ADLİ PSİKOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR

ADLİ PSİKOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR
19 Mart 2017
12.00-18.00

“Her temas bir iz bırakır.”

Edmond Locard

Değerli Meslektaşlarımız,

İnsan ruhsallığını konu edinen psikoloji bilim ve uygulamaları oldukça geniş bir alana sahiptir. Danışmanlık psikolojisi, klinik psikoloji, nöropsikoloji, trafik psikolojisi gibi çalışma alanları, psikolojinin en çok bilinen uygulamalı alanlarındandır. Özellikle son yıllarda ruh sağlığı alanında öğrenim gören ve çalışan meslektaşların en çok ilgi duyduğu uygulamalı psikoloji alanlarından biri de adli psikolojidir. En genel bakış ile psikolojiye ilişkin bilimsel bilgi ve uygulamalardan yasal süreçlerde istifade edilmesi anlamına gelen adli psikoloji özel bir eğitim gerektiren ihtisas alanıdır. 

Ülkemizde, üniversitelerde faaliyet gösteren ilgili anabilim dalı ve enstitülerin sayısının oldukça sınırlı olması, bu alanda öğrenim görmek ve uzmanlaşmak isteyen meslektaşların gereksinim duydukları bilgiye ulaşmalarını da sınırlandırmaktadır. Oysa yalnız Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen psikologların değil, eğitim ve ruh sağlığı alanında çalışan birçok meslektaşın da adli psikolojinin nosyonlarına gereksinim duyduğu su götürmez bir gerçektir. 

Self Psikoloji Akademi bünyesinde düzenlenen “Adli Psikolojide Temel Kavramlar” başlangıç eğitimi ile ruh sağlığı alanında çalışan meslektaşlarımızın temel adli bilimler ve adli psikolojiye ilişkin kuramsal çerçeveyi kavramaları ve içselleştirmeleri; Çocuk Koruma Kanunu, kusurluluk, suçun manevi unsurları, ehliyet kavramı, bilirkişilik gibi temel hukuki kavramları tanımaları; adli psikolojinin tarihçesi, çalışma ve uygulama alanlarına ilişkin asgari düzeyde yeterlilik kazanmaları amaçlanmaktadır. Eğitim kapsamında adli psikolojik mütalaa istenen örnek bir vakanın analizi grup çalışması olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitimci: Uzm. Psk. Dan. Aykut BORA 

Eğitim Tarihi ve Saati: 19 Mart 2017 Pazar Saat: 12.00-18.00

Eğitim Ücreti: 120 TL (KDV Dahildir)

Eğitim Yeri: Self Psikoloji Akademi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Mormin Apartmanı No:272/8 Göztepe/Kadıköy

Sertifikasyon: Katılımcılara “Adli Psikolojide Temel Kavramlar” eğitimini tamamladıklarına ilişkin katılım belgesi düzenlenecektir.

Katılımcılar: Eğitime psikolojipsikolojik danışmanlık ve rehberliksosyal hizmet bölümü öğrencileri ve mezunları ile aile danışmanları katılabilir.

Kayıt: Kayıt için egitim@selfpsikoloji.com adresine ad-soyad, eğitim durumu/mezuniyeti ve iletişim numarası bilgilerini içeren bir mail göndererek ön kaydınızı oluşturabilirsiniz. Kontenjan 15 kişi ile sınırlıdır.