Erkeklerde Cinsel İstek Bozukluğu

Erkeklerde Cinsel İstek Bozukluğu

Sağlıklı bir cinsel yaşam; istek, uyarılma, orgazm ve çözülme olarak tanımlanan dört evreden meydana gelir. Kadın ve erkek cinselliği arasındaki farkları anlamak üzere yürütülen çalışmalar, istek evresinin erkekler açısından daha önemli olduğunu bildirse de cinsel bir yakınlık kurmayı “istiyor” olmak her iki cinsiyet için de oldukça önemlidir. Bu çalışma kapsamında…

Tablet Bağımlısı Çocuklar

Tablet Bağımlısı Çocuklar

Gün geçtikçe ruhsal durumlarımızı tarif etmek için yeni kavramlara ihtiyaç duyuyoruz. Psikiyatrların tanı koyarken başvurdukları, Amerikan Psikiyatri Derneği tarafından düzenlenen DSM’de (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı) yapılan revizyonların nedeni de budur. Çok değil on yıl önceleri “bağımlılık dendiğinde akla daha ziyade alkol ve madde bağımlılıkları gelirdi. Oysa günümüzde,…

Çocukların Cinsel İstismarı

Çocukların Cinsel İstismarı

Son yıllarda çocukların cinsel istismarı hakkında yürütülen bilimsel çalışmalar ve farkındalık kampanyaları, anne-baba ve eğitimcilere kavramsal bir aşinalık kazandırdı. Bütün bu çabalara rağmen ne yazık ki çocuklar, cinsel olarak sömürülmeye devam ediyor. Çocukların cinsel istismarı, uluslararası sözleşmeler ve ulusal hukuk metinlerinde çocuk olarak tanımlanan kimselerin, bir yetişkin tarafından cinsel olarak…

Postmodern Bağımlılıklar Ekseninde Teknoloji Bağımlılığı

Postmodern Bağımlılıklar Ekseninde Teknoloji Bağımlılığı

BiPosrçok disiplinde olduğu üzere psikoloji ve psikiyatride de kavram ve yaklaşımlar güncelden etkilenebilmektedir. Kimi kavram ve yaklaşımlar zamanla popülarite ve geçerliğini kaybederken kimi kavram ve yaklaşımlar, bilim ve teknolojideki gelişme ve değişimlere paralel olarak farklı disiplinlerde kaçınılmaz olarak yer alabilmektedir. Teknoloji bağımlılığı da bu gelişme ve değişimlere bağlı olarak literatürde…