Freud Hakkında Az Bilinenler

Freud Hakkında Az Bilinenler

Freud Hakkında Az Bilinenler

Bir bilim ve pratik olarak psikanalizi inşa eden büyük deha Sigmund Freud hakkında, teorilerini paylaştığı günlerden bu yana çok şey söylenmiştir. Som altın olarak nitelendirdiği kuram ve pratiği, kendisinin de hayatta olduğu yıllarda ve sonrasında birçok kuramcı tarafından öze sadık bir yaratıcılıkla geliştirilmiştir. Psikanaliz; psikoloji ve psikiyatri dışında sosyoloji, antropoloji, edebiyat ile diğer birçok bilim ve sanat dalında da etkili olmuş, “insanı” anlamada önemli bir bakış sunmuştur. Freud’un kuramı kadar öznel yaşamı da merak edilmiş, günümüze dek gerçek ya da spekülatif bir çok sav ortaya atılmıştır. Bu yazıda Freud hakkında bazı bilgiler paylaşılmıştır. Pedagog

Keyifli okumalar!

1. Bir Hekim Olarak Freud

Freud 26 yaşındayken Martha Bernays’a aşık olup hemen evlenmek istemiş, fakat  ailesiyle yaşaması ve çalıştığı laboratuvardan tatminkâr bir maaş alamaması, bu hayalini ertelemesine neden olmuştur. Bunun yanında Bernays ailesinin, Freud ailesine göre daha varlıklı olması evlilikleri önündeki diğer engeli oluşturmuştur. Bernays’lar kendileriyle eşdeğer olmayan bu aileye, özellikle işsiz Freud’a karşı büyük bir önyargı içerisine girmişlerdir. Psikolog

Bu yüzden genç aşıklar kendi aralarında gizlice nişanlanmışlardır. Bu yaşantılar sonrası Freud, okuldaki hocasının da cesaretlendirmesiyle araştırma laboratuvarındaki işini bırakıp hekimlik karar vermiştir. Viyana Hastanesinde üç sene boyunca cerrahlıktan, psikiyatristliğe çeşitli dallarda deneyim kazanmıştır. Hissettiği tutkulu sevdayı her gün bir çiçek ve latince bir mısrayla Martha’ya hatırlatmış ve dört senelik nişanlılık dönemi ardından nihayet evlenmişlerdir. Psikoloji

Ardından kadınların cinsel gelişiminden, endişe duygusuna, yıkıcı dürtülerden ölüme kadar birçok konuda, sayısız psikolojik buluşun altına imza atmıştır. Martha’ya olan duyguları, akademik kariyerinin bilimsel araştırmalardan psikolojik araştırmalara doğru yönlendirmesinin dönüm noktası olmuştur.  psikoterapi

2. 1880li Yılların Mucize İlacı: Kokain

Freud koka bitkisiyle askeri bir dergideki makalede tanışmıştır; askerlerin savaş öncesinde kokalı içkilerle daha saldırgan ve kışkırtıcı olmaları, Freud’un aklına antidepresan olarak koka bitkisini kullanabileceğini getirmiştir. Genç yaşlarda kokainle bizzat tanışması, etkilerini kendi üzerinde gözlemlemesine sebep olmuş ve görmüştür ki; içinde bulunduğu nevrotik ve nevrastenik belirtiler zamanla kaybolmuştur. çocuk psikoloğu

Güçlü olmayan cinsel yönlerinin koka bitkisiyle kamçılandığının farkına varmıştır. Freud koka bitkisinin antidepresif yanıyla ilgilenirken hastasının yüzünde oluşan bölgesel uyuşuklukları görmüş; fakat kendisinden önce Viyanadaki Karl Koller adındaki göz doktorunun kokaini ameliyat sırasında lokal anestetik olarak kullanmaya başladığını açıklaması Freud’u başka buhranlara itmiştir. Koka bitkisi üzerine pek çok araştırma yapması ve yazı yazmasına rağmen başka bir doktorun tıp tarihine geçmesi, onu büyük bir buluşun altına imza atamadığı düşüncesiyle derinden sarsmıştır. depresyon

On üç yıl süren araştırmalarının ardından yüksek dozdaki kokainin insan yaşantısına neden olan olumsuz yönlerinden dolayı, düşük dozdaki kokainin tıp bilimine yararlarını savunmayı bırakmıştır. Kendisi ise ara sıra migren, burun iltihabı gibi nedenlerle 1880 yılının ortalarına kadar kokaini kullanmaya devam etmiştir. hiperaktivite

