Eyvah Çocuğum Mastürbasyon Yapıyor

Eyvah Çocuğum Mastürbasyon Yapıyor

Eyvah Çocuğum Mastürbasyon Yapıyor

Anne babalar genelde başlıkta olduğu gibi ifade etmezler durumu. Çocuk ve mastürbasyonu aynı cümlede kullanmak onlar için epey zordur. Kimi zaman çocukla ilgili başka bir problem durumundan bahsederken konuyu oraya getirirler. Söylerken sıkılır, utanır ve kimi anahtar kelimeler vererek durumu uzmanın tanımlamasını beklerler. Kimi zaman da içeri bir hışımla girer ve ne yapacağını bilemez bir halde ağlamaya başlarlar. Mastürbasyon yapanın kız çocukları olması halinde ise anne babalar daha çok endişe duyarlar ve bunu bir uzmanla paylaşmak dahi onlar için utanç kaynağıdır. Bu çalışmada anne babaları böylesine endişelendiren mastürbasyonun ne demek olduğu, çocukların neden mastürbasyon yaptıkları, anne babaların hangi durumlarda endişelenmesi ve neyi yapıp neyi yapmamaları gerektiği konularına değinilecektir.

Mastürbasyon; kişinin kendi cinsel organını el, başka bir organ ya da cisimle uyarması ile birlikte bundan haz ve doyum sağlama sürecidir. Tek bir cinsiyete özgü bir davranış olmamakla birlikte yalnızca belirli bir yaş aralığındaki kimselere de mahsus değildir. Kimi toplumsal, kültürel ve dini inanışlar, mastürbasyonu onaylamaz hatta lanetler. İnsanlık tarihi incelendiğinde de mastürbasyon yapmanın ayıp, günah hatta ölümle cezalandırılacak bir suç olarak görüldüğü dönemlere rastlamak mümkündür. Daha çok erkek mastürbasyonu na odaklanan bu yaptırımlar, spermlerin boşa harcanarak üremeye hizmet eden cinselliği amacından saptırdığı gerekçesiyle uygulanmıştır. Diğer yandan geçmişte ve günümüzde mastürbasyonla ilgili olarak yanlış inanış ve mitlere rastlamak da mümkündür. Bunlardan bazıları mastürbasyon yapmanın fiziksel gelişimi durdurduğu, insanları delirttiği ve vücutlarında ölümcül hastalıklara neden olduğu ve onları ahlaksızlaştırdığıdır. Konu çocukluk çağı mastürbasyonu olduğunda ise anne babalar özellikle çocuğun gelecekte ahlaksız ve seks düşkünü biri olacağından korkmaktadırlar.

Peki, çocuklar neden mastürbasyon yaparlar? Her insan doğumundan itibaren libido adı verilen bir cinsel enerjiye sahiptir. Bu enerji, farklı gelişim dönemlerinde vücudun farklı bölümlerinde yoğunlaşır. Genel olarak yaşamın ilk iki yılında bu enerji çocuğun ağız bölgesindedir. Ardından anal kaslar üzerindeki kontrolün gelişmesiyle birlikte bu enerji çocuğun anal bölgesine kayar. Üç yaş ve üzeri çocuklarda bu enerji artık genital bölgelerdedir. Cinsel organlarına dokunduğu zaman hissettikleri, annesinin memesini ya da kendi parmağını emerken hissettiklerinden farklı değildir; fakat çocuğun dokunduğu yerin cinsel organı olması anne babayı endişelendirir. Oysa çocuğun parmağını emmesi daha az cinsel değildir. Yaşamının ilk yıllarında yaşadığı gerilimi parmağını emerek gideren çocuk, üç yaşlarından itibaren cinsel organına dokunarak haz almakta ve kendisini rahatlatmaktadır. Erkek çocuklar, cinsel organlarına doğrudan elleriyle dokunarak haz alırken; kız çocukları daha çok sert ve köşeli cisimlere sürtünürler. Cinsel organına dokunmanın kendilerinde uyandırdığı haz ve rahatlama, onların en çok keyif aldığı yaşantıları haline gelmektedir.

Bu oldukça evrensel, insani, doğal ve anlaşılır bir yaşantıdır. Çocuğun gündelik yaşamında keyif aldığı etkinliklerin sınırlı olması, onu kendisine en çok keyif veren davranışa yani mastürbasyona mecbur kılmaktadır. Yalnız kaldığı her anda cinsel organına dokunarak rahatlamaya çalışır. Aslında bu oldukça normaldir. Anne babaların endişelenmesi gereken husus, bu durumun sıklığı ve mahremiyet sınırlarının yitirilmesidir. Gün içerisinde çok sık ve uzun süreli mastürbasyon yapan çocuğun durumu anne babayı endişelendirmelidir. Sıklık tanımının kesin bir çizgisi olmamakla birlikte çocuğu diğer etkinliklerden alıkoyacak ve enerjisini tüketecek düzeyde tekrarlanan mastürbasyon, sıklıkla gerçekleşiyordur. Çok sık ve uzun süreli mastürbasyon yapan çocuk muhtemelen yalnızdır. Duygusal ihtiyaçları karşılanmıyor, ebeveynleriyle yeteri kadar vakit geçiremiyor dur. Sarılma, kucaklanma ve okşanma gibi anne babası tarafından sunulması gereken fiziksel yakınlıktan mahrumdur. Böyle bir psikolojik ortama sahip çocuğun sık ve uzun süreli mastürbasyon yapması kuvvetli bir ihtimaldir.

Mahremiyet Sınırı

Anne babaların endişelenmeleri gereken bir diğer husus ise çocuğun mastürbasyon davranışını, mahremiyet sınırlarının dışına taşımasıdır. Evin salonunda, komşuda, okulda ya da benzer yerlerde yapılan mastürbasyon, çocuğun mahremiyet sınırlarını aşar. Komşu ziyaretinde hemen herkes salonda otururken erkek çocuk bir köşeye çekilip cinsel organıyla oynayabilir ya da kız çocuk birilerinin oturduğu koltuğun köşesini genital bölgesine denk getirerek sürtünebilir. Anne babalar genelde bu tablo karşısında ne yapacağını bilemez. Çoğunlukla oturduğu yerden öfkeyle kalkar ve çocuğu oradan uzaklaştırır. Çocuğun mastürbasyon yaptığını fark eden anne babaların yaşadığı yoğun endişenin ardında çocuğun sapık olacağı düşüncesi yatmaktadır. Oysa bu durum sapıklığın habercisi değil; bilakis çocuğun olağan psikoseksüel gelişiminin bir parçasıdır.

Anne babaların yapması gereken ilk şey, bunun olağan olduğunu kabul etmeleridir. Çocuğa verilen tepkiler ve çocuğun mastürbasyon davranışını bırakması için uygulanan yaptırımlar, onun gelecekteki cinsel yaşamını da olumsuz etkileyebilmektedir. Mastürbasyonun olağan gelişimin bir parçası olduğunu kabul eden anne babalar, ardından çocuğa bunu nerede yapıp nerede yapamayacağını öğretmelidirler. Zaman zaman özel bölgelerine dokunmalarının normal olduğunu; fakat kendilerinden başka hiç kimsenin oraya dokunmasına izin vermemeleri gerektiğini vurgula malıdırlar. Özel bölgelerine başka kimselerin yanında dokunmamaları ve bunu yalnızca kendi odalarında yapmaları gerektiğini anlatmalıdırlar.

Konuşurken suçlayıcı ve öfkeli bir ses tonu yerine, onu anladığını ve yardım etmek istediğini ifade eden bir ses tonu kullanmalıdırlar. Anne babalar, çocuğun günlük yaşamında keyif aldığı etkinler düzenlemeli böylece mastürbasyon dışında da keyif alacağı bir şeyler olabileceği mesajını vermelidirler. Çocuğa sarılarak fiziksel yakınlık ihtiyacını gidermeli ve çocuğu oto erotik bir yalnızlıktan kurtarmalıdırlar. Çocuk uyumadan önce ona masal okumalı ya da sohbet ederek uyumasını sağlamalıdırlar. Diğer yandan anne babalar, çocuğun mastürbasyon yapabileceği her anı ve ortamı kontrolsüz işgal etmeyerek çocuğun zaman zaman kendi bedenini keşfetmesine izin vermelidirler. En önemlisi de anne babalar bu konuda yetersiz kaldığını hissettiklerinde bir psikolojik danışmana başvurmalı ve cinsel danışma almalıdırlar.

Aykut Bora

Self Psikoloji Akademi