarak başlatır ve terapisti ile sözel bir ortaklığı sürdürme konusunda motivedir. Oysa çocuklar bu sürece bir yetişkin tarafından yönlendirilir. Bu yetişkin ebeveynleri ya da öğretmenleri olabilir. Terapötik süreci başlatma hususunda inisiyatifi olmayan çocuğun sürdürme konusunda da motivasyonu düşebilmektedir. Diğer yandan çocuklar ruhsal çatışmalarını ve bu çatışmaların yarattığı görünür belirtileri yetişkinler gibi anlatmakta güçlük çekerler. Yetişkinlerde sözel ortaklığı başlatmak ve sürdürmek için kullanılan serbest çağrışımın çocuklardaki karşılığı “oyundur”. Oyun, çocuğun ruhsal çağrışımlarını taşıyabileceği ve terapiste dolaylı olarak ifade edebileceği güvenilir bir alandır. Çocuk bu alanda arzularını, korkularını, hayal kırıklıklarını, endişelerini, öfkesini çeşitli yollarla ifade eder. Çocuğun oyun odasına taşıdığı bu yaşantılar ise terapist tarafından alınır ve dönüştürülerek çocuğa yorumlanır. Ruhsal boşalım yaşayan ve çatışmalarının yarattığı ruhsal ıstırabı anlaşılır hale gelen çocukta ruhsal bir iyilik hali gözlenir. 

CİNSEL SORUNLARDA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Sağlıklı bir cinsel yaşam; istek, uyarılma, orgazm ve orgazm sonrasından oluşan cinsel yanıt döngüsünün bir bütün olarak işlemesiyle mümkündür. Bu evrelerin bir ya da bir kaçında meydana gelen sorunlar, kişinin cinsel doyumunu ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuzluklar, bireysel ve ilişkisel sorunlara neden olabilmektedir. Cinsel yaşama ilişkin bir aksaklığın psikolojik kökenli olduğuna karar verilebilmesi ancak detaylı bir tıbbi muayenenin sonucunda mümkündür. Herhangi bir fiziksel etken olmaksızın kişinin cinsel yaşamında meydana gelen aksaklıkların psikolojik kökenli olduğu düşünülür. Birçok ruhsal zorlukta olduğu gibi cinsel sorunlarda da yalnız davranış/belirti üzerinden yaklaşmak çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle kişinin cinselliği bir bütün olarak ele alınmalı ve kendi psikolojik tarihi ekseninde değerlendirilmelidir. Kimi zaman çözümsüz gibi duran, bir kısır döngüye dönüşen sorunlar profesyonel bir destekle çözülebilmekte ve kişi yeterince iyi bir cinsel yaşamı sürdürebilmektedir.

İLİŞKİ VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI

Sağlıklı bir ilişki, mutlu ve doyurucu bir yaşamın temel belirleyicilerinden biridir. Aksaklıkların yaşanmaya başladığı ilişki ya da evlilikler, çiftin bireysel yaşam kalitesini de düşürebilmektedir. İlişki ve evlilik danışmanlığı, ilişkilerde meydana gelen bu aksaklıkların ruhsal kökenlerinin saptandığı, bu aksaklıkların neden olduğu güncel sorunları çözme hususunda çiftlerin güçlendirildiği, ilişkide yaşanan krizlere müdahale edildiği, aralarındaki iletişim ve ilişkinin düzenlendiği bir süreçtir. Her ilişki kendi içerisindeki kimi aksaklıkları onaracak doğal bir güce sahiptir. Bu nedenle birçok ilişkide yaşanan kimi sorunlar kısa sürede kendiliğinden çözümlenir; fakat kimi aksaklıklar kronik bir hal alır ve çözümlenmesi için bir uzman desteğine ihtiyaç duyulur. Birçok çift, ilişkideki sorunlar kronikleştiğinde ve ilişkiyi sonlandırma arifesinde yardım almak için başvururular. Bu geç kalınmışlık sağlanacak profesyonel desteğin süresini de uzatabilmektedir. O nedenle çiftler, kendi çabaları ve ilişkide sahip oldukları dinamikler ile üstesinden gelemediklerini hissettiği aksaklıklar için geç kalmadan bir uzmana başvurmalıdır. Self Psikoloji Akademi bünyesinde çiftlerle çalışan uzmanlarımız; evlilik öncesi danışmanlık, ilişki sorunları, ilişkide kriz durumları, aldatma, boşanma, kıskançlık gibi konularda psikolojik destek sunmaktadır.

PSİKOLOJİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Psikolojik ölçme-değerlendirme, psikiyatri hekiminin koyacağı tanıyı kolaylaştırma ve destekleme, danışanı tanıma ve böylelikle ihtiyaç duyduğu doğru hizmeti sunma ya da yönlendirme amacıyla, objektif ve projektif yöntemler aracılığıyla gerçekleştirilen bir çalışma alanıdır. Self Psikoloji Akademi bünyesinde;

  • Rorschach Mürekkep Lekesi Testi
  • TAT (Tematik Algı Testi)
  • WISC-4
  • WISC-R
  • CAS (Cognitive Assessment System)
  • Stanford-Binet Zeka Testi
  • Denver 2 Gelişim Tarama Testi
  • Benton Görsel Bellek Testi ve diğer birçok zeka/gelişim testleri uygulanmakta ve raporlanmaktadır.

Bunlarla birlikte Self Psikoloji Akademi bünyesinde çalışan uzmanlar danışanları ile yürüttükleri psikolojik danışmanlık sürecini işlerken danışanı yakından tanımak, yaşadığı ruhsal aksaklığın boyutunu ve tipolojisini belirlemek için çeşitli standart form ve envanterlerden yararlanmaktadır.