Psk. Hülya Ergün

Psk. Hülya Ergün

Psk. Hülya Ergün

Bilgi ve Randevu İçin

hulyaergunn@gmail.com

 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. Aynı zamanda İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema alanında yan dal programını tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji yüksek lisansına kabul almış ve şu anda tez aşamasındadır. Klinik pratiğinde ağırlıklı olarak ruhsal travmalar üzerine çalışmaktadır.

Yüksek lisans döneminde İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Raşit Tükel’in yanında gönüllü psikolog olarak 1 yıl boyunca çalışmış, burada poliklinik toplantılarına, süpervizyonlara, seminerlere ve atölyelere katılmıştır.

Mezuniyetinin ardından okul psikoloğu olarak iş hayatına başlamıştır. Daha sonra Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nda proje asistanlığı yapmış ve vakfın Sanatla Hayata Renk Kat projesi kapsamında kanser tanısı almış çocuklarla psikoterapötik sanat aktiviteleri gerçekleştirmiştir. Koç Üniversitesi’nin ELC for Kids programı çerçevesinde 9-14 yaş grubu çocuklarına danışmanlık hizmeti vermiştir.

Psikanalitik kuramı merkeze alan lisans ve yüksek lisans eğitimindeki derslerine ek olarak üniversite dışında da İstanbul Psikanaliz Derneği’nin Psikanalizle Tanışma Seminerlerini ve Psike İstanbul’un Psikanalize Giriş seminerlerini tamamlamıştır. Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nde Prof. Dr. Tevfika İkiz’den Rorschach ve TAT eğitimi almıştır; projektif yöntemleri klinik çalışmalarında kullanmaya ve bu alanda bilimsel çalışmalar sunmaya devam etmektedir. Ayrıca Dr. Byron Norton ve Nilüfer Devecigil’den aldığı Deneyimsel Oyun Terapisi eğitimi ile travmatik durumlar başta olmak üzere çeşitli psikolojik zorluklar yaşayan çocuklara ve ebeveynlerine destek vermektedir.

Hâlen Gaziosmanpaşa Belediyesi Aile Danışma Merkezinde ve Self Psikoloji Akademi’de çocuk, ergen, yetişkin ve çiftlere psikoterapi hizmeti sunmaktadır. Üyesi olduğu Türk Psikologlar Derneği Travma, Afet ve Kriz Biriminde aktif görev almaktadır.

Psikoterapi seanslarını psikanalitik yönelimli sürdürmekte olan Hülya Ergün, bireysel psikanalizine devam etmektedir. Sinema ve psikanaliz üzerine kuramsal çalışmalarını sürdürmektedir.