Aile Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri

Aile Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri

Aile Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri

Aile kuruluşundan itibaren belirli evrelerden geçer. Bir ailenin yaşamında kilometre taşları olarak adlandırabileceğimiz noktalar ile başlayıp, belirli bir süre, bir başka dönemin kilometre taşına kadar devam eden bu evreler hemen her ailede birkaç istisna dışında mutlaka yaşanır. Söz konusu bu evrelerin her birinin kendine has özellikleri vardır. Bu genel özellikler ailenin yapısına, özelliklerine bağlı olarak özel önem kazanır. Kazandığı bu özel öneme dayalı olarak da süresi azalır ya da uzar. Bunun dışında o aile için kazandığı anlam farklılaşır. Söz gelimi aynı adı taşıyan bir evre, bir aile için çok anlamlı, önemli ve o aile için yaşamsal değeri olabilirken bir başka aile için son derece sıradan bir evre olarak kalabilmektedir.[ psikolog ] .

AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ

Aile yaşam döngüsü olarak adlandırılan söz konusu bu evreleri kısaca evlilik, çocukların doğumu, okul yılları ve ergenlik, okuldan mezuniyet- işe ya da daha ileri eğitime başlama, çocukların evden ayrılması, emeklilik gibi kavramlar altında incelemek mümkündür. Evliliğin başlamasından, eşlerin ölümüne kadar geçen bu süreçte, aile bireyleri her aşamada farklı roller, farklı sorumluluklar, farklı görevler yüklenirler ve üzerlerine düşeni yapmaya çalışırlar. Üzerlerine düşen görevleri yerine getirirken farklı ilişkiler kurmak zorunda kalırlar ve kendilerini sürekli olarak bir değişimin içerisinde bulurlar. Değişimin gerektirdiği farklı aşamalara bağlı olarak değişik deneyimler yaşarlar.

Döngünün her aşamasında aile çeşitli sorunlarla yüz yüze gelebilir. Yaşamını devam ettirebilmek için bu sorunları çözmek zorundadır. O nedenle var gücü ile bu sorunları çözmeye uğraşır. Bu gayret ona yeni beceriler kazandırır. Örneğin ailenin yapısındaki büyük bir değişiklik (yeni bir bebeğin dünyaya gelmesi) ya da özerklik anlamında bireylerin durumlarında önemli bir değişim (ergenliğe girme, evden ayrılma vb.) ailenin kompozisyonunu tamamen değiştirebilir. Bunun dışında ailenin dışında gerçekleşen olaylar (yeni bir şehre taşınma, iş değişikliği, ekonomik dalgalanma vb.) aileyi daha fazla stresli olma ve yeni bir uyum sağlama yönünde çabalamaya zorlayabilir. Aile bu yeni duruma uyum sağlayamazsa kriz yaşanır ve ortaya çıkan krizle uğraşmak zorunda kalır. Aile bu krizden başarı ile çıkarsa çok güzel bir deneyim kazanmış olur; güçlenir. Aksi durumda aile yaşam döngüsünü tamamlayamadan süreç bitebilir. Yani aile birliği, kurulduktan sonra çeşitli evrelerden geçerlerken; kimi aileler, yaşam döngüsü olarak isimlendiren bu evreleri tamamlayabilir, kimileri ise tamamlayamaz.

Yararlanılan Kaynaklar:

Özabacı, N. Erkan, Z. (2013 ). Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalarına Genel Bir Bakış. Pegem Akademi.

Yazıcıoğlu, Y. Aile İçi Uyumlu Etkileşim. Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Uzm. Psk. Dan. Banu BEKÇİ
Aile ve Çift Terapisti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.