Dr. Psk. Dan. Aykut Bora

Dr. Psk. Dan. Aykut Bora

Dr. Psk. Dan. Aykut Bora

Bilgi ve Randevu İçin

aykut.psk@gmail.com

Lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda, bilim uzmanlığı eğitimini İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı’nda Psikolog Yrd. Doç. Dr. Z. Belma GÖLGE’nin danışmanlığında yürüttüğü “Evlilikte Kadına Yönelik Şiddet: Tutum, Yaşantı ve Yasal Farkındalık Açısından Cinsiyetler Arası Karşılaştırma” başlıklı tez ile tamamlamıştır. Doktora eğitimini yine aynı enstitüde, Dr. Öğr. Üyesi Z. Belma GÖLGE’nin danışmanlığı, Prof. Dr. Gökhan ORAL ve Prof. Dr. Burak DOĞANGÜN’ün izleme sürecinde “Çocukluk Çağı Örselenmelerindeki Savunma Mekanizmaları ve Duygu Düzenleme Güçlüğünün Borderline ve Narsisistik Kişilik Örgütlenmeleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” başlık doktora tezi ile tamamlayarak bilim doktoru (Ph.D.) unvanı almıştır. Lisansüstü eğitim sürecinde çalışmalarını; çocukluk çağı örselenmeleri, kişilik örüntüleri, evlilik içi şiddet, cinsel istismar, cinsel fonksiyon sorunları gibi konularda derinleştirmiştir.

2009-2011 yılları arasında “Popüler Psikiyatri” dergisinde düzenli olarak çalışmaları yayımlanmıştır.

2013-2016 yılları arasında özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde çocuklara ve yetişkinlere psikolojik destek sunmuş, psikoloji öğrenci ve profesyonellerine yönelik düzenlenen eğitimlerde eğitimci olarak yer almıştır.

Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nce düzenlenen 40 saatlik “Kuramsal Eğitim” ile aynı dernek bünyesinde Prof. Dr. Tevfika İkiz tarafından düzenlenen 2 yıl süreli “Rorschach Mürekkep Lekesi Testi”, 1 yıl süreli Tematik Algı Testi (TAT) eğitim ve süpervizyon süreçlerini tamamlamıştır.

Dr. Gülenbaht Şentürk tarafından verilen psikanalitik çift terapisi kuramsal seminerlerine devam etmektedir.

Kadıköy bölgesinde oluşturulan travma ve krize müdahale ekibinde gönüllü olarak çalışmalar yürütmektedir.

Vakıf üniversitelerinin psikoloji ile psikolojik danışma ve rehberlik bölümlerinde öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.

İstanbul Psikanaliz Derneği’nde formasyondadır.

Rorschach ve Projektif Testler Derneği üyesidir.

 

Ulusal ve Uluslararası Kongre Bildirileri:

  • Bora A., Gölge ZB. “Narsisistik Kişilik Örgütlenmesi ve Duygu Düzenleme Güçlüğü Arasındaki İlişki” 21. ULUSLARARASI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK KONGRESİ, 24-25-26-27 Ekim 2019. p.1-1.
  • Bora A., Belendir Ç., Atila Ekinci E. “Narsisistik Kişilik Örgütlenmesinde Sosyal Endişenin Görünümü” 21. ULUSLARARASI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK KONGRESİ, 24-25-26-27 Ekim 2019. p.1-1.
  • Bora A., Gölge ZB. “Çocukluk Çağı İstismar Yaşantıları ile Borderline Kişilik Örgütlenmesi Arasındaki İlişkide Savunma Mekanizmaları ve Duygu Düzenleme Güçlüğünün Etkisi”, 3. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 18-21 Nisan 2019, pp.1-1.
  • Bora A. “Majör Depresyon Tanısı Konan Kadın Hastanın Ruhsal İşleyişindeki Narsisistik Görüngüler Üzerine Projektif Bir Değerlendirme”, 4. ULUSAL RORSCHACH ve PROJEKTİF TESTLER KONGRESİ, İSTANBUL, 5-6-7 Eylül 2018, pp.1-1.
  • Bora A., Gölge Z.B., Çalici C., “Violence Against Women In Marriage: The Comparison Of Legal Awareness Between Genders”, 11TH BAFS CONGRESS ANNUAL MEETING, YAŞ, ROMANYA, 10-13 Haziran 2015, pp. 1-1.
  • Bora A., Gölge Z.B., Çalici C., “Violence Against Women In Marriage: The Comparison Of Attitudes and Experıences Between Genders”, 11TH BAFS CONGRESS ANNUAL MEETING, YAŞ, ROMANYA, 10-13 Haziran 2015, pp. 1-1.
  • Özkubat U., Töret G., Bora A., Sevinç B., “The Impact of Inclusion Preparation Activities on Increasing Social Acceptance of Children with Disabilities”, 2ND INTERNATIONAL SPECIAL EDUCATION CONGRESS, KONYA, 19-21 Haziran 2013, pp. 1-1.

[/amoteam_text]