3.Nazizm Ateşiyle Yakılan Kitaplar

1933 yılında Hitler Almanya’da iktidara geldiğinde; elbette ki psikanalizden, cinsellikten ve insan psikolojisinden bahseden Freud şimşekleri üstüne çekmiştir. Berlin meydanlarında kitapları yakılmaya başlanmış, teorileri üzerine konuşulması yasaklanmıştır. 1938 yılında faşizm rüzgarı Viyana sokaklarında esmeye başladığında Sigmund Freud şehri terk etmek istememiştir. Evi Nazi grupları tarafından defalarca basılıp kızı Anna tutuklandıktan sonra yaşamı hakkında endişelenmeye başlamıştır. Arkadaşlarının ve Maria Bonaparte’ın yardımıyla kızını Nazilerin elinden alıp, eşi ve belirlediği yakınlarıyla gönülsüz şekilde Londra’ya göçmeyi kabul etmiştir. oyun terapisi

‘’Ne çok ilerleme kaydediyoruz(!) Ortaçağ’da olsa beni yakarlardı; şimdi ise kitaplarımı yakmakla yetiniyorlar.’’ panik atak

4.Açılmamış Yazışmalar

Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kütüphane arşivleri günümüzde pek çok ünlü düşünürün yazışmalarına, vasiyetlerine ve orijinal el yazma eserlerine ev sahipliği yapıyor. Freud’un yazışmalarını, meslektaşları ve danışanları hakkındaki el yazmalarını ve özel mektuplarını içinde barındıran 153 kutunun bulunduğu arşivde, her kutunun Freud ve ailesi tarafından belirlenen özel şartnameleri bulunuyor. Bu kutulardan açılmamış 19 tanesi 2020, 2050 ve 2057 yılına kadar kilitli kalmaya devam edecek; 8 tanesi ise sonsuza kadar mühürlü kalıp içindeki sırları kendine saklayacaktır.  sınav kaygısı

5.Meşhur Kadife Divanı

Freud Viyana’da açtığı kliniğinde hipnoz ve psikanaliz üzerine çalışmalar yaparken, hastalarının yatar pozisyondayken transa daha çabuk geçtiğini ve bu şekilde hastalarıyla daha verimli iletişim kurduğunun farkına varmıştır. Ardından bizzat geliştirip psikanalizin merkezine yerleştirdiği konuşmaya dayalı tedavisinde kullanmak için çeşitli koltukları ofisine yerleştirmiştir. Aralarında en meşhur olanıysa hastası Madame Benvenisti’nin teşekkür ifadesi olarak hediye ettiği rahat ve sade olanıdır. Freud bej kumaşlarla kaplı olan bu konforlu koltuğu daha sonra kaliteli İran halılarıyla ve kadife kumaşlarla kaplatmıştır. Bu koltuğun pek çok yaşantıya tanık olması Freud’un koltuğu Viyana’dan Londra’ya göçerken yanına almasına sebep olmuştur. Freud yaşamının sonuna kadar sandalyesini bu koltuğun baş kısmına konumlandırarak hastalarını dinlemiştir. Şimdiyse bu değerli koltuk Freud’un Londra’daki evinde ziyarete açık şekilde sunulmaktadır. anadolu yakası psikolog

6.Kanserle Mücadele Yılları

Freud yirmili yaşlarında sigara kullanmaya başlamış, tütün bağımlısı olarak yaşamına devam etmiştir. Tütün mağazasına uğramak Freud’un günlük rutinleri arasında yer almıştır ve gün içerisinde yirmiden fazla sigara tükettiği bilinmektedir. Doktorlarının uyarılarına rağmen bu sıklığı azaltmayan Freud, yaratıcılığının ve üretkenliğinin bu alışkanlığıyla kamçılandığını düşünmüştür. 1923 yılında Freud’un çenesinde fark edilen kanserli tümör, çenesinin büyük bir kısmının alınmasına neden olmuştur. İlk ameliyat tarihinin ardından gelen 16 yıl boyunca 33 çene ameliyatı geçirmiştir. Tedavi sürecinde çene ve sinüsleri arasına yerleştirilen büyük protezler ile hayatını devam ettirmiş, zaman zaman yemek yeme ve konuşma güçlüğü çekmiştir. Çektiği acılara rağmen tütüne olan ilgisini azaltmamış ve puro içmeye devam etmiştir.  cinsel terapi

7.Hollywood’un Teklifi

1925 yılında Freud’un geniş mecralara yayılan ünü, Hollywood film prodüktörü Samuel Goldwyn’ın ilgisini çekmiştir. Goldwyn Freud’un özel hayatı hakkında bir film çekmek istemiş ve $100,000 karşılığında Freud’un filmin senaryosunu yazmasını veya senaryo yazılırken bizzat yardım etmesini istemiştir. Bu yüklü miktardaki parayı geri çeviren Freud, aynı yıllarda Chicago’nun büyük yayınevlerinden birinden $25,000 değerinde bir teklif almıştır. Teklifte, o dönemde kusursuzca cinayet işlemeyi hayatlarının amacı haline getiren Leopold ve Loeb adındaki iki üstün zekalı gencin Freud tarafından analizinin yapılması ve kitap haline getirilmesi istenmiştir. Freud etik bulmadığı ve psikanalizin çeşitli spekülasyonlara alet edilmemesi için bu teklifleri miktarına bakmadan reddetmiştir. istanbulda psikolog

