Çocuklukta Oyunun Yeri

Çocuklukta Oyunun Yeri

Çocukların dünyası erişkinlerinkinden oldukça farklıdır. Çocuklar; küçüklüklerine sığdırdıkları kocaman dünyalarında dış gerçeklikleri farklı şekillerde anlamlandırır ve yaşantılarını farklı şekillerde ifade ederler. Arzularını, fantezilerini, çatışmalarını yani genel bir ifadeyle ruhsallıklarını yansıtmalarındaki en büyük araç; oyun ve bu oyunlarda kullanmış oldukları sembolik dildir. İfade aracı olmasının yanında bir öğrenim ve gelişim süreci…

Bebek Gözlemi Üzerine

Bebek Gözlemi Üzerine

Psikoloji ve psikanaliz tarihinde birçok kuramcı, alışılageldik üzere kendi ya da başkalarının çocuklarını gözlemlemişlerdir. Çocukluk çağının farklı gelişim evrelerinde gerçekleştirilen bu gözlemler, bebeğin ya da çocuğun ruhsal örgütlenme sürecine ilişkin uygulamadan edinilen kuramsal dayanaklar oluşturmuştur.  Psikanaliz ve Uygulama eserinde Freud, Hans adında bir çocukta görülen fobik belirtilerden ve bunların fallik…

Okul Psikolojik Danışmanlarının Yanındayız!

Okul Psikolojik Danışmanlarının Yanındayız!

Geçtiğimiz günlerde, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’nde gerçekleştirilecek yeni düzenleme ve değişikliklere ilişkin kimi haberler paylaşıldı. Yapılacak düzenleme ve değişiklikler hakkında yetkili mercilerce henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmakla birlikte planlanan düzenlemeye ilişkin eğitim ortamında çalışan meslektaşlarımızın endişelerini paylaşmaktayız. Düzenleme hakkında paylaşılan haberler doğrultusunda eklenecek ve çıkarılacak yönetmelik maddelerinin,…

Terapistin Serbest Çağrışımı

Terapistin Serbest Çağrışımı

Serbest çağrışım, Freud’un da çalışmalarında sıklıkla gönderme yaptığı yakın dostu Breuer’ın keşfettiği konuşma tedavisi ile başlar. Bilinen adıyla Anna O.’yu tedavi etmekte olan Breuer, hastasının belirtiler hakkında konuşmasının ardından belirtilerin hafiflediğini ve ortadan kalktığını fark eder. Gerçek adı Bertha Pappenheim olan Anna O., bu süreci konuşma tedavisi olarak ifadelendirir. Yaklaşık…

Psikolog Olmanın Dayanılmaz Hafifliği

Psikolog Olmanın Dayanılmaz Hafifliği

Son zamanlarda ana akım ve sosyal medya kanallarında ruh sağlığı hizmeti vaadeden kimselerin mesleki yetkinlikleri hususundaki yanıltıcı beyanları ve uygulamalarındaki hatalara ilişkin haberlerle sıklıkla karşılaşıyoruz. Kamuoyunda ruh sağlığına ilişkin öteden beri duyulması gereken hassasiyet, bu haberlerle birlikte artmış gibi görünse de meslek elemanı olan ya da olmayan birçok gerçek ve…

Psikanaliz Tarihinde Etkili Kadın Psikanalistler

Psikanaliz Tarihinde Etkili Kadın Psikanalistler

Freud tarafından temellendirilen psikanaliz, Freud’un kendi yaşamı ve sonrasında, birçok kuramcı tarafından farklı bakışlar getirilerek zenginleştirilmiştir. Freud’un hayatta olduğu dönemde kendisiyle ayrılığa düşen ve yollarını ayıran psikanalistler olsa da her bakış, psikanalizin gelişimine katkı sunmuştur. Psikanalizin gelişimine katkı sağlayan kimselere bakıldığında önemli bir çoğunluğunu kadınların oluşturduğu hemen fark edilir. “Dünya…

Terapistin Kendi Söküğü

Terapistin Kendi Söküğü

Terzi, kendi söküğünü dikemez. Bunun için yeterli zamanı mı yoktur yoksa sökülen, ulaşamayacağı bir yerde midir? Peki, kendi söküğünü dikemeyen terzi, dikişte ne kadar mahirdir?  Terzinin kendi söküğüne çare olamadığı, dilde sıklıkla vurgulanır. Tıpkı dibine ışık veremeyen mum gibi. Peki, insan ruhsallığını sağaltan bir çalışmacı olarak terapist, kendi söküklerini dikme…

Aşağılık Duygusu ve Üstünlük Çabası

Aşağılık Duygusu ve Üstünlük Çabası

Hayattaki amacımız ve buna yönelik çabalarımız geleceğimizle ilişkili iken, aşağılık duygularımız geçmiş ile alakalıdır (Adler, 2013). Adler (2015) aşağılık duygusunun organ yetersizliğinden kaynaklandığını ifade etmiştir fakat daha sonra fiziksel, zihinsel ya da sosyal bir engelin de aşağılık duygusuna yol açtığını belirterek bu ifadesini genişletmiştir.  Adler’e göre (aktaran Geçtan, 2012), kişinin…

Boyun Eğicilik Şeması Üzerine

Boyun Eğicilik Şeması Üzerine

Hayır diyememek zaman zaman hepimizi zorlayabilir. İstemediğimiz halde başkalarının isteklerini gerçekleştirebilir, arzu etmediğimiz ortamlara katılabilir ya da bizi zorlayacak işler yapabiliriz. Bu durumu kendimize karşımızdaki kişi için yaptığımız fedakarlık, yardımseverlik, kibarlık olarak tanımlayabiliriz ancak bu durum sürekli tekrarlandığında bu tanımların dışına çıkmak gerekir. Hayır diyememenin altında talepte bulunan kişiyi kırmamak,…