BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Bireysel Psikoterapi
Bireyler, zorlayıcı bir ruhsal yaşantı sonrasında desteğe ihtiyaç duyabileceği gibi bariz bir belirtileri olmaksızın kendini tanıma, ruhsal çatışmalarını anlama ve çözme, yeterlilik ve gizil yönlerini keşfetme, yaşam kalitesini arttırma gibi gerekçelerle de bireysel danışmanlığa ihtiyaç duyabilirler. Bu yönüyle bireysel psikolojik danışmanlık, kişinin iç dünyasına yönelik gerçekleştirdiği ruhsal bir çalışmadır. Bu çalışma; profesyonel bir çerçeveye sahip, danışanın mahremiyetinin korunduğu, yargılanmadan dinlendiği, anlaşılmaya çalışıldığı, karşılaştığı ruhsal çıkmazların üstesinden gelmesi konusunda güçlendirildiği ve ruhsal işleyişine ilişkin içgörü kazandığı özel bir süreçtir. Günümüz toplumlarında kişilerin bir psikopatolojileri (ruhsal bozuklukları) olmaksızın dahi belirli periyotlarda bir danışmanı ziyaret etmeleri oldukça yaygındır. Böylelikle bireyler, ruhsal bir bozulma meydana gelmeden de koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetler ile daha mutlu ve ruhsal açıdan daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmektedir.