Seri Katil Bilmecesi

Seri Katil Bilmecesi

Geçtiğimiz günlerde Tuzla’da işlenen bir cinayet ve sonrasındaki gelişmeler, seri katil bilmecesini bir kez daha akıllara getirmiş görünüyor. Kırk yaşlarında, tarih öğretmeni bir kadının öldürülmesinin ardından zanlının işlemiş olduğu varsayılan diğer cinayetler de göz önünde bulundurularak “seri katil” olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Oysa zanlının seri katil olabileceğine ilişkin bilgi ve işaretler kriminolojik açıdan bir çıkarsama yapılabilmesi için yeterli görünmüyor. Diğer yandan zanlı hakkında medyada yer alan haberler, farklı bir katil profili çiziyor şimdilik.

Fransızca eğitim veren bir liseden mezun olduğu ve ülkenin önde gelen üniversitelerinden birinde doktora eğitiminin sürdüğüne ilişkin haberler söz konusu. Yakın bir zamanda bir haber sitesi, mezun olduğu lisede düzenlenen yıllıkta kendisi hakkında yazılanları yayınladı. Arkadaşları tarafından kendisi hakkında daha çok “anormal, tuhaf, sapık ve taşkın” olduğuna ilişkin göndermelerde bulunulduğu fark ediliyor. Son zamanlarda çalıştığı bir iş yerinin sahibi de zanlının “tuhaf” olduğuna fazlasıyla vurgu yapıyor. Medyada yer alan bilgiler, zanlının kendisi ve ailesini farklı kimliklerle tanıttığına dikkat çekiyor. Son günlerde gündemi meşgul eden zanlının bir seri katil olup olmadığı en azından şimdilik belirsiz gibi görünse de dissosiyatif çekirdeği olan ileri düzey psikopatolojilerin varlığı muhtemel gibi görünüyor. 

Travmatize

Seri işlenen cinayetler ve failleri, toplumu travmatize etmekle birlikte toplumun konuya ilişkin merakını da körükler. Seri katillere ilişkin kitaplar, filmler ve televizyon dizilerine olan ilginin bu meraktan kaynaklanması da oldukça muhtemel. Bir cinayet zanlısının birden fazla cinayet ile anılması, zanlının seri katil olabileceğine ilişkin soru ve ihtimalleri de beraberinde getiriyor. Medyada yer alan haberlerde seri cinayet vurgusunun yapılması haberi daha okunur kılıyor ve medya, konuya ilişkin kamuoyu merakını körükleyebiliyor. Tuzla’da işlenen cinayetin seri halde işlenen cinayetlerin bir parçası olup olmadığına ilişkin kesin bir veri henüz yok. Konuya ilişkin toplumsal merakın giderilmesinde bilimsel bir çerçeveye ihtiyaç duyulmaktadır. Böylelikle bilimsel olarak dahi sınırları mutlak bir çerçeve ile belirlenmekte güçlük çekilen seri işlenen cinayetlere ilişkin medyatik manipülasyonun önüne geçilebileceği düşünülmektedir.

Seri Katiller

Seri katiller; birbirinden bağımsız iki cinayet işlemiş, cinayeti gerçekleştirme motivasyonları kolaylıkla anlaşılamayan ve öngörülemeyen, yakalanmaması halinde kompulsif bir şekilde cinayet işlemeyi sürdürecek kimselerdir. Seri katiller tarafından işlenen cinayetler, kitle katliamı ve tesadüfi cinayetlerden farklıdır. Örneğin elindeki silahla bir okulun bahçesine giren ve birbiri ile bağlantısı olmayan kimseleri öldüren bir kişinin işlediği cinayet, bir kitle katliamıdır ve seri cinayet tanımına uymamaktadır. Diğer yandan yolculuğu boyunca karşılaştığı kimseleri yine belirgin bir motivasyon olmaksızın rastgele öldüren bir kimsenin gerçekleştirdiği ise tesadüfi cinayetlerdir.

Seri katillerin profillerine ve öldürme paternlerine ilişkin hususlara yer verilmesi seri cinayetlerin anlaşılmasını ve diğer insan öldürme eylemlerinden ayrılmasını kolaylaştıracaktır.

