BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Bireysel Psikoterapi

Bireyler, zorlayıcı bir ruhsal yaşantı sonrasında psikolojik desteğe ihtiyaç duyabileceği gibi bariz bir belirtileri olmaksızın kendini tanıma, ruhsal çatışmalarını anlama ve çözme, yeterlilik ve gizil yönlerini keşfetme, yaşam kalitesini arttırma gibi gerekçelerle de psikolojik desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu yönüyle bireysel psikolojik danışmanlık, kişinin iç dünyasına yönelik gerçekleştirdiği ruhsal bir yolculuktur. Bu yolculuk, profesyonel bir çerçeveye sahiptir. Bireysel psikolojik danışmanlık; danışanın mahremiyetinin korunduğu, yargılanmadan dinlendiği, anlaşılmaya çalışıldığı, karşılaştığı ruhsal çıkmazların üstesinden gelmesi konusunda güçlendirildiği ve ruhsal işleyişine ilişkin farkındalık kazandığı özel bir süreçtir. Modern toplumlarda kişilerin bir psikopatolojileri olmaksızın dahi belirli periyotlarda bir terapisti ziyaret etmeleri oldukça yaygındır. Böylelikle bireyler ruhsal bir bozulma meydana gelmeden koruyucu ve önleyici ruh sağlığı hizmetleri ile daha mutlu ve ruhsal açıdan daha sağlıklı bir yaşam sürdürmektedirler.