Oyun Terapisi

Oyun Terapisi

Oyun Terapisi

Oyun terapisi, çocukların uyumlu ve mutlu olarak yaşamalarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. Çocukların oyunu ve oyuncakları kullanarak kendilerini ifade etme gereksinimlerine odaklanan özel bir süreçtir. Oyun, çocuğun genel anlamda hayatı deneyimlemesine olanak sağlayan, yaratıcılığını geliştiren, mekân ve zaman bütünlüğünü kavramasını kolaylaştıran, motor becerilerini destekleyen, genel gelişimine büyük katkı sağlayan bir eylemdir.

Zihinsel ve motor becerilerini geliştirmesinin yanı sıra bir diğer özelliği ise çocuğun içinde yaşadığı duygusal çatışmaların çözülmesini sağlamaktır. Çocuk özellikle yalnız oyun oynarken, tamamen kendi kurguladığı oyunu oynar ve kendi içinde çözemediği sorunlarla oyuncaklar vasıtası ile yüzleşir.

Oyun Terapisi

Oyun terapisi çocuğun yaşadığı sıkıntıları anlayabilmek ve çocuğu bunlarla yüzleştirip çözüm üretebilmesini sağlayabilmek üzerine kurulmuş bir yöntemdir.Çocukların kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir ortam oluşturulur ve bu güvenli ortamda çocuğun, yaşadığı sorunları fark edebilmesi ve bunlarla nasıl başa çıkabileceğini öğretilmesi esas alınır.

Yetişkinler bir sorunla karşılaştığında bu sorunu çözebilmek adına farklı yöntemleri düşünür, işin içinden tek başına çıkamazsa bir uzmandan ya da güvendiği birilerinden yardım alır, çözümü sağlarlar. Fakat çocuklar bu sorun tespiti ve çözümünü yetişkinler gibi yapamamaktadır.Oyun terapisinde çocuklar bunu hayal güçleri ile yapmaktadırlar.

Yaşadıkları hayal kırıklıklarını yeniden oyunda canlandırarak gerektiğinde yönlendirmeler ile alternatif baş etme yöntemleri keşfederler ve bunları gündelik yaşantılarına aktarmayı öğrenirler.

oyun terapisi

Özel olarak tasarlanmış oyun odasında her biri özel olarak bir anlam taşıyan oyuncaklarla oynayan çocuk, terapistin kabul edici tavrı ile birlikte toplum ya da aile tarafından doğru kabul edilmeyen düşüncelerini çekinmeden aktarır.

Bu durum hem çocuğun bu duyguları doya doya yaşayıp içini dökmesini sağlar, hem de bu duyguları nasıl kontrol edeceği konusunda terapistinden yardım alır.

Yaşadığı problemin kaynağının farkında olmayan çocuk, oyun oynarken yaşadığı sorunları ister istemez oyuncaklar ile anlatır vaziyete gelmektedir.

Mesela bir oyuncak evinde aile yaşantısı kurgularken baba oyuncağını sürekli olarak yerleştirmeyi unutması ya da öfkeyle bir kenara fırlatması çocuğun baba ile olan ilişkisinde bir şeylerin doğru gitmediğini işaret etmektedir.

Oyun terapisinde “yönlendiren“ ve “çocuk odaklı” 2 tür yöntem kullanılmaktadır. Yönlendiren yöntemde terapist, belirlediği sorunlarla çocuğu yüzleştirmek ve çözümler üretmek adına oyunun kurgusunu belirler.

Çocuk odaklı yöntemde ise terapist sadece figürandır, oyunu kuran, yöneten ve oynayan çocuktur, eğer çocuk isterse terapist de oyuna dahil olur. Duruma göre iki yöntem de terapi sürecinde kullanılır.

Endişe, kıskançlık, korku, takıntı, özgüven problemleri, dürtüsellik, saldırganlık, uyum sorunları, yeme alışkanlıkları, uyku problemleri gibi konularda yardımcı olduğu gibi yaşadığı ağır travmalarla (ölüm, boşanma, cinsel taciz) yüzleşip bu yaralarını sarmasına da olanak sağlamaktadır.

 

Psikolog Çağlar Karaman

Self Psikoloji Akademi