Seri katillerin büyük çoğunluğu normal ya da normalin üstünde bir zeka bölümüne sahiptirler.

Parçalanmış ailelerde ya da devlet kontrolündeki yurtlarda büyümüş olmaları kuvvetle muhtemeldir.

Birçoğunun çocukluk çağı istismar öyküsünün olduğu ve çocukluk yaşantılarında örselenen, aşağılanan ve değersiz hissettirilen kimseler olduğu varsayılmaktadır.

Yapılan çalışmalar, çocukluk çağında hayvanları işkence ederek öldürdüklerine işaret etmektedir. Çocukluk çağında hayvanlara yönelik gerçekleştirilen yıkıcı davranışları animistik düşünce nedeniyle sergilenen davranışlardan farklıdır.

Çocukluk çağı psikopatolojileri irdelendiğinde piromani (yangın çıkarma) ve enurezis (alt ıslatma) öyküleri olduğu görülmektedir.

İşledikleri cinayetlerde ayini andıran ritüeller mevcuttur ve kendilerine has bir yönteme sahiptirler.

İlk denemelerinde başarısız olma olasılıkları yüksektir; fakat yakalanmadan cinayet işlemeye devam etmeleri halinde gittikçe profesyonelleştikleri bilinmektedir.

İşledikleri cinayetin gerçek motivasyonuna dair kendilerinin dahi farkında olmadığı bilinçdışı kökenler söz konusudur.

Cinayet işlemelerinde etken olabilecek durum ya da olaylar çoğu zaman yalnız tetikleyici birer faktörken gerçek motivasyonları anlaşılması güç ve oldukça komplikedir.

Seri Katiller İz Bırakır

Birçok seri katil olay yerinde kendisi ile ilişkilendirilmesi muhtemel bir iz bırakır. Bu iz, seri katilin imzasıdır. Bu imza sayesinde birbirinden bağımsız gibi görünen cinayetler arasında bir bağ kurulur ve kurulan bu bağa rağmen katilin yakalanmaması onda tüm güçlü bir doyuma neden olur. Yakalanmamak, seri katilin sonraki cinayetleri için önemli bir motivasyon kaynağıdır.

Öldürdükleri kişiler onlar için cansız bir nesne gibidir. O nedenle öldürdükleri kişiler ile empati kuramazlar ve antisosyal bir işleyişe sahiptirler.

Birçok seri katil öldürdükleri kimselerden bir parça almayı tercih ederler. Bir kıyafet, takı ya da herhangi bir uzuv olabilen bu parça, seri katilin bir sonraki cinayetine kadar doyum sağladığı bir fetiş nesnesidir. Bu parçanın varlığından aldığı hazzın ve doyumun azalmasıyla birlikte yeni bir cinayet işlemek üzere harekete geçer.

Araştırmacılar, seri işlenen cinayetlerde cinsel sadistik motivasyonun etkili olduğu görüşündedirler. İşledikleri cinayetlere cinsel bir davranışın eşlik edip etmemesinden bağımsız olarak seri halde gerçekleştirdikleri öldürme davranışından cinsel bir haz ve doyum elde ettikleri varsayılmaktadır.

Sanıldığının aksine ceza-i sorumluluklarını ortadan kaldıran psikotik bir patoloji söz konusu değildir. Psikotik işleyişe sahip katillerin işledikleri cinayetler çoğunlukla gelişigüzel ve plansız olmaları nedeniyle diğerlerinden ayırt edilebilir. İşledikleri cinayetler çoğunlukla hezeyanları ile ilişkilidir.

Sonuç olarak anlaşıldığı üzere bir kişinin birden fazla cinayet işlemesi seri katil olduğu anlamına gelmemektedir. Seri işlenen cinayetler, tipik ve kolay tanınabilirmiş gibi varsayılsa da anlaşılması güç ve komplike işleyişlerdir. Anlaşılması için detaylı bir kriminolojik ve adli psikiyatrik bakışa ihtiyaç söz konusudur.

 

Aykut Bora

Self Psikoloji Akademi