SELF PSİKOLOJİ AKADEMİ

hiz2

 
BİREYSEL PSİKOTERAPİ

Bireyler, olağandışı bir ruhsal yaşam sonrasında psikolojik desteğe ihtiyaç duyabileceği gibi bariz bir semptomları olmaksızın kendini tanıma, ruhsal çatışmalarını anlama ve çözme, yeterlilik ve gizil yönlerini keşfetme, yaşam kalitesini arttırma gibi gerekçelerle de psikolojik desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu yönüyle bireysel psikoterapi, kişinin iç dünyasına yönelik gerçekleştirdiği ruhsal bir yolculuktur. Bu yolculuk, profesyonel bir çerçeveye sahiptir. Bireysel psikoterapi, danışanın mahremiyetinin korunduğu, yargılanmadan dinlendiği, anlaşılmaya çalışıldığı, karşılaştığı ruhsal çıkmazların üstesinden gelmesi konusunda güçlendirildiği ve ruhsal işleyişine ilişkin farkındalık kazandığı özel bir süreçtir. Modern toplumlarda kişilerin bir psikopatolojileri olmaksızın dahi belirli periyotlarda bir psikoterapisti ziyaret etmeleri oldukça yaygındır. Böylelikle bireyler ruhsal bir bozulma meydana gelmeden koruyucu ve önleyici ruh sağlığı hizmetleri ile daha mutlu ve ruhsal açıdan daha sağlıklı bir yaşam sürdürmektedirler. Self Psikoloji Akademi’de bireysel psikoterapi alanında çalışan uzmanlarımız; panik bozukluk, panik atak, obsesif-kompulsif bozukluk, fobiler, yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal fobi, stres, tükenmişlik, depresyon, travma, özgüven eksikliği ve diğer birçok konuda danışanlarımıza psikolojik destek sunmaktadırlar.

 
ÇOCUK VE ERGEN PSİKOTERAPİSİ

Çocuk ve gençlerin ruhsal açıdan sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri önemli bir toplumsal meseledir. Günümüzde ebeveynler, alışılageldik ebeveyn modelinin aksine çocuk ve gençlerin yaşadıkları ruhsal sorunlarla yakından ilgilenmektedir. Self Psikoloji Akademi ailesi olarak her çocuğun özel ve her birinin ruhsal işleyişinin birbirinden farklı olduğuna inanıyoruz. Çocuklar, kendisiyle birlikte ebeveynlerinin psikolojik tarihinden de izler barındırır. Onlar da ruhsal çatışmalarını yetişkinlerde olduğu gibi semptomlarla ifade ederler. Çocuk ve ergen psikoterapisinde, çocuğun bu semptomların ardında yatan çatışmaları sürece taşıyabileceği alanlar yaratılır. Self Psikoloji Akademi’de çocukların rahatlıkla hareket edebilecekleri şekilde tasarlanmış bir çocuk görüşme ve oyun odası mevcuttur. Bu odada çocuk ve ergen psikoterapileri konusunda hizmet veren uzmanlarımız projektif ve psikanalitik oyun tekniği gibi yöntemler ile çocuklarla çalışmakta ve paralel olarak ebeveynlere danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Self Psikoloji Akademi uzmanları çocuklara, ergenlere ve ebeveynlere tırnak yeme, altını ıslatma, dışkı kaçırma, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, dürtüsellik, çalma davranışı, yalan söyleme, beslenme sorunları, korkular, çocukluk çağı depresyonu, davranım bozukluğu, sınav kaygısı ve diğer birçok konuda psikolojik destek sağlamaktadır.

