Okul Psikolojik Danışmanlarının Yanındayız!

Okul Psikolojik Danışmanlarının Yanındayız!

Okul Psikolojik Danışmanlarının Yanındayız!

Geçtiğimiz günlerde, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’nde gerçekleştirilecek yeni düzenleme ve değişikliklere ilişkin kimi haberler paylaşıldı. Yapılacak düzenleme ve değişiklikler hakkında yetkili mercilerce henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmakla birlikte planlanan düzenlemeye ilişkin eğitim ortamında çalışan meslektaşlarımızın endişelerini paylaşmaktayız.

Düzenleme hakkında paylaşılan haberler doğrultusunda eklenecek ve çıkarılacak yönetmelik maddelerinin, okul psikolojik danışmanlarının mesleki çalışmalarının kapsayıcılığını sarsaracak nitelikte olduğu fark edilmektedir. Mevcut yönetmeliğin 55. maddesinde düzenlenen “verilemeyecek görevler” başlığı, psikolojik danışmanların öğrenciler ile çift yönlü ilişkilere girmemeleri, onların nezdinde bir otorite figürü olmamalarının teminatıdır. Yeni düzenlemeye ilişkin en çok endişe uyandıran husus, bu maddenin yönetmelikten çıkarılarak okul psikolojik danışmanlarının mesleki yetki ve sınırlarının idari mercilerin inisiyatifine bırakılacak olmasıdır.

Okulda nöbet tutan, idari ve meslek tanımı dışında kalan işlerde vazifelendirilen psikolojik danışmanların öğrencilerin nezdinde nötr, tarafsız, güven uyandıran konumu farklılaşacaktır. Didaktik olmak, disipline etmek, idari yaptırım uygulamak ya da uygulamanın parçası olmak; okul ortamında yürütülen psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin doğası için zarar vericidir.

Bilhassa son yıllarda kamuoyunun da yakından takip ettiği birçok çocuk istismarı vakasının okul psikolojik danışmanlarının çabaları ile aydınlatıldığı göz önünde bulundurulduğunda psikolojik danışmanların eğitim ortamlarındaki konumunun ne denli önemli olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Öğrencileri yargılamadan dinleyen, anlayan, temel psikolojik danışmanlık becerilerini kullanarak koruyucu ve önleyici ruhsal çalışmalar yürüten, rehberlik eden bir meslek grubunun çalışma koşul ve sınırlarının farklılaştırılması, başta öğrenci ve ebeveynler olmak üzere birçok kimse için örseleyeci olacaktır. 

Okullarda yapılanan psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisleri, ulusal ruh sağlığı yapılanmasının en önemli basamaklarındandır. Dezavantajlı bölgelerdeki birçok öğrenci ve ebeveyn için okul psikolojik danışmanı, destek alabileceği tek ruh sağlığı çalışanı olabilmektedir. Bu bakışla, eğitim ortamında çalışan psikolojik danışmanların mesleki yeterlilik ve donanımlarını güçlendirmek üzere çalışmalar yürütülmesi gerekirken onların çalışma koşul ve sınırlarının böylesine farklılaştırılmasının izahı mümkün görünmemektedir.

Başta ruh sağlığı alanında faaliyet gösteren mesleki dernek ve örgütler olmak üzere, kamusal alanda ya da özel sektörde çalışmalarını sürdüren tüm ruh sağlığı kurum, kuruluş ve çalışanlarının dayanışmasına gereksinim söz konusudur. Bizler Self Psikoloji Akademi olarak eğitim ortamında çalışan meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu bildirme sorumluluğu hissediyoruz.

Gereksinim olan mesleki ve bilimsel her hususta dayanışmak üzere hazır olduğumuzu bildirir, yönetmelikte gerçekleştirilecek düzenlemelerin mesleki olarak örseleyici değil güçlendirici yenilikler getirmesini umut ederiz.

Self Psikoloji Akademi adına

Uzm. Psk. Dan. Aykut BORA ve Psk. Çağlar KARAMAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.