BİREYSEL PSİKOTERAPİ

Bireysel Psikoterapi

Bireyler, olağandışı bir ruhsal yaşam sonrasında psikolojik desteğe ihtiyaç duyabileceği gibi bariz bir semptomları olmaksızın kendini tanıma, ruhsal çatışmalarını anlama ve çözme, yeterlilik ve gizil yönlerini keşfetme, yaşam kalitesini arttırma gibi gerekçelerle de psikolojik desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu yönüyle bireysel psikoterapi, kişinin iç dünyasına yönelik gerçekleştirdiği ruhsal bir yolculuktur. Bu yolculuk, profesyonel bir çerçeveye sahiptir. Bireysel psikoterapi, danışanın mahremiyetinin korunduğu, yargılanmadan dinlendiği, anlaşılmaya çalışıldığı, karşılaştığı ruhsal çıkmazların üstesinden gelmesi konusunda güçlendirildiği ve ruhsal işleyişine ilişkin farkındalık kazandığı özel bir süreçtir. Modern toplumlarda kişilerin bir psikopatolojileri olmaksızın dahi belirli periyotlarda bir psikoterapisti ziyaret etmeleri oldukça yaygındır. Böylelikle bireyler ruhsal bir bozulma meydana gelmeden koruyucu ve önleyici ruh sağlığı hizmetleri ile daha mutlu ve ruhsal açıdan daha sağlıklı bir yaşam sürdürmektedirler. Self Psikoloji Akademi’de bireysel psikoterapi alanında çalışan uzmanlarımız; panik bozukluk, panik atak, obsesif-kompulsif bozukluk, fobiler, yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal fobi, stres, tükenmişlik, depresyon, travma, özgüven eksikliği ve diğer birçok konuda danışanlarımıza psikolojik destek sunmaktadırlar.