 
OYUN TERAPİSİ

Çocuklarla yürütülen psikoterapi çalışmaları birçok yönüyle yetişkinlerle yürütülen süreçten farklıdır. Yetişkinler, çoğunlukla psikoterapi sürecini gönüllü olarak başlatır ve terapisti ile sözel bir ortaklığı sürdürme konusunda motivedir. Oysa çocuklar bu sürece bir yetişkin tarafından dahil edilir. Bu yetişkin ebeveynleri ya da öğretmenleri olabilir. Terapötik süreci başlatma hususunda inisiyatifi olmayan çocuğun sürdürme konusunda da motivasyonu düşebilmektedir. Diğer yandan çocuklar ruhsal çatışmalarını ve bu çatışmaların yarattığı görünür belirtileri yetişkinler gibi anlatmakta güçlük çekerler. Yetişkinlerde sözel ortaklığı başlatmak ve sürdürmek için kullanılan serbest çağrışımın çocuklardaki karşılığı “oyundur”. Oyun, çocuğun ruhsal çağrışımlarını taşıyabileceği ve psikoterapiste dolaylı olarak ifade edebileceği güvenilir bir alandır. Çocuk bu alanda arzularını, korkularını, hayal kırıklıklarını, endişelerini, öfkesini çeşitli yollarla ifade eder. Çocuğun oyun odasına taşıdığı bu yaşantılar ise psikoterapist tarafından alınır ve dönüştürülerek çocuğa yorumlanır. Ruhsal boşalım yaşayan ve çatışmalarının yarattığı ruhsal ıstırabı anlaşılır hale gelen çocukta ruhsal bir iyilik hali gözlenir. Self Psikoloji Akademi bünyesinde çocuklarla oyun terapisi uygulamaya yönelik donanımlı bir oyun odası düzenlenmiştir.

 
CİNSEL SORUNLARDA PSİKOTERAPİ

Sağlıklı bir cinsel yaşam; istek, uyarılma, orgazm ve orgazm sonrasından oluşan cinsel yanıt döngüsünün bir bütün olarak işlemesiyle mümkündür. Bu evrelerin bir ya da bir kaçında meydana gelen sorunlar, kişinin cinsel doyumunu ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuzluklar, bireysel ve ilişkisel sorunlara neden olabilmektedir. Cinsel yaşama ilişkin bir aksaklığın psikolojik kökenli olduğuna karar verilebilmesi ancak detaylı bir tıbbi muayenenin sonucunda mümkündür. Herhangi bir fiziksel etken olmaksızın kişinin cinsel yaşamında meydana gelen aksaklıkların psikolojik kökenli olduğu düşünülür. Birçok ruhsal sorunda olduğu gibi cinsel sorunlarda da yalnız davranış/semptom üzerinden yaklaşmak çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle kişinin cinselliği bir bütün olarak ele alınmalı ve kendi psikolojik tarihi ekseninde değerlendirilmelidir. Kimi zaman çözümsüz gibi duran, bir kısır döngüye dönüşen sorunlar profesyonel bir destekle çözülebilmekte ve kişi sağlıklı bir cinsel yaşama kavuşmaktadır. Self Psikoloji Akademide, kadınlarda ve erkeklerde isteksizlik ve uyarılma sorunları, ereksiyon güçlüğü, erken ya da geç boşalma, vajinismus, cinsel ağrı bozuklukları ve diğer cinsel sorunlarda danışanlarımıza psikolojik destek sunulmaktadır.

 
İLİŞKİ VE EVLİLİK PSİKOTERAPİSİ

Sağlıklı bir ilişki, mutlu ve doyurucu bir yaşamın temel belirleyicilerinden biridir. Aksaklıkların yaşanmaya başladığı ilişki ya da evlilikler, çiftin bireysel yaşam kalitesini de düşürebilmektedir. İlişki ve evlilik psikoterapisi, ilişkilerde meydana gelen bu aksaklıkların ruhsal kökenlerinin saptandığı, bu aksaklıkların neden olduğu güncel sorunları çözme hususunda çiftlerin güçlendirildiği, ilişkide yaşanan krizlere müdahale edildiği, aralarındaki iletişim ve ilişkinin düzenlendiği bir süreçtir. Her ilişki kendi içerisindeki kimi aksaklıkları onaracak doğal bir güce sahiptir. Bu nedenle birçok ilişkide yaşanan kimi sorunlar kısa sürede kendiliğinden çözümlenir; fakat kimi aksaklıklar kronik bir hal alır ve çözümlenmesi için bir uzman desteğine ihtiyaç duyulur. Birçok çift, ilişkideki sorunlar kronikleştiğinde ve ilişkiyi sonlandırma arifesinde yardım almak için başvururular. Bu geç kalınmışlık sağlanacak profesyonel desteğin süresini de uzatabilmektedir. O nedenle çiftler, kendi çabaları ve ilişkide sahip oldukları dinamikler ile üstesinden gelemediklerini hissettiği aksaklıklar için geç kalmadan bir uzmana başvurmalıdır. Self Psikoloji Akademi bünyesinde çiftlerle çalışan uzmanlarımız; evlilik öncesi danışmanlık, ilişki sorunları, ilişkide kriz durumları, aldatma, boşanma, kıskançlık gibi konularda danışanlarımıza psikolojik destek sunmaktadır.

