Bireysel Psikoterapi

BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Bireyler, zorlayıcı bir ruhsal yaşantı sonrasında desteğe ihtiyaç duyabileceği gibi bariz bir belirtileri olmaksızın kendini tanıma, ruhsal çatışmalarını anlama ve çözme, yeterlilik ve gizil yönlerini keşfetme, yaşam kalitesini arttırma gibi gerekçelerle de bireysel danışmanlığa ihtiyaç duyabilirler. Bu yönüyle bireysel psikolojik danışmanlık, kişinin iç dünyasına yönelik gerçekleştirdiği ruhsal bir çalışmadır. Bu…

Read more

ÇOCUK VE ERGEN DANIŞMANLIĞI

Çocuk ve gençlerin ruhsal açıdan sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri önemli bir toplumsal meseledir. Günümüzde ebeveynler, çocuklarının ruhsal gelişimleri başta olmak üzere birçok alandaki gelişimleri ile de yakından ilgilenmektedir. Çocuk ve ergenler; yaşadıkları güçlükleri ifade etmek için yetişkinlerden farklı yollara ihtiyaç duyarlar. Ruhsal işleyişleri hala oluşmaya devam eden dinamik bir yapı…

Read more

İLİŞKİ VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI

Sağlıklı bir ilişki, mutlu ve doyurucu bir yaşamın temel belirleyicilerinden biridir. Aksaklıkların yaşanmaya başladığı ilişki ya da evlilikler, çiftin bireysel yaşam kalitesini de düşürebilmektedir. İlişki ve evlilik danışmanlığı, ilişkilerde meydana gelen bu zorlukların ruhsal kökenlerinin saptandığı, bu zorlukların neden olduğu güncel sorunlarını çözümleme ve çözme hususunda çiftlerin güçlendirildiği, ilişkide yaşanan…

Read more

PSİKOLOJİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Psikolojik ölçme-değerlendirme, psikiyatri hekiminin koyacağı tanıyı kolaylaştırma ve destekleme, danışanı tanıma ve böylelikle ihtiyaç duyduğu doğru hizmeti sunma ya da yönlendirme amacıyla, objektif ve projektif yöntemler aracılığıyla gerçekleştirilen bir çalışma alanıdır. Psikolojik ölçme ve değerlendirme; ilgili bir hekimin yönlendirmesi, bir eğitim ya da sağlık kuruluşunun resmi yazılı talebi ya da…

Read more