8.Yılan Balıkları Üzerine Çalışmalar

Öğrenciliğinin ilk yıllarında Freud’un zoolojiye (hayvan bilimi) büyük merakı olduğunu biliyor muydunuz? Yılan balıklarının cinsel organları üzerine yapacağı araştırma için İtalya’ya düzenlediği gezide, profesörü tarafından erkek yılan balıklarının gonad yapısını çözümlemesi için görevlendirilmiştir. Çözüme ulaşamayan pek çok araştırma yapmış, saatlerce yılan balıklarının biyolojik yapısını çözümlemiştir. Genç Freud bunun gibi araştırmalarla hayvan bilimine büyük katkı sağlamıştır. hiperaktif

9.Meşhur “Bazen Bir Puro Sadece Bir Purodur” Sözü

Söz konusu olan hikayede çevresinden bir kişi Freud’a puroyu ne ile sembolize ettiğini sormuştur. Rivayete göre Freud’un ağzından ‘’ her nesne altında sembolik bir anlamaz içermez, bazen bir puro sadece bir purodur’’ sözleri dökülmüştür. Freud’a ait pek çok söz yazışmalarına dayandırılırken,  bu sözüne ait bir kaynakça bulunamamıştır. Gerçekte, bu sözün bir gazeteci tarafından uydurulduğu düşünülmektedir. Oyun terapisi

10.Amerika Ziyareti

Meslek yaşantısı boyunca pek çok ülkeye araştırma, tedavi ve seminer için seyahat eden Freud, şaşırtıcı biçimde Amerika’ya bir kere gitme fırsatı bulmuştur. G. Stanley Hall tarafından Clark Üniversitesi’ne psikanaliz üzerine konuşması için davet edilen Freud, meslektaşları Jung ve Ferenczi yanına alarak bu buluşmayı gerçekleştirmiştir.  Ziyaretinden önce Brill ve Ernest Jones ile bir kaç gün geçirip psikanaliz üzerine önemli makaleler yazmıştır. 83 yıl süren hayatında bir kez Amerika’yı ziyaret etmesine rağmen, pek çok Amerikalı meslektaşını peşinden sürüklemeyi başarmıştır. 

11.Aktif Ötenazi ile Ölümü

 

Freud’un ölümünün ardından 77 yıl geçse de ötenazi ve doktor desteğiyle ölüm kavramları günümüzde hala etik açıdan tartışılmaktadır. 1939 yılının sonlarına doğru sağlığı gittikçe kötüleşen ama zihni asla bulanıklaşmayan Freud, acılara dayanamaz hale gelmiştir. İlerleyen kanser hastalığı artık tedavi edilemez bir hal almıştır. Bunun üzerine doktoru Max Schur’u yanına çağırtarak yardım istemiştir. Zamanında Freud’un gereksiz acı çekmesine izin vermeyeceğinin sözünü veren doktor, kızı ve eşinden onay alarak Freud’un hazır hissettiği bir anda 0,021 gram morfini damarlarına enjekte etmiştir. Gücü tükenen ve uyuşturucuya alışık olmayan bedeni bu küçük doz ile huzur dolu bir uykuya geçmiştir. 23 Eylül 1939’ da gece yarısından hemen önce Freud’un uzun yaşamı son bulmuştur. Freud’un bedeni 26 Eylül sabahı Golders Green’de yakılmıştır. Günümüzdeyse külleri, en sevdiği Yunan kupalarından birinin içinde istirahat etmektedir.

‘’Değerli Schur, ilk konuşmamızı muhakkak hatırlıyorsundur. Zamanım geldiğinde gidebileceğimin sözünü vermiştin.. Artık bu işkenceden başka bir şey değil ve hiçbir anlamı yok..’’

Freud’un doktoruna son sözleri (Cohen, 2009)

 12.Çalınmaya Çalışılan Küller

Freud’un ölümünden sonra yakılan bedeninin ardından kalan külleri, Maria Bonaparte tarafından Freud’a hediye edilen antik Yunan kavanozuna yerleştirilmiştir. Martha Freud’un ölümünden sonra, külleri İngiltere’de ki ölülerin yakıldığı Golders Green Krematoryumuna nakledilmiştir. 2014 yılının Ocak ayında Freud’un küllerini çalma girişiminde bulunan hırsızlar, polis tarafından engellenmiş fakat rapora göre küllerin bulunduğu 2.300 yıllık antik kavanoza ağır hasar vermişlerdir.

Yayına Hazırlayan
Büşra İŞCAN
Psikolojik Danışman

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.