 
GRUP PSİKOTERAPİLERİ

Grup psikoterapisi, psikoterapinin temel ilkeleri üzerine inşa edilmiş ve grup terapisti tarafından seçilmiş ve öncesinde bireysel olarak görüşülmüş ortalama 8-12 danışanın katıldığı bir ruhsal destek hizmetidir. Grup psikoterapilerinde kişinin kendine ilişkin ruhsal süreçleri etkileşimsel bir deneyimle fark etmesi, ruhsal aksaklıklarının çözümlenmesinde grup dinamiğinden yararlanabilmesi, empati ve hoşgörü yetisinin gelişmesi, karşılaştığı güçlüklerde yalnız olmadığını hissetmesi, kendine ve ötekine ilişkin farkındalık ve içgörü kazanması amaçlanır.

Self Psikoloji Akademi bünyesinde uzmanlarımız, grup psikoterapileri bir terapist ve bir co-terapist ile sürdürmektedir. Benzer şikayetlere sahip danışanlarla, kapalı gruplar halinde, ortalama 8-10 seans olarak yapılandırılmış grup psikoterapileri yürütmektedir. Görüşmeler, haftada 1 gün ortalama 90 dakikalık seanslar halinde gerçekleştirilir.

Grup psikoterapileri kapsamında, travmatik yaşantılar, kaygı bozuklukları, yeme bozuklukları, alkol ve sigara bağımlığı, cinsel fonksiyon bozuklukları ve sınav kaygısına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

 
PSİKOLOJİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Psikolojik ölçme-değerlendirme, psikiyatri hekiminin koyacağı tanıyı kolaylaştırma ve destekleme, danışanı tanıma ve böylelikle ihtiyaç duyduğu doğru hizmeti sunma ya da yönlendirme amacıyla, objektif ve projektif yöntemler aracılığıyla gerçekleştirilen bir çalışma alanıdır. Self Psikoloji Akademi bünyesinde;

  • Rorschach Mürekkep Lekesi Testi,
  • WISC-R,
  • Stanford-Binet Zeka Testi,
  • Denver 2 Gelişim Tarama Testi,

Benton Görsel Bellek Testi ve diğer zeka/gelişim testleri uygulanmakta ve raporlanmaktadır.

Bunlarla birlikte Self Psikoloji Akademi bünyesinde çalışan uzmanlar danışanları ile yürüttükleri psikoterapi sürecini işlerken danışanı yakından tanımak, yaşadığı ruhsal aksaklığın boyutunu ve tipolojisini belirlemek için çeşitli standart form ve envanterlerden yararlanmaktadır.

 
KURUMSAL DANIŞMANLIK

İş yaşamının insan ruhsallığını, insanın ruhsal iyilik halinin ise iş yaşamındaki verimliliği etkilediği önemli bir gerçektir. Self Psikoloji Akademi olarak ruhsallık ve profesyonellik arasındaki bu doğrusal ilişkiyi gözeterek kurumsal işleyişin bireylerin ruhsal iyilik halini güçlendirecek formda düzenlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Diğer yandan kurumsal işleyişin verimli bir hale gelmesi için çalışanların ruhsal işleyişlerinin güçlendirilmesi ve motivasyonlarının yükseltilmesini önemsiyoruz. Bu bağlamda kurum ve kuruluşlara;

  • Motivasyon,
  • İletişim Teknikleri,
  • Problem Çözme Becerileri gibi konularda eğitimler vermekteyiz.

Bununla birlikte uzmanlarımız aracılığıyla belirli periyotlarda firmaları ziyaret ederek, endüstriyel psikoloji perspektifinden kurumda gözlem ve buna bağlı olarak düzenlemeler yapmaktayız. Kurumsal danışmanlık ve eğitim çalışmalarımız hakkında daha detaylı bilgi almak ve çalışma talebinde bulunmak için kurumsal@selfpsikoloji.com adresine mail gönderebilirsiniz.